Uusimmat viitteet

 • Aurinkopaneelijärjestelmien vaikutus pienjänniteverkkoon 

  Heikkinen, Jasu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia aurinkopaneelien vaikutuksia pienjänniteverkkoon sekä syventää ymmärrystä aurinkopaneelijärjestelmistä. Opinnäytetyössä kerättiin jakeluverkkoyhtiö Savon Voima Verkko Oy:lle ...
 • SÄHKÖLIITTYMIEN HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS SEKÄ TULEVAISUUDEN ASIAKASTARPEET 

  Oksanen, Joni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön ensimmäisen osan tarkoituksena oli tarkistaa vyöhykehinnoiteltujen uusien sähköliittymien hinnoittelun kustannusvastaavuus. Tarkistus tehtiin vuonna 2017 toimitettujen sähköliittymien kustannusten ja ...
 • Kongressin luennoitsijaportaalin kehitys 

  Martiskainen, Jere (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Data Prisma Oy:n kanssa. Opinnäytetyössä oli kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia ja vertailla uusimpia front-end-kehitystekniikoita. Toinen tavoite oli tuottaa ...
 • Pienjännitesähköasennusten mitoitustyökalu 

  Heikkinen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa toimeksiantajan käyttöön laskentaohjelma pienjännitteisten sähköasennusten suojausten ja kaapeleiden mitoittamistyötä ja mitoitusten oikeellisuuden tarkistamista varten, ...
 • Sähköautojen latauspisteiden lisääminen kiinteistöön ja niiden vaikutukset sähköverkkoon 

  Ruotsalainen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähköautot ovat Suomessa vielä melko harvinaisia, vaikka sähköautojen määrä on kasvanut nopeasti. Sähköauto-jen määrän kasvaessa kiinteistöjen tehontarve kasvaa sähköautojen lataamisen seurauksena, mikä lisää sähkönku-lutusta ...
 • Rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus 

  Rönkkö, Miika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus, sekä yleinen pohdinta rakennusautomaatioon, sen saneeraukseen ja rakennusautomaatiossa useasti käytettävään Modbus-väylätekniikkaan liittyen. Tavoitteena ...
 • Selvitys EMP-simulaattoreista ja niiden rakentamisesta 

  Romppanen, Elias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä EMP-testaukseen kokonaisuutena ja selvittää, mitä erilaisia EMP-testausmenetelmiä ja -laitteistoja on kehitetty, sekä minkälaisia vaatimuksia niiden rakentamiseen liittyy. ...
 • Ohjelmointikäytännöt ja dokumentointi 

  Onatsu, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ohjelmointi- ja dokumentointikäytäntö Delfin Technologies Oy:n tuotekehitysosastolle. Työn aloitettiin tutustumalla ohjelmiston laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Pääasiallisesti ...
 • Automaatiojärjestelmän tasot ja kyberturvallisuus 

  Pitkänen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli avata IEC 62443-standardia ja tehdä selkokielinen selitys siitä, miksi automaatiojärjestelmän rakenteeseen tehdään tietyt tasot sekä mikä kunkin tason tehtävä on. Lisäksi tavoitteena oli ...
 • Piirikaavio-ohjelmiston käyttöönotto 

  Kainulainen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli valita Fantasia Works Oy:lle sähkösuunnitteluohjelma. Valinta tapahtui vertailemalla ohjelmia joiden käyttötarkoitus vastasi yrityksen tämänhetkisiä tarpeita. Tavoitteena oli saada yritykselle ...
 • Energian ja sähkönlaadun mittauksien toteutus DIN-kiskoliitäntäisillä mittalaitteilla 

  Räsänen, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää DIN-kiskoon asennettavien mittalaitteiden soveltuvuus energian ja sähkönlaadun mittaukseen sekä toteuttaa etäluettava ja tallentava pilotointiympäristö laitteistokartoituksen ...
 • Automaation esittelylaitteiston : Suunnittelu ja toteutus 

  Väisänen, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Weidmüller Finland Oy. Esittelylaitteiston suunnittelu ja toteuttaminen oli aikataulutettu vuoden 2018 keväälle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa automaatiokeskus, ...
 • Sähköaseman relesaneeraus 

  Naukkarinen, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty Punkasalmen 110/20 kV sähköaseman nykytila ja saneeraustarve toisiolaiteta-solla, keskittyen sähköverkon suojareleisiin ja johtolähtöjen suojaukseen. Työn tilaaja on Parikkalan Valo ...
 • Y63A KULUTUSMITTAUSTEN TARKASTUKSET 

  Raunisto, Jesse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Opinnäytetyössä tehtiin Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle epäsuorien etäluettavien mittalaitteiden tarkastus-kierron määritys. Määritystä tehtäessä otettiin käsittelyyn koko Vantaan Energian Sähköverkot Oy:n Y63A epä-suora ...
 • Puun pinnoitteiden kiihdytetyn ilmastorasituksen testauslaite 

  Ikonen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa kiihdytetyn ilmastorasitustestaukseen soveltuva laitteisto puupinnoitteille. Laitteisto tulee käyttöön Savonia Ammattikorkeakoulun materiaalitestauksen ...

Näytä lisää