• 3D Flash-autopeli 

   Naskali, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee Flash-pohjaisen kolmiulotteisen autopelin suunnittelua ja toteutusta. Peli toteutetaan yhteistyössä Johannes Ahvenniemen kanssa. Pelistä ei vielä opinnäytetyön tekemisen aikana tullut valmista ...
  • Absurd Cinema, identiteetti silmien takana 

   Peltokoski, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli yritysidentiteetin graafisen ulkoasun suunnittelu elokuvateatterille nimeltä Absurd Cinema. Projektin aikana suunnittelin graafisen ulkoasun logosta alkaen. Tässä opinnäytetyön raportissa kerron, ...
  • Adventures of Frederik Ceppo -indiepelin hahmojen ja taustojen toteutus 

   Koirikivi, Eini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella sekä toteuttaa hahmoja ja taustoja Adventure of Frederik Ceppo -nimiseen indiepeliin. Pelin toimeksiantajana on Hoostbank Games. Tutkimuksessa tarkasteltiin indiepelien taustaa, ...
  • Aikakauslehtimäisen ilmaislehden suunnittelu ja toteutus 

   Virtanen, Mimmi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vuosittain ilmestyvän ilmaisjakelulehden, Saariston Kesän, 23.vuosikerran suunnittelu ja toteutus. Saariston Kesä 2014 ilmestyi toukokuussa 2014. Opinnäytetyön toiminnallinen osa käsitti ...
  • Alennuskampanjailmeen uusiminen KYMP OY:lle 

   Posti, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli päivittää ICT-palvelualan yrityksen KYMP OY:n kesän ja talven kahden erilaisen alennuskampanja ilmeen visuaalinen ulkoasu enemmän tätä päivää vastaavaksi ja yhdenmukaisemmaksi. ...
  • Aloittavan yrityksen brändin rakentaminen 

   Rokka, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli yritystoiminnan alkuvaiheessa olevan pienyrityksen brändin luominen. Toimin itse opinnäytetyöni toimeksiantajana, sillä rakensin opinnäytetyössä oman yritykseni brändiä. Perustin oman mainostoim ...
  • Asiakaslehti ja sen kehittäminen case: Puhtaasti parempi 

   Aaltonen, Anja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä jätehuoltoyritys Satakierto Oy:n julkaisemaan asiakaslehteen nimeltä Puhtaasti parempi. Tavoitteena oli selvittää lehden nykytila ja verrata sitä muihin kunnallisen ja infrastruktuuripuolen ...
  • AutoPalinin messumarkkinointi 

   Alenius, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö toimii AutoPalinin messukonseptina tapahtumamarkkinoinnissa. Messukonseptissa käsitellään AutoPalinin osallistumista yleisömessuille sekä messuilla tapahtuvaa markkinointia. Opinnäytetyössä kerrotaan ...
  • Black Haund -yhtyeen ensimmäisen ep-levyn visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus 

   Sarja, Iida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli visuaalisen ilmeen luominen ja toteutus porilaiselle Black Haund metalli yhtyeen ensimmäiselle EP-levylle. Työn tarkoituksena oli luoda bändille visuaalinen ilme, jota käytettäisiin julkaistavassa ...
  • C-kasettien digitointi ja digitaalinen äänenkäsittely : CASE: Satakunnan Kokoomuksen piiritoimisto 

   Hammais, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   C-KASETTIEN DIGITOINTI JA DIGITAALINEN ÄÄNENKÄSITTELY CASE: SATAKUNNAN KOKOOMUKSEN PIIRITOIMISTO Hammais, Eero Satakunnan ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelma Kesäkuu 2009 Iijolainen, Maarika UDK: 005.921, ...
  • CD-levyn visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus indie folk-yhtyeelle 

   Lindén, Noora (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli CD-levyn visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus indie folk-yhtyeelle. Työn tarkoituksena oli suunnitella End Of August-yhtyeen Life Noire-albumin ulkoasu sekä albumia varten ja yhtyeen ...
  • Daytor Oy:n yritysgrafiikka 

   Lalli, Eija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli yritysgrafiikan suunnittelu viestintätoimisto Daytor Oy:lle, joka on vasta aloittanut toimintansa itsenäisenä yrityksenä. Toimeksiantona oli suunnitella kattava valikoima ...
  • Design management markkinointimateriaalin suunnittelussa 

   Kekki, Veera (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Design management markkinointimateriaalin suunnittelussa. Opinnäytetyön toiminnallisessa osassa suunniteltiin ja taitettiin Friitala-talon uusi yritysesite. Lisäksi suunniteltiin yrityksen ...
  • Digitaalisen luovuusoppimateriaalin visuaalinen suunnittelu 

   Wessberg, Nanette (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli Digitaalisen luovuusoppimateriaalin visuaalinen suunnittelu. Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa tavoitteena oli rakentaa inspiroiva, toteutustavaltaan uudenlainen ja aiheensa näköinen ...
  • Digitoinnin ja digitaalisen arkistoinnin nykyhetki 

   Kukkonen, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyössä tutkittiin yritysten tämänhetkisiä digitointiin sekä digitaaliseen arkistointiin liittyviä tarpeita. Tämän lisäksi kartoitettiin mahdollisesti perustettavan kaupallisen digitointikeskuksen toiminnan kannalta ...
  • Dokumentaarinen eläinvalokuvaus 

   Grönstrand, Sarlotta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia dokumentaarista eläinvalokuvausta, erityisesti lemmikkieläinvalokuvausta. Käytännön projekti koostui kahden löytöeläinkodin eläinten valokuvaamisesta. Nämä valokuvat käsittelevät ...
  • Dokumenttielokuvan tekeminen : Rauman Akku - Yli 40 vuotta yrittäjyyttä 

   Pelamo, Mikko-Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän tutkielman tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa dokumenttielokuva yrityksestä nimeltä Rauman Akku Oy. Tavoitteena elokuvan toteutukselle oli kokeilla sekä tutkia Rauman Akun historiaa, haastatella toimitusjohtajia ...
  • Dokumenttielokuvan tekijyys 

   Siekkinen, Jouko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin tekijyyden ja tekijän roolin muodostumista dokumenttielokuvassa. Aineistona käytettiiin opinnäytetyötä varten kuvattua dokumenttia nimeltään Shitty River Blues ja muistiinpanoja dokumentin ...
  • Elokuvan Leikkaus 

   Saarinen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on elokuvan leikkaus. Aiheisiin kuuluu esivalmistelu, leikkaaminen ja viimeistely. Seuraamme yleisellä tasolla elokuvan leikkausprosessia. Opinnäytetyö peilaa leikkaamisen teoriaa myös Hella W ...
  • Endometrioosiyhdistyksen esitteen ulkoasun uudistus 

   Kantonen, Kati (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli uudistaa Endometrioosiyhdistykselle esitteen ulkoasu. Tavoitteena oli saada selkeä ja yhdistyksen ilmeen mukainen ulkoasu esitteelle. Tuloksena saatiin yhdistyksen kanssa yhteistyössä ...