KoulutusalaTietojenkäsittely

  • 3D-referenssisovellus : Kappaleen tunnistus ja paikoitus Matrox Design Assistant X -kehitysympäristössä 

   Jansson, Kimmo (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimiva referenssitoteutus kappaleen tunnistamiseen ja paikoittamiseen 3D-kuvantamislaitetta hyödyntäen. Sovelluksen ominaisuuksiin kuuluu kappaleiden tunnistaminen opetetusta ...
  • 3D-sound programming with Microsoft DirectX : Surround sound in practice 

   Niskanen, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tehty opinnäytetyö käsittää tietokoneohjelman, joka soittaa 3D-ääniefektejä. Ohjelma on toteutettu pääohjelman ja erillisten 3D-ääniefekti plug-in-tiedostojen muodossa. Kuvaus ohjelmasta löytyy tästä opinnäytetyön ...
  • 3D-teknologiat ja tietojenkäsittely : 3D-tulostus, 3D-skannaus ja 3D-mallinnus 

   Vähämäki, Jaakko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee tietojenkäsittelijöille suunnattua tietoa 3Dteknologioista, joita ovat 3D-tulostus, 3D-skannaus ja 3D-mallinnus. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi 3D-teknologioita ja niiden historiaa. ...
  • Active Directoryn Group Policyjen parhaat käytännöt : case Palmia 

   Salminen, Teppo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Helsingin kaupungin Palmia liikelaitos. Tämä opinnäytetyö tehtiin, koska Palmialla otettiin käyttöön Windows 8 -käyttöjärjestelmä tablet-tietokoneissa ja uusi käyttöjärjestelmä tarvitsi ...
  • AD-migraation koordinointi : Case MTT 

   Juhala, Anniina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli raportoida, miten MTT:n Active Directory -migraatioprojektin toteutusvaihe koordinoitiin ja miten taattiin migraatioprosessin sujuvuus käyttäjän ja migraation toteuttajien näkökulmasta. ...
  • Adafruit Circuit Playground Express - Langaton yhteys ja tiedonsiirto 

   Oksanen, Ari (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa ekosysteemi IoT-laitteen ja mo-biililaitteen välisen langattoman yhteyden, tiedonsiirron sekä laitteen oh-jauksen tarpeisiin. Työssä tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa mobiiliso-vellus, ...
  • Advanced Group Policy Management Case Oulun Tietotekniikka 

   Kela, Tiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli liikelaitos Oulun Tietotekniikka, joka on osa Oulun kaupunkiorganisaatiota. Työn tavoitteena oli asentaa ryhmäkäytäntöjen hallintatyökalu Advanced Group Policy Management toimeksiantajan ...
  • Aistirajoittuneisuuden huomioiminen palveluiden vuorojonotusratkaisuissa 

   Heljo, Ilkka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia ja ratkaista aistirajoitteisten ihmisten kohtaamia ongelmia palvelujonotustilanteissa ja pyrkiä kehittämään palvelujonotuksen ongelmien ratkaisuja aistirajoittuneille ihmisille sopiviksi. ...
  • Aktiivihakemisto- ja tietoturvaratkaisu opiskeluympäristölle 

   Lepistö, Markus (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Windows Server 2016 -ohjelmistoa ja Windows 10 käyttöjärjestelmää käyttäen aktiivihakemistojärjestelmä, jota voidaan muokata kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi tämän aktiivihakemiston ...
  • Aktiivihakemiston salasanojen auditointi 

   Kuittinen, Joona (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin salasana-auditointiin Windows-aktiivihakemistoympäristössä. Tavoitteena oli tutustua menetelmiin, joilla salasana-auditointi toteutetaan. Työssä sovellettiin vuonna 2017 julkaistuja uusia ...
  • Algorithmic Trading Technology and Strategy Research on Financial Markets 

   Barca Linares, Victor (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Due to the financial digitalization, the human intervention in many operations both functional and those aimed to make profit in the market are likely to be substituted by algorithms and automated processes. This thesis ...
  • Ambientian projektimallin konseptointivaiheessa käytettävien ohjelmien vertailu 

   Palos, Aleksi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä vertailtiin kolmea verkkopalveluiden ja –sovellusten konseptointiin tarkoitettua ohjelmistoa. Työn toimeksiantajana oli sähköisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Ambientia Oy. Opinnäytetyön aiheena ...
  • Android sovelluskehityksen perusteet Android Studiolla 

   Väkiparta, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Android Studioon ja Android -sovelluskehitykseen sekä Java -koodikieleen. Työn tavoitteena on toteuttaa yksinkertaisia toimintoja Android Studiolla ja oppia Android -sovelluskehityksen ...
  • Android sovelluskehityksen perusteet Android Studiolla 

   Väkiparta, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Android Studioon ja Android -sovelluskehitykseen sekä Java -koodikieleen. Työn tavoitteena on toteuttaa yksinkertaisia toimintoja Android Studiolla ja oppia Android -sovelluskehityksen ...
  • Android-sovelluksen kääntäminen PhoneGap-monialustasovellukseksi 

   Rekola, Saku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ambientia Oy. Työn tavoitteena oli kääntää olemassa oleva LVI-Numero Oy:lle tehty Android-sovellus iOS- ja Windows Phone 8 -alustoille. Kääntämiseen käytetään Apache Cordovaa, joka ...
  • Android-tietoturva 

   Pösö, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tietopaketti jonka avulla lukija saa tarpeelliset tiedot oman Android-laitteensa suojaamiseen ja tuntee myös mahdollisia uhkia. Työ sisältää myös pienen antivirussovellusten testauk-sen ...
  • AR-alustat Unity-Pelimoottorille 

   Santtu, Lamminpää (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä HAMK Smart -tutkimusyksikön tietämystä lisätyn todellisuuden työkaluista, joita voidaan käyttää Unity-pelimoottorilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli testata kappaleen tunnistusta ...
  • Asiakasohjeistuksen kehittäminen : Case: MMD Networks Oy 

   Jauhiainen, Taneli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajan asiakasohjeituksia ja samalla tutkia sosiaalista mediaa ja sen käyttöä yrityksissä. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi MMD Networks Oy. Teoriaosuudessa ...
  • Asiakastietojärjestelmän käyttöönotto, Case Yli-Lurin tila 

   Pörhölä, Tuija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pasi Pörhölä, joka toimii yrittäjänä Yli-Lurin tilalla Hämeenlinnan Hauholla, Ilmoilassa. Kyseessä on viljatila. Lisäksi yrittäjä suorittaa muun muassa klapikoneurakointia, ...
  • Asiakastuen palveluprosessin kehittäminen : Case Acute 

   Toivola, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Acuten asiakastuen palvelunlaadun nykytila sekä tarjota kehitysehdotuksia asiakaspalveluprosessin parantamiseksi. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Acute FDS Oy, joka on ...