KoulutusalaSähkötekniikka

  • 24VDC jännitteenjakokeskus 

   Lepola, Ari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella keskitetty jännitteenjakokeskus ristikytkentätilassa oleville automaatiolaitteilla. Työn aiheen lähtökohtana oli tarve tiivistää ristikytkentätilan automaatiolaitteita pienempään ...
  • Application of Deep Learning on CXR Data to Signal Cases of Pneumonia 

   Blaku, Flokart; Saidnassim, Nurbek (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The recent wave of developments in artificial intelligence and data science inspired us to work on this thesis topic that challenged us and developed our skills. The aim of this thesis was to implement an algorithm that ...
  • Aurinkosähkö maalämmön apuna 

   Tikka, Tuukka (2019)
   Tässä työssä arvioidaan omakotitalon sähkön kulutusta ja potentiaalia au-rinkosähkön tuotannossa. Työn tavoitteena on löytää taloudellisesti sopi-van kokoinen aurinkosähköjärjestelmä maalämmöllä varustettuun taloon ja ...
  • Automaattisen paloilmoittimen suunnittelu ja toteutus 

   Seppä, Sami (2020)
   Tämän työn tarkoitus oli saada lisää tietoa automaattisen paloilmoittimen suunnittelusta. Minulla oli jo hieman aikaisempaa kokemusta paloilmoitinliikkeen toiminnasta, josta oli apua suunnittelutyössä. Työnä oli suunnitella ...
  • Automatic hay feeder for horses: design and make a prototype 

   Trinh, Hung (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of this thesis project was to design and build an automatic horse feeder which would be used at a family’s farm. An additional objective of this project was to use Arduino platform to control the machine. A ...
  • Base Program Library For PLC Application Design 

   Multaniemi, Samuli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis project was commissioned by Tampereen Automaatiosähkö Oy for their engineering and application design department. The main goal for the thesis project was to research, plan and develop a base program block ...
  • Building automation system - Insolution Oy : Lighting and security system 

   Nguyen, Giang (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Building automation has always been an essential subfield of automation in general and its existence can be found in many different types of buildings, e.g., mainstream industrial buildings, commercial buildings, government ...
  • Building the artificial neural network environment : Artificial Neural Networks in plane control 

   Naumetc, Daniil (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   These days Artificial Neural Networks have penetrated into all digital technologies that surround us. Mostly every online service like Facebook, Google, Instagram are using Artificial Intelligence to build better service ...
  • CHARGING TECHNOLOGIES AND ITS FUTURE DEVELOPMENT OF ELECTRIC VEHICLES 

   Frolov, Anton (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main goal of this thesis was to design an automated charging station for electric vehicles. Easy and convenient charging can solve the range anxiety issue - worry that a car’s battery is depleted before reaching the ...
  • Comparing commercial engineering program for DCS-systems 

   Heino, Juha (2019)
   This thesis was commissioned by Valmet Automation. For this thesis I chose three commercial electrical engineering programs and compare these programs with the information catered from manuals and the internet. Also, ...
  • Comparison of Fan Alternatives for Optimized Air Purification 

   Lupea, Silvia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   This project consists of examining, testing and analysing different fans in order to find a suitable replacement fan for a purification machine. Five different fans were chosen to be tested during the empirical stage of ...
  • Creating a User Interface For Home Automation 

   Tran, Hung (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   In this thesis, the author provides a brief theoretical background to home automation and examines how the user interface of a home automation system should be designed. The thesis was inspired by Jukka Aarnio (Dr. Tech.) ...
  • DeltaV-vesiprosessin käyttöönotto ja kehitys 

   Partala, Henri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli käyttöönottaa ja kehittää DeltaV-automaatiojärjestelmällä toimiva vesiprosessi opetuskäyttöön. Työn toimeksiantajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulu. Työ pohjautuu Aimo Tikan vuonna ...
  • Detection of Lint by Using Machine Vision 

   Filtjens, Benjamin (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis, commissioned by Häme University of Applied Sciences, researches the possibility of detecting lint by using machine vision. Due to the small particle size and high movement speed of the lint, various issues ...
  • Development of API for an IoT management platform 

   Nizyev, Illya (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objectives of this thesis included examining the current state of the Internet of Things world, outlining existing implementations, pointing out current and potential future problems there and designing own example ...
  • Diagnostics for the veneer clipper 

   Doremidov, Andrey (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this thesis was the renovation of the diagnostics program code of the rotary veneer clipper with Raute Oyj. Today's code was done fifteen years ago, so the reason is obvious. The main code, the safety mode, the ...
  • Dokumentoinnin kehittäminen sähköverkonrakennuksessa 

   Juha, Jokinen (2019)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Verkonrakentaja Wire Oy:lle, kehittämään ko-konaisvaltaisesti dokumentointia sähköverkon maakaapelointi urakoissa. Työn aiheena syntyi ohjeistus, miten toimitetaan dokumentoitava tieto erillisen ...
  • Dropout-based Support Vectors Regularization 

   Tran Thanh, Dat (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   In this thesis we consider a new regularization technique that exploits the probabilistic Dropout scheme at the sample level. The new regularization approach is incorporated into the Maximum Margin Classification (MMC) ...
  • Electrical survey and risk analysis of a museum building 

   Juuti, Olli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The goal of this thesis project was to provide an electrical survey and suggestions on repairs to the electrical installations in the property, as well as to inform of the existing risks and minimize risk of electrical ...
  • FOOD PRODUCTION LINE DEVELOPMENT FOR TEKME 

   Podolskaya, Yulia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main focus of this thesis was to identify problem areas in the current work process of the food production line at Tekme department of Kanta- Hämen central hospital in Hämenlinna and to find possible ways to increase ...