KoulutusalaRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 12–16-kerroksisen rakennustyömaan paloturvallisuuden toteutus rakennustyömaalla 

   Karhu, Aleksi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on kerätä ja esitellä korkean työmaan paloturvallisuuden ratkaisut työn tilaajan, Hartela Etelä-Suomi Oy:n, työmaalle, Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 2. Työmaalla käytetään ohjeistusta ...
  • 1940-LUVUN KOULURAKENNUKSEN RISKIRAKENTEET CASE-KOHTEEN TARKASTELU 

   Salmi, Jussi (2020)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 1940-luvulla rakennetun koulurakennuksen rakenneratkaisuja ja niissä piileviä rakennusteknisiä riskirakenteita. Osana opinnäytetyötä rakennukseen tehtiin kosteus- ja sisäilmatekninen ...
  • 1960- ja 1970-lukujen lähiöiden betonikerrostalojen lisäkerrosrakentaminen 

   Hanhisuanto, Janita (2019)
   1960- ja 1970-lukujen kerrostalojen korottaminen luo lisää asuntoja, mahdollistaa tarpeellisia korjaushankkeita ja voi parantaa lähiöiden ilmettä ja elinvoimaisuutta. 1960-1970-lukujen kerrostalot kestävät usein kevytrakenteisten ...
  • 1970- luvun pientalon energiatehokkuus 

   Bifeldt, Tapani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella 1970-luvulla rakennetun pientalon rakennetta, energiatehokkuutta ja sen mahdollisia ongelmakohtia. Sen tavoitteena on suunnitella korjaavia toimenpiteitä, arvioida nykyisen ...
  • 1980-LUVULLA RAKENNETUN PIENTALON ULKOSEINÄRAKENTEEN LISÄERISTYSTYÖN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI 

   Lahti, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Valitsin opinnäytetyön aiheen omasta kiinnostuksesta tutkia vanhan pien-talon energiansäästötapoja ja energiasaneeraustyön taloudellista kannat-tavuutta. Työ on rajattu selvittämään 1980-luvulla rakennetun tyypillisen ...
  • 1990-luvun hirsitalon energiatehokkuuden parantaminen 

   Väänänen, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 1990-luvulla valmistuneen hir- sirakennuksen energiatehokkuutta ja sen parantamista rakenneratkaisuja muuttamatta. Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät jatkuvasti kohti ...
  • 3D-Koneohjausmallien suunnitteluohje suunnittelijoille 

   Lindberg, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin PT Pohjanteko Oy:n toimeksiannosta. Lopputyön aiheena oli tehostaa 3D-koneohjauksen käyttöä alihankkijoilla. Koneohjauksen epätäydellinen käyttö johtuu pääosin siitä, että emme ole aikaisemmin ohjeistaneet ...
  • Adding extra load bearing capacity to reinforced concrete beams 

   Malygin, Vladimir (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to gather information about the renovation of a concrete structure and strengthening techniques. The aim was to test a reinforced concrete beam at the construction laboratory of HAME. The ...
  • Ahtaan kerrostalotyömaan rakennusjätteiden lajittelu ja kierrätys sekä jätelogistiikka 

   Räty, Samuli (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ahtaan kerrostalotyömaan aiheuttamia ongelmia rakennusjätteiden lajittelun, kierrätyksen ja jätelogistiikan kannalta mallikohteessa. Myös rakennusjätteiden tilastointimenetelmiin ...
  • Allianssiurakkamalli ja sen kustannushallinta : Vertailu eri työmaiden välillä 

   Nieminen, Esa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn taustalla on kokemuksien kerääminen allianssimallista. Työn toimeksiantajana toimii YIT Rakennus Oy. YIT:n tavoitteena on saada materiaalia allianssihankkeiden kokemuksista urakoitsijan ja tilaajan näkökulmasta. Työstä ...
  • ALTERNATIVE POWERSOURCES USED IN RUSSIA 

   Snitovskii, Aleksandr (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   The main goals of the thesis were to analyse the real situation of power sources in Russia and to estimate what was already being used in the country. Another goal was to discuss their efficiency. The thesis includes the ...
  • Analysis of methodologies to the reconstruction of buildings on the example of masonry structures 

   Vishniakov, Pavel (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of Bachelor’s thesis was to analyse the process of carrying out the reconstruction project. Another goal was to systematize the most optimal methods with the issuance of recommendations for its consummation. ...
  • ASRA i. Oy:n toimintasuunnitelma 

   Ristimäki, Hannu (2019)
   2017 perustettu osakeyhtiö ASRA i. jatkaa liiketoimintaa rakennusalalla vuonna 2008 perustetun toiminimiyritykseni pohjalta. Opinnäytetyöni tarkoituksena on laatia liiketoimintasuunnitelma, jossa arvioin yritykseni vahvuuksia ...
  • Asuinkerrostalon ja rivitalon palokatkot, palokatkosuunnitelmat ja palokatkojen kustannukset 

   Laaksonlaita, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tilaajana oli YIT Rakennus Oy, Asuinrakentaminen, Etelä- Suomi. Mukana työn ohjaamisessa oli myös insinööritoimisto Tasoplan Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selventää palokatkoihin liittyviä määräyksiä ...
  • Asuinkerrostalon linjasaneeraus 

   Manninen, Jukka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Suomessa asuinkerrostalojen linjasaneeraus kasvaa räjähdysmäisesti lähitulevaisuudessa. Tämä tulee kasvattamaan myös isännöitsijätoimistojen työmäärää. MAH Isännöinti Oy tilasi opinnäytetyön kehittääkseen toimintaansa ...
  • Asukasmuutostyöprosessin kehittäminen : Uudisrakentaminen 

   Lahdensivu, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työssä tutkittiin uudiskohteisiin tehtyjä asukasmuutostöitä ja koko muutos-työprosessin kulkua YIT Rakennus Oy Talonrakennus Tampereen alueella. Tavoitteena oli analysoida eniten teetetyt muutostyöt ja suunnitella niistä ...
  • Aurinkosähkön hyödyntäminen kiinteistöissä : Case: Lohjan kaupungin kiinteistöt 

   Laaksonen, Sanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomi tavoittelee energiatuotannossaan ympäristöystävällisempiä tuotantokeinoja. Kasvihuonepäästöjä on pyrkimys vähentää 40 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Uusiutuviin energiamuotoihin on tästä syystä alettu ...
  • AUTODESK® GREEN BUILDING STUDIO FOR AN ENERGY-EFFICIENT, SUSTAINABLE BUILDING 

   Le, Minh Khoi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   The thesis introduced AutoDesk® Green Building Studio (GBS) which is a software for analyzing the whole building. It gives the results of energy consumption such as water usage and costs, natural ventilation potential, ...
  • The Belgian view on the E-value 

   Deryckere, Charles (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The E-value is a measure of the energy performance of a building and its fixed installations in standard conditions. In Belgium the system called EPB (energy performance of buildings) is used to study the energy performance ...
  • Bending Test for Small-Diameter Timbers 

   Dao, Viet Cuong (2019)
   In the last two decades, the utilisation of small diameter timbers in constructions has gained increasing attention from both researchers and sustainable building enthusiasts. Timbers, when used as structural elements in ...