KoulutusalaLuonnonvara- ja ympäristöala

  • #100lyhdettälinnuille 

   Nummi, Satu-Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lintujen ruokinnan omavaraisuutta Suomessa voitaisiin kasvattaa tarjoamalla linnuille enemmän esimerkiksi kauraa. Tämän työn tarkoituksena oli saada ihmiset kiinnostumaan kauran viljelystä pienellä alalla. Kauran kasvatus ...
  • 19:n Suomessa viljellyn omenalajikkeen hedelmäpuunsyövän kestävyys 

   Karlstedt, Irene (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Neonectria ditissima -sieni aiheuttaa omenapuussa kasvitautia nimeltä hedelmäpuunsyöpä. Suomessa tautia esiintyy runsaana ainakin Ahvenanmaalla ja rannikkoalueilla. Ilmaston muuttuessa yhä lauhemmaksi ja sateisemmaksi sekä ...
  • 3D-YMPÄRISTÖN KÄYTTÖ KONEOPETUKSESSA : – case virtuaalileikkuupuimuri 

   Laine, Rauno (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Oppilaitoksen menestymisen kannalta opetus- ja opiskelutapojen muuttumisen hyväksyminen on olennaista. Keskeisellä sijalla on virtuaalisten ympäristöjen ja mobiiliuden hyödyntäminen. Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden ...
  • Aasiankilpikierron mikroviljelmän aloitus 

   Tirkkonen, Paulina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää aasiankilpikierrolle (Menispermum dauricum) sopiva aloitusalusta sekä sterilointimenetelmä mikrolisäämistä varten. Opinnäytetyön tilaaja oli Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön ...
  • Aasin ruokinta ja hoito 

   Lukkaroinen, Piia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn taustalla on tarve saada kaikkien aasien kanssa tekemisissä olevien avuksi suomenkielinen aasin hoito-opas. Aaseista on saatavilla kaiken kaikkiaankin melko vähän tietoa ja suomeksi tietoa on saatavilla vain muutamista ...
  • Agrologi (AMK) - työllistääkö hevostalous? 

   Launikivi, Julia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Hevostalouden suuntautumisvaihtoehdossa on voinut opiskella Hämeen ammattikorkeakoulussa vuodesta 1994 alkaen. Hevostalouden suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneiden agrologien (AMK) työllistymistä on kartoitettu kerran ...
  • Ahvenanmaanlampaan pässilinjat 

   Sikka, Katja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä on selvitetty ahvenanmaanlampaan pässilinjojen nykytilanne. Toimeksiantajana on Föreningen Ålandsfåret r.f. Pässilinjojen selvitystyö tehtiin oikeaan aikaan, kun kaikki pässilinjat ovat vielä tallella ...
  • Aistipolku toimintaterapian tukena -maisemasuunnittelun keinoin 

   Jokinen, Saara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän toiminnallisen tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella maisemansuunnittelun keinoin aistipolku osaksi toimintaterapiaa. Opinnäytetyö jakautuu teoriaosioon ja aistipolun suunnitteluun. Opinnäytteen tilasi Iittalan ...
  • Ajankäyttö tallirutiineissa 

   Välitalo, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Hevosten ruokinta, tarhaus ja tallin hoito ovat tallin jokapäiväisiä rutiineja, sillä ne ovat osa hevosten perushoitoa. Tallin toimintamuodosta riippuen saattaa henkilökunnan tehtäviin kuulua paljon muutakin. Tapoja toteuttaa ...
  • Akaan kaava-alueiden viheralueiden hoitoluokitus 

   Patana, Milja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Akaan puistoyksikölle kaupunginpuutarhuri Heli Laineen toiveesta. Tarkoituksena oli saada kaupungin taajama-alueilla sijaitseville puistoyksikön hoitoon kuuluville viheralueille hoitoluokitus ...
  • Alennetun kylvötiheyden vaikutukset moderneilla kauralajikkeilla 

   Lehmuskanta, Ville-Waltteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Boreal Kasvinjalostus Oy:n kanssa, jonka toimesta järjestettiin Jokioisilla kenttäkoe. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tuota kenttäkoetta tutkien miten modernit kauralajikkeet ...
  • Alikasvoksen raivaus MenSe Oy:n raivauslisälaitteella 

   Väre, Tuomo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Metsäenergiaa kannattavasti -koulutushankkeen tilaamassa tutkimuksessa tutkittiin MenSe RT-25 -raivauslisälaitteella hakkuun yhteydessä suorite-tun raivauksen kustannuksia energiapuuharvennuksella. Tutkimus on ta-paustutkimus, ...
  • Alkionhuuhtelun suunnittelu ja toteutus 

   Kainiemi, Mari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Uusi-Annilan lypsykarjatila. Työn taustana on halu kehittää tilan karjanjalostusta hyödyntämällä uu-simpia käytössä olevia menetelmiä. Työn konkreettisena tavoitteena on suunnitella ...
  • Alkionsiirrot tammoilla : Tulokset Suomessa 

   Korpela, Henna Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Hevosten alkionsiirrot ovat nykypäivää useassa maassa, mutta Suomessa menetelmä ei vielä ole yleistynyt. Avaintekijä tämän opinnäytetyön kehittymiselle oli kiinnostus alkionsiirtojen onnistumisesta Suomessa. Työn ...
  • Alkulan tilan kehittämissuunnitelma 

   Peltonen, Kari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä työ on lähtöisin omasta harrastuksesta 4H-työn parissa. Työn toimeksiantaja Vaasan 4H-yhdistys isännöi Vanhassa Vaasassa sijaitsevaa Suomen myllyteollisuuden syntypaikkaa, Alkulan tilaa. Työssä on ollut tarkoitus ...
  • Alkuperäiskarjojen maidon ja lihan tuotteistamisen kehittäminen 

   Saine, Annina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tein työni Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimeksiantona. Työn keskeisimpänä tavoitteena oli alkuperäiskarjojen jatkojalosteiden tuotteistamisen kehittäminen. Työn tarkoituksena oli haastatteluiden ja ...
  • Alnus-suvun Kumpulan kantojen mikrolisäys 

   Fallenius, Riikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Mikrolisäyksen avulla saadaan perimältään samanlaisia kasveja. Se on tehokas lisäystapa, kunhan kasvilajille sopiva mikrolisäysmenetelmä tiedetään. Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa on kasvikantoja, joita sinne on ...
  • Aloittavan yrityksen sijoittuminen kuljetusalalle 

   Nieminen, Tuomas (2019)
   Opinnäytetyö käsittelee kuljetusalan keskeisimpiä muutoksia 2010-luvulla tavara- ja taksiliikenteen osalta. Opinnäytetyössä perehdytään kotimaan tavaraliikenteen sekä taksiliikenteen lupa- ja ammattipätevyysvaatimuksiin ...
  • Aloitustuen vaikuttavuus nuoren viljelijän maatilayritykseen 

   Kuusela, Sanna-Mari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä tutkittiin aloitustuen vaikuttavuutta nuoren viljelijän maatilayritykseen sekä viljelijöiden tyytyväisyyttä ELY-keskuksen aloitustuen hakuprosessiin ja palveluun. Tutkimuksen toimeksiantaja on Pirkanmaan ...
  • Alpakoiden talli- ja tarhaolosuhteet 

   Kylänlahti, Sirpa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä selvitettiin kirjallisen materiaalin ja haastatteluiden avulla alpakoiden talli- ja tarhaolosuhteita. Erityisesti selvitettiin mitä alpakoiden kasvatusolosuhteet tarkoittavat käytännössä. Talli- ja ...