KoulutusalaKonetekniikka

  • 3D -modeling of guide rail bracket : Component 3D -modeling and system synchronization in accordance with Kone guidelines 

   Nykänen, Ilari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The aim of the project was to get systematically brought to this day outdated work methods to the modern design and documentation process. This work is based on one of the first 3D-conversion projects for KONE, which aimed ...
  • 3D microstructure modelling of coating layers including grain boundaries 

   Yashchuk, Ivan (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Nowadays, coatings have a significant role in increasing the lifetime of manufactured products. A coating layer applied to the surface of a product increases its corrosion and wear resistance. As with any other materials, ...
  • 3D-tulostimen käyttöönotto ja opastus 

   Paso, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Hämeen ammattikorkeakoululle Riihimäen kampukselle. Opinnäytetyön tavoitteena oli käyttöönottaa kampuksen uusi Formlabs Form 2 3D-tulostin. Työn toinen tavoite oli tuottaa tulostimen käyttöön ...
  • 3D-tulostuksen käyttö teollisuuden varaosien valmistuksessa 

   Pihkamäki, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
   3D-tulostuksen, eli lisäävän materiaalin valmistusmenetelmä on ollut käytössä 1980luvulta lähtien. Viimeisen vuosikymmenen aikana valmistusmenetelmä on tullut suuren yleisön tietoisuuteen ja sen käyttö on lisääntynyt muun ...
  • 5S Menetelmän toteutus Rocla Oy:ssä 

   Portaankorva, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   TIIVISTELMÄ Tämä opinnäytetyö tehtiin Rocla Oy:lle. Rocla Oy kehittää ja valmistaa sähköisiä varasto- ja vastapainotrukkeja sekä automaattitrukkijärjestelmiä. Rocla Oy:n omistaa japanilainen Mitsubishi Logistnext-yhtiö. ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto Contitech service -pisteessä 

   Luhtanen, Pyry (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada 5S menetelmä käyttöön Contitechin Vantaan toimipisteellä. 5S menetelmän avulla pyrittiin parantamaan järjestystä, siisteyttä, viihtyvyyttä ja tehokkuutta, sekä tekemään näistä ...
  • 5S-toimintamallin kehittäminen nostintuotannossa 

   Laine, Atte (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön aiheena oli kehittää 5S-toimintamallia Konecranes Finland Oy:n nostintuotannossa Hämeenlinnan nostintehtaalla. Konecranesilla käytetään Lean Six Sigma -menetelmiä prosessien ja liiketoiminnan ...
  • Advancement on Drilling Technology in Petroleum Industry 

   Akpedeye, Kelvin Uruemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Since the birth of petroleum business, in the mid-19th century, cable tool and rotary drilling have been the only two techniques applied in the drilling phase till date. Although the rotary drilling technique has proved ...
  • Aritco -kevythissin toimitusprosessin kuvaus 

   Niemelä, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia Aritco -kevythissin toimitusprosessia.Työn toimeksiantajana oli Hissipörssi Oy, joka vastaa Aritco -kevythissien maahantuonnista Suomeen. Työn tarkoituksena oli tutkia ja kuvata koko ...
  • Attendant Service Cabinet : Mekaanisen konstruktion kehitys 

   Ojala, Harri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   KONE Oyj tuottaa maailmanlaajuisesti hissejä sekä näiden yhteyteen kuuluvaa laitteistoa. Attendant Service Cabinet on hissin nappipaneelin yhteyteen saatava laitelevy. Asiakkaan valitsemat kytkimet sekä muut komponentit ...
  • ATX TUULETINOHJAIN MIKROKONTROLLERILLA 

   Korpi, Nika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Lähdin rakentamaan itselleni tuuletinohjainta tietokoneeseen. Olin jo aiemmin miettinyt tuuletinohjaimen rakentamista ja hieman miettinyt ohjaimen ominaisuuksia etukäteen. Minulla oli tietoa ohjaimen toteutukseen etukäteen ...
  • Aurinkopaneelien kiinnitys eri katto- ja seinämateriaaleihin 

   Nissinen, Reko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan aurinkopaneeleiden ja -keräimien kiinnitystä erilaisiin kattoihin ja seiniin. Työn toimeksiantajana on YIT Rakennus Oy. Työ on luonteeltaan selvitystyö, jonka tavoitteena on selvittää ...
  • Autoalan ongelmajätteet ja niiden käsittely : Jätehuoltosuunnitelma 

   Manninen, Teija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä työ tehtiin Keuda ammattiopisto Nurmijärven toimipisteen auto-osaston käyttöön. Tarkoitus oli kartoittaa auto-osastolla syntyvät jätteet ja niiden määrät. Laskea määrien ja tyhjennysvälien perusteella riittävän kokoiset ...
  • Automatic Tool Changing System For MHI3D Printer 

   Bhandari, Pooja (2020)
   The aim of this thesis was to develop a process for introducing an innovative automatic replacement and mechanism system (i.e., an additional automatic tool changing mechanism) for changing the filament extruder nozzle of ...
  • AUTOMATING THE WELDING PROCESS OF COMPOSITE SHEETS AND CONCEPT DESIGN OF A CUTTING MACHINE 

   Pandey, Suman (2019)
   This thesis is a part of a factory expansion project where the commissioning party (Admor composites Oy) wanted a new automated welding process plant to fulfil their need of manufacturing new transportation tanks with added ...
  • Automation of Zircon Blasting for Barrel and Receiver Combination : Investment Project 

   Joutsi, Jarkko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of this thesis was to produce a plan to automate zircon blasting. The target was to improve the convenience and safety of work, reduce the amount of zircon dust escaping the cell, produce unmanned production ...
  • Auton polttoainetaloudellisuuden parantaminen 

   Kaakinen, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoite oli etsiä tietoa auton polttoainetaloudellisuutta parantavista muutoksista ja siitä, mistä tekijöistä polttoaineenkulutus koostuu. Samalla tutkittiin näitä muutoksia ja niiden vaikutusta polttoainee ...
  • CAD-ohjelmiston käyttöönotto 

   Ikonen, Ilmari (2020)
   Neste Engineering Solutions Oy:n Mechanical Engineering -osastolla otetaan käyttöön Autodesk Inventor -suunnitteluohjelmisto. Uudistuksen tarkoituksena on lisätä suunnittelutyön tuottavuutta ja parantaa projektien ...
  • CNC-jyrsin ohjelmoinnin harjoitteluun 

   Hyytiäinen, Teemu (2020)
   Tässä opinnäytetyössä esitetään ratkaisua CNC-ohjelmoinnin harjoittelumahdollisuuksien parantamiseen toisen asteen koulutuksessa ja työelämässä. Perehdyttäjänä konepajoissa toimivat ovat ilmaisseet, että ohjelmointitaidon ...
  • Commercial plug-in cooler production development for Aste Finland Oy: Increasing the efficiency of current production and Development of the production shop for a factory extension 

   Polushkin, Philipp (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The thesis project is a part of the production development project of Aste Finland Oy, it proposes an optimisation of assembly production and introduces a solution for a production shop for the factory extension. Aste ...