Uusimmat viitteet

 • Riskien hallinta, vahinkokäynnistyksen esto 

  Ruotsalainen, Jarmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä proseduurit vahinkokäynnistysten estämiseksi Jeld-Wen Oy:n Kuopion ovitehtaan kaikille koneille. Yrityksellä ei ollut ennestään toimivia proseduureja. Lisäksi tämän ...
 • Lämpökäsittelyn vaikutus puun liimattavuuteen 

  Räsänen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lämpökäsittelyn vaikutusta puun liimattavuuteen ja pH-arvoon, sekä puun pinnan pH-arvon vaikutusta liimattavuuteen. Työn tilaajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu ja työ ...
 • CLT:n käyttömahdollisuudet tilaelementtituotannossa 

  Ahlberg, Aku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia CLT:n - Cross Laminated Timber - käyttömahdollisuuksia tilaele-menttirakentamisessa. Työn tilaajana toimi Elemenco Oy, joka valmistaa puurankaisia tilaelementtejä ja rakentaa ...
 • Uuden työntekijän perehdyttäminen Kuopion K-Raudan noutomyymälän toimintaan 

  Lehtinen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Kuopion K-Raudan noutomyymälän perehdyttämisprosessia. Toimeksiantaja Kuopion K-Rauta on osa K-Raudan kansainvälistä rautakauppaketjua. Perehdyttämisprosessia oli tarkoitus ...
 • Työturvallisuuskansion laatiminen Kuopion Woodille 

  Heinonen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia yhteistyöyritykselle kattava turvallisuuskansio puusepänteollisuuden tuotantolaitokselle. Yhteistyöyrityksenä toimi Kuopion Woodi OY. Yrityksellä ei ollut varsinaista turvallisuuskansiota ...
 • Puisen koottavan lelun suunnittelu N-Y-T-NYT oy:lle : Opinnäytetyö 

  Kreivi, Esa-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Insinöörityöni aiheena oli puisen lelun suunnittelu N-Y-T-NYT oy:lle. N-Y-T-NYT oy on yritys, joka on erikoistunut tuottamaan lasten kulttuuria ja leikkikaluja, joissa on huomioituna lasten näkökulma mahdollisimman hyvin. Työ ...
 • Materiaalihukan pienentäminen CLT-elementtien valmistuksessa 

  Tervo, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä CLT-tuotantoon ja tarkastella elementin työstövaiheessa muodostuvien aukkopalojen aiheuttamaa hukkaa. Opinnäytetyön aihe saatiin Lappia amattiopiston kiintopuurakenteiden ...
 • CNC-koneiden tehokkuus ja kehittäminen 

  Mikkola, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kuopion Woodi Oy:n tarpeisiin saada selville kolmen CNC-koneen kokonaistehokkuus. Opinnäytetyössä tutkittiin KNL-analyysin avulla koneiden tehokkuutta. Tulosten perusteella oli tarkoitus etsiä ja ...
 • SAVOLAISEN EKO-PIENTALON TUTKIMUS- JA KEHITYSPROSESSI 

  Hämäläinen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä selvitettiin kansainvälisiä ympäristöluokittelijoita ja heidän käyttämiään ympäristötyö-kaluja, eli elinkaarimittareita. Lisäksi selvitettiin savolaiselle EKO-pientalolle ominaisia piirteitä ...
 • Kertopuuviilujen esikuivauksen hyödyt ja vaikutus lopputuotteeseen 

  Lappalainen, Miika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia kertopuun valmistukseen käytettävien puuviilujen esikuivausta. Työn tavoitteena oli selvittää mitä hyötyjä esikuivauksen avulla voidaan saavuttaa ja mikä vaikutus sillä on lopputuotteen ...
 • Perehdyttämisoppaan ja työkortin laatiminen huonekalutehtaalle 

  Rissanen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä oli tavoitteena luoda yritykselle kattava perehdytysohje työntekijöiden perehdyttämiseen ja työpistekohtaiseen ohjeistukseen. Työn tilaajana toimi Kuopion Woodi Oy, jonka toimitilat sijaitsevat ...
 • Vendia-lauta veneenrakennus materiaalina : Venelautojen digitalisointi ja kyselytutkimus 

  Arbelius, Esa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on tukea Rautalammin Koivutuote Oy:n viilulaudan tuotekehitystä. Tämä tuotekehitys tähtää uudenlaisen venelaudan luomiseen joka yhdistää täyspuisen venelaudan pitkittäisen keston ja kauniin ...
 • Työ- ja perehdytysohjeen laatiminen keittiökalustetehtaalle 

  Jutila, Veera (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimiva perehdytyskokonaisuus ja työohjeistus keskisuurelle keittiökalustetehtaalle. Työn toimeksiantaja oli Mellano Oy, jonka tuotantoyksiköt sijaitsevat Lapinlahdella ja ...
 • Puun modifiointi: Massiivipuun läpivärjääminen 

  Ruohonen, Maiju (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia paineella tehtävää massiivipuun läpivärjäystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työn tavoitteena oli selvittää, voidaanko maailmalla onnistuneiden massiivikoivun läpivärjäysten lisäksi ...
 • Perehdytysopas Kuopion Puukeskukselle 

  Lapveteläinen, Nico (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia perehdyttämiskansio Kuopion Puukeskukselle, jotta uuden työntekijän perehdytys työhön olisi mahdollisimman kattavaa. Kuopion Puukeskuksella oli jo entuudestaan perehdytysaineistoa, ...

Näytä lisää