• Virtualia-oppimisympäristön käytettävyyskysely opiskelijoille 

   Nurmi, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä kartoitettiin opiskelijoiden mielipiteitä Virtualian käytettävyydestä. Kysely toteutettiin web-pohjaisena lomakkeena, jonne kolmen opintojakson opiskelijat kutsuttiin vastaamaan sähköpostitse. Työn tavoitteena ...
  • Internet-palvelun konseptisuunnittelu 

   Lehto, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Raumainfo.fi -web-palvelun konseptisuunnittelua ja toteutusta. Työssä tarkastellaan Raumainfo.fi -palvelun kehittymistä ideasta lopulliseksi tuotteeksi, sekä arvioidaan palvelun onnistumista ...
  • Julkaisun "Oppimistehtävä verkko-opetuksessa" ulkoasun suunnittelu, taitto ja kuvitus 

   Peltomäki, Annukka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli taittaa, suunnitella ja kuvittaa julkaisu ”Oppimistehtävä verkko-opetuksessa”. Julkaisun ulkoasu suunniteltiin ja toteutettiin keväällä 2007. Julkaisu kuuluu Satakunnan ...
  • Visuaalisen ilmeen ja käyttöliittymän suunnittelu tietokonepeliin 

   Ruohola, Juho (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella visuaalisen ilmeen ja käyttöliittymän suunnitteluun vaikuttavia seikkoja ja soveltaa niitä City of Rauma -nimisen tietokonepelin luomisprosessissa. Työssä pohdittiin pelin ...
  • Liito-projektin julkaisun taittosuunnittelu : Haasteena lukijan kiinnostuksen herättäminen 

   Tapanainen, Marianne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja taittaa julkaisu Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön yhteishankkeelle, LIITO-projektille. Tavoitteena oli saada aikaan sekä kiinnostava, miellyttävä ...
  • Digitoinnin ja digitaalisen arkistoinnin nykyhetki 

   Kukkonen, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyössä tutkittiin yritysten tämänhetkisiä digitointiin sekä digitaaliseen arkistointiin liittyviä tarpeita. Tämän lisäksi kartoitettiin mahdollisesti perustettavan kaupallisen digitointikeskuksen toiminnan kannalta ...
  • Syvälle pintaan : taidekuvakirjan "Pinnat" kuvittaminen ja taittaminen sekä kuvaus kirjan naiskuvallisista teemoista 

   Nummelin, Essi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on pohtia toiminnallisena osiona toteuttamani taidekuvakirjan työntekoprosessia sekä siihen tuotettujen kuvien teemoja. Teemoissani käsittelen median naiskuvaa, pintaa ja pinnallista lähestymistapaa ...
  • Graafinen ilme yrityskuvan rakentajana : case: Artedaamit 

   Korhonen, Veera (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Useat pienyrittäjät kokevat, että yrityksen graafiseen ilmeeseen panostaminen on rahan tuhlausta ja kuuluu ainoastaan suurille yrityksille. Pienelle yritykselle riittävät kuitenkin jo melko vähäiset panostukset, sillä ...
  • Porin Flamenco-opiston 10-vuotisjuhlajulkaisun suunnittelu ja toteutus 

   Urpulahti, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyön aiheena on 10-vuotisjuhlajulkaisun suunnittelu ja toteutus Porin Flamenco-opistolle. Julkaisussa haluttiin kertoa tanssikoulun historia kuvin ja tekstein. Tavoitteena oli kuvallinen, värikäs ja visuaalisia ...
  • Haluaisin-valokuvaprojekti 

   Valtonen, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia nuorten esittämistä muotokuvissa. Tavoitteena oli ottaa 20 valokuvaa 80-luvulla syntyneistä nuorista ja heidän haaveistaan. Kuvissa nuoret pitelivät kädessään kylttiä, johon he olivat ...
  • Talotyylin luominen Rakennustarviketalo Tamminaulalle 

   Rantala, Kati (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa talotyyli, eli graafinen ohjeistus Rakennustarviketalo Tamminaulalle. Tarkoituksena oli selvittää, mitkä kaikki tekijät on otettava huomioon talotyyliä tehtäessä ja ...
  • Hyvä ja toimiva video sanomalehden verkkopalvelussa 

   Hakala, Lilli (2008)
   Opinnäytetyössä kartoitettiin verkkovideoiden tuotantoa Satakunnan Kansan sekä muiden suomalaisten lehtien verkkosivuilla. Työssä kartoitettiin videon tekoprosessia yleisellä tasolla sekä verkkolevitykseen tarkoitetun ...
  • International summer school 2008 : kesäkoulun dokumentointi mainoselokuvaksi 

   Fagerström, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Reflections from International Summer School 2008 on mainoselokuva Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun järjestämästä kesäkoulu -projektista. Yhteistyössä kansainvälisen Magellan vaihto-ohjelman ...
  • Vapaaehtoisen mediakasvatuksellisen elokuvaprojektin merkitys lapselle 

   Härkisuo, Heli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli ohjata alakouluikäisille 4H-kerholaisille kokemuksellinen audiovisuaalinen mediaprojekti. Tavoitteena oli, että projektin tulokseksi saadaan lasten itsensä tekemä ja heidän näköisensä, ...
  • Kankaanpään seudun Tykistökilta Ry:n joululehti "Joulutulia" 

   Huhtamaa, Hanni-Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toimittaa Kankaanpään seudun Tykistökilta Ry:n joululehti nimeltään ”Joulutulia”. Tavoitteena oli tehdä lehti, joka olisi tarpeeksi perinteinen ja aiempien numeroiden ...
  • Visuaalisen ilmeen suunnittelu aloittelevalle rock-yhtyeelle : case: Mystons 

   Mustonen, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli visuaalisen ilmeen suunnittelu aloittelevalle rock-yhtyeelle. Tarkastelin rock-yhtyeen visuaalisen ilmeen muodostumista ja suunnittelua hyödyntämällä markkinointiviestinnän ja visuaalisen ...
  • Yhteisöjulkaisun taiton suunnittelu ja toteuttaminen 

   Ojala, Katri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja taittaa julkaisu noormarkkulaiselle partiolippukunta Pääskyparvi ry:lle. Tavoitteena oli luoda mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen painotuote, joka palvelisi tilaajan toiveita ...
  • C-kasettien digitointi ja digitaalinen äänenkäsittely : CASE: Satakunnan Kokoomuksen piiritoimisto 

   Hammais, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   C-KASETTIEN DIGITOINTI JA DIGITAALINEN ÄÄNENKÄSITTELY CASE: SATAKUNNAN KOKOOMUKSEN PIIRITOIMISTO Hammais, Eero Satakunnan ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelma Kesäkuu 2009 Iijolainen, Maarika UDK: 005.921, ...
  • Äänitteen tuotannon prosessi 

   Kok, Simon Josef (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli äänitteen tuottaminen Pieni Suuri Seikkailu yhtyeelle, tarkemmin eriteltynä sisällöntuotanto, levyn äänitys ja miksaus, levynkansien graafinen suunnittelu ja taitto, sekä verkkosivuston ...
  • Visuaalisen ilmeen suunnittelu pienelle matkailualan yritykselle : case Vtv.Can Vidal Apartamentos 

   Wahl, Ann-Christine (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkitaan graafisen ilmeen suunnittelua pienelle yritykselle ja mitä kaikkea sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa täytyy ottaa huomioon. Lähdeteoksista ja kokemuksen kautta ...