KoulutusalaAutomaatiotekniikka

  • 3D-Workbench : Design and Development of a 3-Dimension Computer Numerical Controlled Machine 

   Sandru, Andrei (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis was to examine and develop a multipurpose Computer Numerical Controlled (CNC) device which would satisfy industrial requirements, but could also be implemented at universities for students to ...
  • Adaptiivisen valaistuksen suunnittelu ja ohjaus 

   Himanka, Aleksi; Karppinen, Linda (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja mahdollisesti toteuttaa adaptiivinen valaistus HAMKin Valkeakosken A-rakennukseen. Suunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että toteutus ei tapahdu tämän opinnäytetyön aikana. Tämän ...
  • Akaan kaupungin katuvalaistuksen kunnossapidon kehittäminen 

   Paviala, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Akaan kaupungille toimiva katuvalaistuksen kunnossapitosuunnitelma, jossa hyödynnettiin Xpowerverkkotietojärjestelmää. Tarkoituksena oli myös esitellä katuvalaistusverkon ...
  • Animal heart rate monitor equipment 

   Trung, Van (2019)
   Most of heart diseases and health conditions are reflected by the heart-beat. Especially in the case of surgery, tracking the heart signal is vital to diagnosing the general situation and for making precise predictions in ...
  • Anodiuunin logiikka- ja valvomosovellusten suunnittelu 

   Hakala, Marko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään anodiuunin logiikka- ja valvomosovellusten suunnittelua. Anodiuuni on yksi kuparin valmistuksesta käytettävistä laitteista. Työn tilaajana on Alte Oy, joka on Hyvinkäällä toimiva ...
  • Aseptisen nestepakkauslinjan käyttöönottotestaus : Standardit, ohjeistus ja dokumentointi 

   Tolonen, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lamican Oy valmistaa koneenrakennusyksikössä aseptisia nestepakkauslinjoja. Ennen valmistuneen pakkauslinjan käyttöönottoa sille suoritetaan standardien määräämät tarkistukset sekä mittaukset turvallisen toiminnan toteamiseksi. ...
  • Aseptisen nestepakkauslinjan sähköistyksen modernisointi 

   Leppänen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli päivittää aseptisen nestepakkauslinjan sähköistykseen liittyvät dokumentit ja kartoittaa, voidaanko komponentti- ja kaapelivalinnoilla nopeuttaa linjan sähköistysprosessia. Tarve työlle ilmeni, kun ...
  • Asiakkaan siirto Itella Logistics Oy:n Toijalan yksikön tietokantaan 

   Nippala, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli mahdollistaa uuden asiakkaan siirto Itella Logistics Oy:n Toijalan yksikön tietokantaan. Työssä tutkittiin ProWeb-käyttöliittymää, jonka kautta varastointi hoidettiin ennen muutosta. ...
  • Automated Inspection of Apple Moth : Machine vision using OpenCV and Raspberry Pi 

   Taha, Mohamed; Gumaa, El Motasim (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis is dedicated to the implementation of a machine vision algo-rithm on a Raspberry Pi Microcomputer. The commissioning client Teo Kanniainen conducted a research project on the subject of arranging low-cost ...
  • Automated train track - development of features. 

   Kulaev, Pavel (2019)
   The thesis was commissioned by the Automation Engineering Degree Programme at Häme University of Applied Sciences Valkeakoski. The aim of the project was to renew old features and to develop new features for the train track ...
  • Automating a Production Cell : Case: Sisu Axles 

   Nowak, Jan-Peter (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   This thesis was commissioned by Sisu Axles, a manufacturer of heavy duty axles. The object of the project was to determine the current status and operational limits of a differential casing manufacturing cell (TPKS), to ...
  • Automating the preheating of a car 

   Roos, Henry (2019)
   The purpose of this thesis project was to examine the benefits of preheating a car and to create a program to automate the preheating process. This could be done with a compact and inexpensive computer, for example Raspberry ...
  • Bluetooth Low Energy Application in home automation 

   Zhong, Xin (2019)
   Nowadays, the electrical devices for home automation are required to be multifunctional, with high design, and user-friendly. To meet the requirement of simple appearance and various functions, many manufactures create end ...
  • Creating a system that monitors in real time the amount of newspaper coming into the mailrooms. 

   Adefila, Emmanuel (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   The aim of this thesis was to create a new system that monitors in real time the amount of newspaper production that goes into the mailroom and select the best sensors, counters and in order to improve the accuracy of the ...
  • Data classification using Convolutional Neural Network 

   Bukatoi, Aleksandr (2019)
   The author’s aim in this paper was to understand how deep learning can be connected to automation engineering and which solution would be best suited for data classification. Based on the research project concluded here, ...
  • Design and implementation of an air flow measurement extension for a wood pellet water heater 

   Khvorostin, Ivan (2020)
   The goal of the thesis project was to design and implement an airflow measurement solution for the VEneCT project. Computer simulation and mathematical modelling of the process were used to determine the best flow properties ...
  • Design of water cooling system for 6-axis welding robot drives 

   Ogunyale, Stephen (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   The goal of this thesis work was to design a water-cooling system for a 6- axis welding robot drive, unlike the traditional air/fan cooling system. The purpose was to design a piping and instrumentation diagram for the ...
  • Designing a measurement system for HAMK Ohutlevykeskus : Designing a test system for concrete 

   Lonkin, Mihhail (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of the thesis was to create a measurement system for HAMK Ohutlevykeskus. The commissioning company designed and created the test station for testing concrete beams, by applying force onto concrete. Force ...
  • Development of Continuous Delivery at Mentech Innovation 

   Rymshina, Polina (2019)
   The software development standards of the modern world require the companies to respond quickly to new opportunities and build on top of feedback from customers. To help the developer teams to adapt to the need of fast ...
  • End-to-end IIoT Automation System Solution: Micro-CHP automation system with database and visualisation application integration 

   Tran, Quoc Bao (2019)
   The trend of decentralised energy-generating systems required well-designed automatic operations to unleash their full potentials and accomplish desired efficiencies. The commissioning for “Vähähiilistä energiatehokkuutta ...