Uusimmat viitteet

 • Pienkerrostalon kuntoarvio 

  Roininen, Joni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua 1950-luvun pienkerrostalon rakennustekniikkaan ja toteuttaa kuntoarvio Kuopiossa sijaitsevaan vuonna 1954 rakennettuun pienkerrostaloon, jossa on 4 huoneistoa. Rakennuksen ...
 • Pienkohteiden suunnitteluprosessin toimintaohje Kuopion kaupunsuunnittelupalveluille 

  Viljanen, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimintaohje Kuopion kaupunkisuunnittelupalveluille kunnallistekniikan pienkohteiden suunnitteluprosessia varten. Työssä tutkittiin nykyisessä suunnitteluprosessissa vallitsevia ...
 • Laatu- ja projektisuunnitelman hyödyt työmaalla 

  Viljamaa, Tatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön taustalla oli epäilys projektisuunnitelman tarpeellisuudesta työmaan edistymisen ja valmistumisen kannalta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tutkimusta laatu-ja projektisuunnitelman hyödyntämisestä ja ...
 • Rakennustyömaan luovutusvaiheen toimenpiteet 

  Lehikoinen, Jarkko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin rakentamisen loppuvaiheessa huomioitavia ja muistettavia asioita. Työssä keskityttiin luovutusvaiheen toimenpiteisiin ja rakennusurakoitsijalta vaadittaviin asioihin. Työn tärkein tavoite oli ...
 • Infra-alan yrityksen kaluston inventointi 

  Komulainen, Emmi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli inventoida Destian kalustoyksikön hallinnoima kalusto, suunnitella aikataulutus inventoinnille ja perehtyä kalustoon. Inventoinnin yhteydessä otettiin käyttöön kalustonhallintajärjestelmän ...
 • Ulkoseinäelementin valmistukseen videopohjaista perehdyttämismateriaalia 

  Voutilainen, Kalle (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia perehdyttämismateriaalia Parmacon tarpeisiin. Parmaco valmistaa erilaisia tilaratkaisua asiakkaan tarpeiden mukaan, kuten kouluja, päiväkoteja ja hoitokoteja. Työ käsittelee ...
 • AGACAD Wood Framing -työkalujen toiminnallisuuden ja käytettävyyden selvitys 

  Valtonen, Saara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää AGACAD Ltd:n Wood Framing -työkalujen soveltuvuus A. Meurasalo Oy:n rakennesuunnitteluun. Työkaluja tarkasteltiin toiminnallisuuden ja käytettävyyden näkökulmista. Tavoitteena ...
 • Vanhan kivinavetan muutostyösuunnitelma 

  Reunamo, Jouni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä 1800-luvun loppupuolella rakennetun kivinavetan muutosta juhlatilaksi. Juhlatilaksi muuttaminen vaati tarkastelua sekä rakenteellisesta että kosteusteknisestä näkökulmasta. Opinnäytetyössä ...
 • Linjasaneeraushankkeiden riskit eri aikakausien kerrostaloissa 

  Turkia, Susanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Sweco Taloyhtiöpalveluille riskityökalu kumppanuusmallisten hankkeiden riskianalyyseihin. Sweco kumppanuusmalleissa taloyhtiöiden korjaushankkeet kilpailutetaan jo luonnossuunnittel ...
 • Pientalorakentamisen ihmeitä 

  Pennanen, Roni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni esitellään lyhyesti pientalorakentamisen osa-alueita, joissa olen huomannut vaikeuk-sia. Rakennustyömailla on ongelmia mittaamisessa ja rakenteiden onnistumisessa. Työvälineet ovat pa-rantuneet, mutta ...
 • Kosteudenhallintakoordinaattorin vaikutus rakennushankkeeseen 

  Kangas, Teemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Hartela Etelä-Suomi Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli selventää kosteudenhallintakoordinaattorin vaikutusta rakennushankkeeseen. Tutkimuksen kohteena oli Hartela Etelä-Suomi Oy:n kaksi ...
 • Rakennusliikkeen sisäisen viestinnän kehittäminen 

  Kuosmanen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Rakennustyö Salminen Oy:n toimeksiannosta. Tilaaja on keskisuuri rakennusalan yritys ja sen päätoimialueena on Pohjois-Savo. Yrityksen toiminta on keskittynyt korjausrakentamiseen, mutta se ...
 • Tietomallipohjaisen tuotannon laadunvarmistus : Perehdytysmateriaalia koneenkuljettajille 

  Kolari, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä on kerrottu tietomallipohjaisen tuotannon yleisluonne, koneohjauksen merkitys tuotantoon, tietomallien merkitys koneohjaukselle ja käytännön toteutukselle, sekä yleisimpiä kompastuskiviä, joita koneohjauslaitteiden ...
 • Infra-alan houkuttelevuuden parantaminen 

  Paananen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten infra-alasta voisi saada vetovoimaisemman ja mitkä asiat vaikuttavat alan valintaan rakennustekniikan opiskelijoiden tehdessä suuntautumisvalintoja. ...
 • Vanhan vapaa-ajan asunnon peruskorjaussuunnitelma 

  Tuiremo, Ilpo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää vanhan, kevytrakenteisen vapaa-ajan asunnon rakenteiden kunto, peruskorjattavuus ja tilamuunneltavuus sekä laatia sille peruskorjaussuunnitelmaa. Lähtökohtana oli hyödyntää mahdollisimman ...

Näytä lisää