Uusimmat viitteet

 • Etelä-Savon rakennusyritysten korjausrakentamisen osaamistarvekartoitus 

  Pylkkänen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Etelä-Savon koulutus Oy eli Esedu on toisen asteen ammatillinen oppilaitos Mikkelissä. Esedulle on tärkeää kehittää ammatillista osaamista yhdessä yhteistyöyritysten kanssa Etelä-Savossa. Rakennuskoulutusalan kehityskohteena ...
 • Siltarakenteiden kantavuuden määritys FEM-pohjaisen ohjelmiston avulla 

  Tarasmaa, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli syventää ymmärrystä siltojen kantavuuslaskentaan liittyvissä asioissa ja Lusas laskentaohjelmiston käytössä. Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä Suomen siltojen kuntoon, tutustua siltojen ...
 • ST-urakoinnin kelpoisuusehdot ja tulevaisuudennäkymät infrarakentamisessa 

  Kuntsi, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteina oli selvittää, mitä edellytyksiä infrarakentamisen ST-urakkamuodossa on asetettu tarjouskilpailuun osallistumiseksi, ja pidetäänkö ST-urakkamuodon yleistymistä todennäköisenä infrarakentamisessa ...
 • Lujatankki : Nesteen varastointisäiliö 

  Nieminen, Teemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella betoniteollisuuteen uudenlainen vakiotuote-elementtijärjestelmä nesteen varastointia varten. Työn tilaajana oli Lujabetoni Oy Siilinjärven tehtaan maatalousyksikkö. Lujabetonilla ...
 • Laatukasikirjan laaiminen RALA-sertifikaatin hakemista varten 

  Heiskanen, Mervi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Infrap Oy:lle laatukäsikirja RALA-sertifikaatin hakuprosessia varten. Tilaajaorganisaatiot mm. Liikennevirasto ja ELY-keskukset edellyttävät enenevässä määrin myös konsulttitoimistoilta ...
 • Nopeasti kovettuvien betonien kuivumiskäyttäytyminen työmaaolosuhteissa 

  Koskinen, Keijo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinäytetyössä on tutkittu nopeasti kovettuvien ja kuivuvien betonien käyttäytymistä työmaaolosuhteissa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään työmaan näkökulmasta, mitkä tekijät vaikuttavat betonin kuivumiseen. ...
 • LVIS-saneerauksen toteutusmuotojen ja kustannusten vertailu : Kuopiossa 2013–2016 

  Halttunen, Marjo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajien ja hallitusten jäsenten tietoisuutta LVIS-saneerauksen kokonaiskustannuksista Kuopion alueella 2013–2016 sekä selostaa rakennushank-keen ...
 • Puukerrostalo asuntotuotannossa : Selvitys taloudellisesta kannattavuudesta 

  Haaranen, Hannu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää puurakenteisen kerrostalon rakennuttamisen ja rakentamisen haasteita asuntotuotannossa, sekä tuottaa riittävän kattava tietopaketti puukerrostalon rakentamisen prosessista, joka ...
 • Vaatimusten määrittely suunnittelunohjaukseen tietomallihankkeessa 

  Hämäläinen, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Destia Oy on Suomessa infrarakentamisen kärjessä kehittämässä tietomallipohjaisia järjestelmiä ja toimintatapoja. Tietomallipohjaisen suunnittelunohjausjärjestelmän kehittäminen toimii merkittävänä askeleena ...
 • Kiinteistöstrategia ja teknisen osaston toimintojen kehittäminen 

  Berg, Jorma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli Rautavaaran kunnan kiinteistöstrategian ja teknisen osaston toimintojen kehittäminen. Sote- ja maakuntauudistus aiheuttavat muutoksia kunnan toiminnoissa. Muutokset vaikuttavat myös kunnan ...
 • Rakenteiden tiivistysten laadunvarmistus ja korjaustöiden jälkiseuranta : Jyväskylän Kaupungin Tilapalvelu 

  Kiiski, Tuomo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia helppokäyttöinen laadunhallinta- ja varmistusasiakirja rakenteiden tiivistyskorjaamiseen sekä erillinen olosuhdeseurantakysely käyttäjille kevennetymmällä mallilla. Jyväskylän ...
 • Korjausrakentamisen kokonaispalvelu konsepti 

  Toikkanen, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö laadittiin Ramboll Finland Oy:n kiinteistöt & rakentaminen talotoimialayksikölle. Työn tarkoituksena oli kehittää talotoimialayksikön käytössä olevaa korjausrakentamisen palvelu-konseptia. Työ laadittiin ...
 • Liikennevastuualueen jatkuvuussuunnittelu Pohjois-Savon ELY-keskuksessa 

  Kuokkanen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten tieliikenteen jatkuvuus on turvattu erilaisissa normaaliajan vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. ...
 • Peruskorjauskohteen toteutusvaihtoehtojen arviointi tutkimusten ja katselmusten perusteella 

  Sopanen, Heikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tutkittavana olevan, 1978 valmistuneen Suonenjoen uimahallikiinteistön kuntoa oli tutkittu jo 90-luvulla. Silloin päädyttiin tekemään rakennukseen perusparannus. Suunnitelmissa oli huomioitu tutkimusten osoittamat ...
 • Energia- ja ekotehokkaan maankäytön arviointityökalu maaseututaajamissa 

  Elomaa, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Kuntien ja kaupunkien maankäytön suunnittelulla ymmärretään usein pelkkä kaavoitus ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen voidaan tuottaa lisäarvoa kytkemällä siihen sekä ekologisia, ...

Näytä lisää