Hämeen ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "yhdenvertaiset palvelut"

    • Web-saavutettavuus 

      Saapunki, Anniina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella esteellisten käyttäjäryhmien huomiointia palveluiden saavutettavuuden kannalta. Tavoitteen saavutta- miseksi on opinnäytetyön alussa tarkasteltu mitä esteelliset ...