KoulutusalaTieto- ja viestintätekniikka

  • 360-videotekniikan hyödyntäminen markkinoinnissa 

   Laitinen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   360-videotekniikka on jatkuvasti kehittyvä tekniikka, joka tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana massiivisesti laitteiston kehittymisen sekä hintojen laskun myötä. 360-videoissa tulee olemaan omat rajoituksensa, mutta ...
  • 3D-hahmon mallinnus ja suunnittelu 

   Lehtonen, Tony (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee 3D-hahmon luomisen eri työvaiheita aina suunnittelusta renderöimiseen. Tavoitteena on kertoa 3D-hahmonmallinnuksen prosessista ja omista työtavoista aloittelevana 3D-mallintajana. Mallintamisen ...
  • 3D-mallin teksturointi : Substance Painter -ohjelman hyödyntäminen animaatiotuotannossa 

   Suojalehto, Otso (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomen Metsästysmuseo oli tämän opinnäytetyön toimeksiantaja. Tavoitteena oli luoda animaatio rataslukkoaseen toiminnasta. Opinnäytetyö esittelee kaikki animaation luomisen työvaiheet, mutta painottuu 3D-mallin teksturoimiseen ...
  • 3D-mallin tuottaminen fotogrammetriaa hyödyntäen 

   Terttula, Jonas (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia fotogrammetria tekniikan mahdollisuuksia ja rajoitteita 3D-mallinnuksessa. Työhön kuuluu rakentaa sopiva valokuvausympäristö, perehtyä valokuvaamisen perusteisiin, tutkia minkälaiset ...
  • 3D-mallin valaisu: Sisätilan valaisu Arnold for 3ds Max:n valoilla 

   Luoma, Ville (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esitellä Arnold for 3ds Max:n mukana tulevien valojen ja materiaalien, etenkin Standard Surface -materiaalin ominaisuuksia, keskittyen erityisesti sisätilojen valaisuun. Opinnäytetyössä ...
  • 3D-mallinnuksella toteutettu telttasaunan asennusohje 

   Peltoniemi, Jouni (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tilaajayrityksen, Insinööritoimisto Aaro Peltoniemen, asiakkaille annettava ohje telttasaunan kokoamiseen. Asennusohjeen tarkoitus oli opastaa käyttäjää telttasaunan käyttöönotossa ...
  • 3D-mallinnus kameralla kuvatuista kuvista : Mallinnuksen käsittely pelimoottoria varten 

   Halttunen, Jari-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen Metsästysmuseo. Opinnäytetyön tavoite oli, oppia luomaan 3D-objekti kuvista mallintamalla. Mallin luomiseen tarvitaan perusymmärrys fotogrammetriasta. Mallin ideana on, että sitä ...
  • 3D-valaistus ja teksturointi : Case: Animaatio Suomen Metsästysmuseolle 

   Kivelä, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen Metsästysmuseo. Toimeksiantona oli luoda saadun referenssimateriaalin pohjalta 3D-animaatio, jossa esitellään vipulukollisen kiväärin toimintaperiaate. Tavoitteena oli ...
  • 4G mobiiliverkot : LTE 

   Kopakkala, Jani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn aihe lähti omasta kiinnostuksesta neljännen sukupolven verkkoja kohtaan ja halusta ottaa selvää, mistä neljännen sukupolven verkoissa on kyse. Työ tehtiin tutkielmana Hämeen ammattikorkeakoululle. Työssä tutkitaan ...
  • Agile and Iterative Requirement Definition : Efficient requirement definition in Agile and Iterative software development 

   Vainola, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
   A high-quality software product has to fulfill a customer’s demands from viewpoints of both the content and schedule, and it has to be free from errors. In addition to fulfilling the customer’s demands, successful and ...
  • Agile-menetelmien soveltaminen sulautettujen järjestelmien laitteistokehitykseen 

   Teronen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua ohjelmistokehityksessä käytettyihin työskentelymenetelmiin ja tutkia niiden sovellettavuutta sulautettujen järjestelmien laitteistokehitykseen. Motivaationa työn aiheen valinnalle ...
  • Algoritmiset Vihollisaallot 

   Virta, Joni (2019)
   Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli luoda peli. Toissijainen tavoite oli käydä läpi erilaisia pelejä eri ajoilta, joissa on algoritmisesti luotua sisältöä; kuten pelikenttiä tai vihollisia. Opinnäytetyötä ...
  • Angular web-application based on Excel calculation tool 

   Koponen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis was to convert as existing Excel calculation tool into a web application. The main goal was to make an easily maintainable and easy to develop further, web application that calculates energy ...
  • Antureiden datan lukeminen 

   Neuvonen, Miikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä käsitellään Digipaali-hankkeelle tehtyä prototyyppiä anturidatan saamisesta ja lähettämisestä tietokantaan. Antureiden datan saaminen tapahtui Raspberry Pi 3 b-laitteella ja ohjelman ohjelmointikielenä toimi ...
  • Arduino-lämpömittari ZigBee-yhteydellä 

   Laukkanen, Jani-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa lämpötila-anturilla varustettu Arduino, joka lähettää anturin tiedot langattomalla ZigBee-yhteydellä toiselle Arduinolle. Toinen Arduino vastaanottaa datan ja tulostaa sen näytölle. ...
  • Artificial neural networks 

   Korpi, Nika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Goal of the thesis is to take a closer look at how artificial neural networks (ANN) work. ANNs is a challenging subject and at a quick glance even a mystery, which was also the motivation for the subject. In this thesis ...
  • Asiakaskonsoli kahden rajapinnan integraatiota hyödyntäen 

   Tuppurainen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa asiakaskonsolin ensimmäinen versio Louhi Networksille heidän verkkokauppaansa. Määritellyt ominai-suudet, mitä ensimmäinen versio tulee pitämään sisällään, on asiakkaan tili- ja ...
  • Asiakirjasovelma Vaadin-sovelluskehyksellä 

   Toiviainen, Jermu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Nykyaikana sovelluskehitys on suureksi osaksi siirtynyt pois työasemakohtaisista ohjelmista web-sovelluksiin. Web-sovelluksien etuna on käyttäjäystävällisyys, enää käyttäjän ei tarvitse huolehtia latauksesta, asennuksesta ...
  • Asiakkuuden ja asiakkaan käsitteen yhdistäminen IoT-laitteiden laitehallintaan 

   Virta, Valtteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on yhdistää asiakkuus ja asiakkaan kä-site jo olemassa olevaan IoT-laitteiden laitehallintaan. Työn toimeksianta-jana toimii UnSeen Technologies Oy. Opinnäytetyö alkaa teoriaosuudella, ...
  • Auditorion videotuotantolaitteiston tekninen dokumentaatio ja käyttöohje 

   Palonen, Janne (2019)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen yksikön auditorion videotuotantolaitteistolle käyttöohje ja tekninen dokumentaatio. Olen ollut koulutöissä käyttämässä laitteistoa, joten aihe ...