KoulutusalaMuotoilu

  • 1920-luvun tyyliset oppaiden asut Museo Milavidalle 

   Viista, Henna (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella museo-oppaille 1920-luvun henkiset asut tulevan näyttelyn teemaopastuksia varten. Toimeksiantajana oli Tampereella sijaitseva Museo Milavida. Puvut suunniteltiin vuonna 2020 ...
  • 3D-mallinnusosaajan kompetenssin kehitys 

   Kemppainen, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihe on 3D-mallinnuksen kompetenssin kehitys. Opinnäytetyön tarkoitus on havainnollistaa 3D-mallinnuksen kompetenssin kehitystä erityyppisten 3D-projektien ja -tehtävien avulla, jotka on tehty vuosien 2015–2017 ...
  • 3D-mallintamisen ja -tulostamisen hyödyntäminen jalkinesuunnittelussa-Case Halti Oy 

   Varjus, Venla (2019)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan 3D-mallintamisen ja -tulostamisen mahdollisuuksia jalkinealalla erityisesti suunnittelun näkökulmasta. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiannosta urheilu-ja retkeilytuotteita sekä-varusteita ...
  • 3D-tekniikoiden käyttö keramiikan muottityöskentelyn apuna : Case: Keraaminen käyttöesinesarja 

   Rosell, Niina (2020)
   Opinnäytetyön keskeinen idea ja tavoite on esitellä muotoiluprosessi, jossa hyödynnetään 3D-tekniikoita (3D-mallinnus ja -tulostus). Konkreettisesti tämä tarkoittaa keraamisen käyttöesinesarjan suunnittelua ja toteuttamista ...
  • 3D-tulostustekniikan hyödyntäminen jalkinemuotoilussa 

   Korpimaa, Karoliina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli uudenlaisen 3D-tulostusteknologian käyttömahdollisuuksien kartoitus jalkinevalmistuksen näkökulmasta. Tilaajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulu, jonka muotoilun koulutusohjelman jalkineen pääaineelle ...
  • Akustiikkalevymalliston tuotekehitys Papurinolle 

   Mattila, Kati; Haverinen, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä akustiikkalevymalliston tuotekehitykseen opinnäytetyön tekijöiden keväällä 2013 perustamalle Papurino Oy:lle. Lisäksi työssä pyrittiin selvittämään huoneakustiikan perusteita, ...
  • All-Cellulose Shoe : Novel Wood-Based Materials in Footwear 

   Kinnunen, Saara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of the thesis was to test novel wood-based materials in footwear. The thesis was conducted within the Design Driven Value Chains in the World of Cellulose (DWoC) project funded by Tekes. DWoC is a multidisciplinary ...
  • Aloittavan vaatetusalan yrityksen arvolupaus- ja liiketoimintamallien konseptointi 

   Kemppinen, Roosa (2020)
   Tässä opinnäytetyössä päätavoitteena oli konseptoida ja luoda aloittavalle vaatetusalan yritykselle arvolupaus- ja liiketoimintamallit. Toissijaisena tavoitteena oli yrityksen potentiaalisen asiakasryhmän tutkiminen, joka ...
  • Alusvaatemalliston suunnittelu kohderyhmänä burleskitaiteilijat 

   Kiskonen, Emmi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn lähtökohtana oli suunnitella mallisto jonka kohderyhmänä ovat burleskitaiteilijat. Työssä tutustutaan alusvaatteiden rakenteisiin ja materiaaleihin. Työn päätavoitteena oli ottaa selvää kohderyhmälle suunniteltujen ...
  • Arkkuvaatteesta muistoliinaksi 

   Nurminen, Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on muistoliinamalliston suunnittelu arkkuvaate lähtökohtana. Tavoitteena työssä oli suunnitella tekstiilimallisto omaan tuotantoon. Opinnäytetyössä selvitetään mikä arkkuvaate on sekä käydään läpi ...
  • Arvolupauksen konseptointi omalle hääpukuyritykselle 

   Heino, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tutkii arvolupauksen laatimista tekijän tulevalle yritykselle. Työn lähtökohtana oli perehtyä yrityksen toimintaan vaikuttavaan tärkeään asiaan, joka yleensä jää perustamisvaiheessa vähemmälle huomiolle. Työssä ...
  • Asiakaslähtöisen vauvanvaatemalliston suunnittelu 

   Aksoy, Jonna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli asiakaslähtöisen vauvanvaatemalliston suunnittelu, ja työn päätavoitteena oli koota haastattelujen, havainnoinnin sekä internetlähteiden avulla pienimuotoinen vauvanvaatesuunnittelua avustava ...
  • Astinlauta pakoputkena 

   Nummela, Jouni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella astinlautapakoputki- yhdistelmä tulevaan näyttelyautooni. Auto on merkiltään Mercedes Benzin G-sarjan maastoauto. Valmistin astinlautapakoputkesta hahmomallin sekä lisäksi lämpömallin. ...
  • Asukokonaisuuden suunnitteluprosessi : Cobblerina-yritykselle 

   Niskanen, Sanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli etsiä kirjallisuuslähteistä ja muusta aineistosta uusia suunnittelutapoja sekä hyödyntää niitä asukokonaisuuden suunnittelussa. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli vuonna 2012 perustettu ...
  • Asustemalliston suunnittelu kierrätysnahasta 

   Lintuluoto, Elisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin ja valmistettiin kahdeksan asusteen mallisto käyttäen päämateriaalina kierrätys- ja ylijäämänahkaa. Samalla selvitettiin, miten näiden materiaalien ominaisuudet vaikuttavat tuotteiden ...
  • B2B-myyntityökalujen päivitys Globe Hope Oy:llä 

   Rajala, Iida (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli uuden B2B-tarjouspohjan suunnittelu ja toteutus sekä myyntituotteiden valokuvaus ja arkistointi Globe Hope Oy:lle. Lisäksi tavoitteena oli selvittää Globe Hopen arvojen vaikutusta yritysasiakkaiden ...
  • Beesit banaanit ja valkosipulit : Käyttäjien kokemuksia kuuloapuvälineiden muotoilusta 

   Laiho, Aino (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli käyttäjien kokemukset kuuloapuvälineiden muotoilusta. Sen tavoitteena oli selvittää käyttäjien mielipiteitä kuulon apuvälineiden ulkonäöstä. Kuulon apuvälineillä tarkoitettiin tässä tapauksessa ...
  • Brändilähtöisen kahvilakonseptin suunnittelu : Case MAKOISA & Martat 

   Laitala, Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoituksena oli kahvilakonseptin suunnittelu kahvila MAKOISAlle, jonka teoriapohjana toimi palvelumuotoilu ja brändilähtöinen suunnittelu. Kahvila MAKOISA on Hämeenlinnaan suunnitteilla oleva uudenlainen ...
  • Brändiymmärryksen keinoja : Näytösosamalliston suunnittelu, case Henrik Vibskov 

   Wahl, Iina-Alisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tutkii näytösosamalliston suunnitteluprosessia brändille Henrik Vibskov sekä brändin ja markkinoinnin vaikutusta suunnittelutyöhön. Työn tavoitteena on hahmottaa sitä, miten suunnittelija voi tutustua asiakkaanaan ...
  • Burgundilaispuku Hämeenlinnan teatterin pukuvuokraamon käyttöön 

   Oila, Liisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin, kaavoitettiin ja valmistettiin keskiaikainen burgundilaishenkinen asukokonaisuus Hämeenlinnan teatterin pukuvuokraamonkäyttöön. Tämän vuoksi tutkittiin keskiaikaista burgundilaismuotiaja sen ...