KoulutusalaLiiketalous, hallinto ja markkinointi

  • A customer focused change management journey via customer segmentation 

   Pineda Alfaro, Eduardo (2020)
   This thesis covers, with a sample business case, the changes of an established organisation towards a more customer focused management. The change process will use the customer segmentation methodology as a reference point ...
  • A Multi-Case Study on Integrated Customer Management : Ewals Cargo Care and Arosci Trading Limited 

   Waweru, Mary (2020)
   Through the research questions, this study explores the different factors that determine how companies effectively manage their customers and relationships. In delivering goods and services, businesses look at various ...
  • A Plan on How HAMK Could Establish HAMK Ambassador Programme 

   Mulaku, Edona (2019)
   When studying International Business there is seen a great interest and potential in developing the marketing structures within various organizations in Finland and abroad. Focusing in universities such as Häme University ...
  • A study on how a change in strategy can help a small-scale business grow into a limited medium/large-scale enterprise 

   Mwangi, Leah Mumbi (2020)
   The aim of the study was to establish how a change of strategy can help a sole proprietor grow into a private limited company. The study was guided by two general objectives which highlighted the factors that shape the ...
  • Adaptation of a digital marketing strategy to attract North American customers 

   Cadier, Baptiste (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Digital marketing has become an integral part of the language schools strategies. Consequently, the massive use of digital channels has created a need to differentiate from the online competition and target leads geographically. ...
  • Additional Sales Concept Utilized in a Pharmacy 

   Penttilä, Anni-Maria (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia lisämyynnin teoriaa, sekä kartoittaa kuinka hyödyntää tätä apteekissa tapahtuvassa myyntityössä. Opinnäytetyön teoria osuus painottuu myynnin teoriaan ja esittelee lisämyynnin, ...
  • Advancing Productization of Sauna Culture in Tavastia Region: A case study on wellness tourism in Finland 

   Koskinen, Marika (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia suomalaisen saunan tuotteistamista ja sen edistämistä Kanta-Hämeessä. Matkailutuotteena saunominen kuuluu hyvinvointimatkailun piiriin, joten opinnäytetyö suoritettiin ...
  • Affiliate-markkinointi nettikasinopelialalla : Case: ComeOn Group 

   Rantanen, Leo (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on esitellä affiliate-markkinointi ja sen hyödyntäminen nettikasinoalalla. Lisäksi tarkastellaan kohdeyrityksen, ComeOn Groupin, affiliate-markkinoinnin nykytilaa ja mahdollisia kehityskohteita. ...
  • Aivotyön ergonomian parantaminen Hämeen ammattikorkeakoulussa 

   Jyrinki, Milja (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjeistus kognitiivisen ergonomian parantamiseen aivotyössä. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstöpalvelut. Hämeen ammattikorkeakoulu nimesi ...
  • Ajoneuvokohtaisen kustannuslaskentajärjestelmän luominen jätteenkuljetusyritykselle 

   Lehtiniemi, Ismo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi jätteenkuljetuspalveluita tarjoava yritys. Työn tavoitteena oli selvittää mitkä ovat toimeksiantajayrityksen kustannuslajit ja -paikat sekä kuinka yrityksen kustannusten jakaminen ...
  • Alkavan yrityksen pankin valintaan vaikuttavat tekijät 

   Kainulainen, Jonna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Etelä-Hämeen Osuuspankki, joka on toimialueensa suurimpia pankkeja. Työssä selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat alkavan yrityksen pankin valintaan. Työssä selvittiin myös, mistä alkavat ...
  • Aloittavan sijoittajan ensiaskeleet 

   Lehtinen, Samuli (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia aloittavalle sijoittajalle sopivia sijoitustuotteita, niiden riskejä ja tuottoja, sijoittamisen perustermejä ja laajasti kaikkea sitä, mitä aloittavan sijoittajan tulisi tietää ja ...
  • Aloittavan yrittäjän taloudenhoidon järjestäminen 

   Mattila, Tiia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kirjallinen paketti yrityksen perustamisessa huomioitavista asioista ja kartoittaa aloittelevalle yrittäjälle sopivia ilmaisia kirjanpidonsovelluksia. Tarkoituksena oli myös luoda ...
  • Aloittavan yrityksen kasvupolun luominen : Startup-yrityksen strategiatyö 

   Sand, Aki (2019)
   Valtaosa suomalaisista pk-yrityksistä tavoittelee kasvua. Strategialla on kestävän kasvun luomisessa tärkeä rooli, sillä sen voidaan sanoa olevan yrityksen pidemmän aikavälin suunta ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. ...
  • Aloittavan yrityksen perustamisopas 

   Nurminen, Iiro (2019)
   Tämän työn tarkoituksena on tuottaa yritystoiminnan aloittamista miettiville opas, selvittämään perusasioita ja syventymään yritystoi-minnan moniin tärkeisiin asioihin. Opinnäytetyö tehdään Hämeen Ammattikorkeakoulun ...
  • Alumni activity development : Case Häme University of Applied Sciences Ltd 

   Laatu, Alisa (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten eri oppilaitokset toteuttavat alumnitoimintaa. Tutkimuksen tarkoituksena on vastata kysymykseen ”miten Hämeen ammattikorkeakoulu voi kehittää omaa alumnitoimintaansa”. ...
  • Alumnitoiminnan kehittäminen 

   Linko, Susanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Lahden ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää alumnitoiminnan parhaimmat ja toimivimmat käytänteet suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä miten ...
  • Amazing Business Train -koulutuksen vaikuttavuus yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta 

   Karvinen, Heidi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämän Amazing Business Train -koulutuksen yrittäjyyskasvatuksellista vaikuttavuutta osallistujien subjektiivisesta näkökulmasta. Työn tavoitteena ...
  • Amazing Business Train ulkoinen tuotteistaminen 

   Kaikkonen, Reetta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Amazing Business Train ulkoinen tuotteistaminen. Työn toimeksiantajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulu, jonka opintotarjontaan Amazing Business Train kuuluu. Työn tavoitteena oli tuottaa ...
  • Ammattikorkeakoulutus yrittäjyyden pohjana 

   Vuorilampi, Soile (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on sitoa yhteen ammattikorkeakouluopetus, ja yrityksen perustamiseen liittyvät käytännön toimet. Tähän tavoitteeseen edetään käsittelemällä opintojen kautta syntynyttä teoriapohjaa, ja ...