Uusimmat viitteet

 • Yrityksen tietoverkko ja tietoturva - kartoitus, analysointi ja optimointi 

  Koivistoinen, Mirka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa yrityksen tietoverkko ja tietoverkossa olevat verkkolaitteet, tehdä laitteista tietokanta yrityksen käyttöön, analysoida tietoverkon rakenne ja tehdä ehdotuksia ...
 • Tietotekniikkaopetus Petosen asukastuvalla : Tietotekniikkaa senioreille 

  Parkkinen-Kuosmanen, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön aiheena on seniorien tietotekniikkaopetus Petosen asukastuvalla. Opinnäytetyön toiminnallinen osa on toteutettu yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan Jari Malisen kanssa. Opinnäytetyö on toteutettu ...
 • Drupal-sisällönhallintajärjestelmä yhdistyskäytössä : Case: Erakaiku.net 

  Jäntti, Eemeli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Markkinoinnin kannalta nykyaikana on ehdottoman tärkeää, että ajantasaista oikeaa tietoa on saatavilla internetin välityksellä. Helposti löydettävät ja tietosisällöltään sekä käytettävyydeltään selkeät verkkosivut ovat ...
 • Mobiilikäyttöjärjestelminen historia ja ominaisuudet 

  Pelkonen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa kolmen tänä päivänä suosituimman mobiilikäyttöjärjestelmän historia ja vertailla niiden ominaisuuksia keskenään. Työssä käsiteltiin Googlen Androidia, Applen IOS:ää ja Microsoftin ...
 • Älykkään sähköverkon ratkaisut pienjänniteverkossa 

  Kuhmonen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää pienjänniteverkon kehitystä ohjaavia tekijöitä ja niiden myötä kehittyneitä sähköverkon älykkäitä ratkaisuja. Verkon älykkyys perustuu kehittyneen mittausinfrastruktuurin (AMI, Advanced ...
 • Musiikinjakosivustot käyttäjien silmin : Katsaus sivustoista ja niiden ominaisuuksista 

  Vartiainen, Lauri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään erilaisia musiikinjakosivustoja ja katsauksen avulla pyritään selvittämään mitkä ominaisuudet vaikuttavat sivustojen suosioon musiikintekijöiden joukossa. Opinnäytetyössä käydään läpi ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus : Honkalampi-säätiö Avustajakeskus 

  Särkkä, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyttä Honkalampi-säätiön Avustajakeskuksen neljässä toimipisteessä. Tutkimuksen tavoitteena oli Avustajakeskuksen toiminnan kehittäminen. Opinnäytetyössä tarkastellaan ...
 • Mobiili- ja digitaalipalvelut myynnissä ja markkinoinnissa : Case: Asokodit 

  Ursin, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyö tehtiin Asokodeille. Asokodit on asumisoikeusasuntoja omistava yritys. Työn aiheena oli tutustua, ar-vioida ja kehittää Asokotien mobiili- ja digitaalisia palveluita. Opinnäytetyön alussa on tutustuttu ...
 • Selvitys sähköverkkoyhtiön raportointi- ja analysointitarpeista 

  Haatainen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sähköverkkoyhtiön raportointi- ja analysointitarpeita etäluettavilta mittalait-teilta saatuja mittaustietoja hyödyntäen sekä tuoda esille erilaisia raportoinnin kohteita ja kuinka ...
 • Meego-sovelluksen suunnittelu ja ohjelmointi : CASE: EKG-pitkäaikaisrekisteröinnin päiväkirja 

  Häkkinen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja luoda matkapuhelimeen päiväkirjasovellus EKG-pitkäaikaisrekisteröinnin avuksi. Työssä käytettiin Linux-käyttöjärjestelmään pohjautuvaa matkapuhelinta. Opinnäytetyössä ...
 • Sähköisen kauppapaikan käyttöönoton prosessi : Case Ilona IT Oy 

  Räsänen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Ilona IT Oy:n sähköisen kauppapaikan käyttöönoton prosessia. Ilona IT hankki sähköisen kauppapaikkansa ulkopuoliselta yritykseltä, jonka jälkeen sen käyttöönotto jäi kesken. Työn tarkoituksena ...
 • Suomen Alkoholitukku Oy:n sähköinen liiketoiminta 

  Huttunen, Miika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyössä on kolme erilaista vaihetta: Aivan työn aluksi on käyty läpi internetin ja sähköisen liiketoiminnan historiaa. Sitten on tutkittu sähköistä liiketoimintaa yleisesti, sen nykytilannetta, työvälineitä ja ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Kuopion Palloseuralle 

  Löfberg, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön aihe käsittelee asiakkaiden tyytyväisyyttä Kuopion Palloseuran Partner’s Pool -paviljongin toimintaa kohtaan. Asiakastyytyväisyyden selvittämisen lisäksi tutkimuksen tavoitteena on saada selville asiakkaiden ...
 • Kansalainen asioi sähköisessä verkkopalvelussa : Omien tietojen katselupalvelun käytettävyys 

  Korhonen, Emma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyö tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. Työn aiheena oli tutkia ja arvioida Omien tietojen katselu ...
 • SSIS-tekniikka ja sen hyödyntäminen 

  Vänttinen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyössä tutustutaan teoriatasolla SSIS-tekniikkaan, SQL-kieleen, Microsoft SQL SERVER –ohjelmaan sekä SSIS-liittymien toteutukseen käytetään Microsoft Intelligence Studio-ohjelmaa. Teoriaosuudessa käydään läpi ...

Näytä lisää