Uusimmat viitteet

 • InWorks notifikaatiopalkki 

  Karhunen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä toteutettiin inWorks tuotteeseen tilattu notifikaatiopalkki. Sen tehtävänä oli toimia kommunikaatiovälineenä inWorksin asiakkaiden ja ylläpidon välillä. Sillä oli tarkoitus pystyä tehdä yleisiä ilmoituksia ympäristön ...
 • Online moninpelin toteutus Unity-pelimoottorilla 

  Markkanen, Eki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutustutaan internetin välityksellä pelattavan moninpelin toimintaperiaatteisiin ja toteutukseen Unity-pelimoottorilla. Työn tarkoituksena on toteuttaa yksinkertainen internetin välityksellä pelattava ...
 • Sivustojen hallintapaneeli – Bonsait CMS 

  Ovaskainen, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli uudistaa Bonsait-julkaisujärjestelmän sivustojen hallintapaneeli. Tavoitteena oli muuttaa julkaisujärjestelmä itsepalvelutuotteeksi, erottaa REST-rajapinta omaksi mikropalvelukseen, vaihtaa front-end ...
 • Robotiikka ja Työn automatisointi 

  Salminen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kysyntä manuaalisen tietoteknisen työn muuttamisesta automaattisesti suoritetuksi työksi on kovempi kuin koskaan. Yritykset haluavat automatisoida työtä säästääkseen rahaa ja resursseja, jolloin varsinaisille työntekijöille ...
 • Aruba AirWaven käyttöönotto 

  Niemelä, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua Aruba AirWaven ominaisuuksiin ja toimintoihin keskittyen tukiasemien ja langattoman verkon hallintaan sekä monitorointiin. Työssä pyrittiin käymään läpi jokainen AirWaven ...
 • Langattoman verkon kuormitusmittaukset 

  Pirskanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin aluksi langattomien lähiverkkojen teoriaan. Sen lisäksi suoritettiin langattoman verkon kuormituksen mittaustöitä Savonian Opistotien ja Microkadun kampuksilla. Työn lopussa päästiin myös ...
 • Android Kalasovellus 

  Inberg, Rami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä 3XPM järjestölle Android sovellus, jolla voisi pitää lokia pyydystettyjen kalojen lajista, painosta, pituudesta sekä pyydystyspaikasta. Lisäksi toteutettiin sovelluksen ympärille ...
 • Dynaamisen kyselylomake sovelluksen kehittäminen 

  Karhu, Sasa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa web-sovelluksen prototyyppiversio, jonka avulla Kuopion yliopistollisen sairaalan Neurokeskuksen potilaat pystyisivät täyttämään kyselylomakkeita mobiililaitteiden ...
 • Tietämyksenhallintasovellus 

  Riikonen, Timitri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli luoda Solteq Oyj:lle sovellus, jolla levittää yrityksen sisäistä taitoa ja tietämystä. Työssä luotasiin selainpohjainen sovellus, joka olisi kaikkien yrityksen työntekijöiden käytettävissä. ...
 • Eräajojen Seurantasovellus 

  Leppänen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli kehittää seurantasovellus, jolla voidaan tuoda InWorks-tuotteen eräajojen virheet käyttäjien tietoon. Työn alkuperäisenä toimeksiantajana toimi InPulse Works Oy, mutta yrityskaupan yhteydessä ...
 • Mainostenhallintajärjestelmä 

  Heikkinen, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää mainostenhallintajärjestelmä kuopionkirppari.fi Internet-sivuston ylläpitäjän työkaluihin. Mainostenhallintajärjestelmän tarkoitus on helpottaa sivuston ylläpitäjän työtehtäviä ja tarjota ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käytön analysointi ja siitä johdettava BI asiakasyrityksen johdolle 

  Horto, Tatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä ja kehittää tutkimuksen pohjalta yhteenvetosovellus toimeksiantajan asiakkaiden käyttöön. Yhteenvetosovelluksen on tarkoitus toimia ...
 • Varkauden Kampuksen Tietoverkon Päivitys 

  Töyrylä, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen tietoverkon päivittäminen. Tarkoituksena oli tutustua Varkauden kampuksen tietoverkkoon, löytää kohtia mitä parantaa, sekä suunnitella ratkaisu. Työn ...
 • Wlan-verkon kartoittaminen 

  Soini, Perttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kuuluvuuskartoitus Opistotien kampuksen WLAN-verkosta ja tutkia sen toimivuutta. Kartoitus suoritettiin siihen tarkoitetulla ohjelmistolla, johon syötettiin Opistotien kampuksen ...
 • Autentikointimenetelmien soveltaminen 

  Tanskanen, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia erilaisia autentikointi- ja autorisointimenetelmiä eli tapoja käyttäjän identiteetin ja oikeuksien varmistamiseen NettiTieto Oy:lle. Aihepiiriin kuului myös vahvan sähköisen tunnistamisen ...

Näytä lisää