Uusimmat viitteet

 • Lämpötilan vaikutus suojalaitteiden toimintaan 

  Karjala, Jonne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin Liikennevirastolle ja Winco Oy:lle, joka toimii Länsi- ja Etelä-Suomen alueilla rautateiden sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnos-sapitäjänä. Tarkoituksena oli selvittää rautatievaihteiden lämmitysjärjestelmään ...
 • Tulevaisuuden sähköasema-ammattilainen 

  Koskela, Topias (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Empower PN Oy:lle ja sen tavoitteena oli saada lopputuloksena koulutustarvekartoitus ja -suunnitelma Empower PN Oy:n sähköverkkodivisioonaan. Opinnäytetyössä kartoitettiin asiakaskyselyn avulla ...
 • Työstökoneiden sopimushuollot : Sopimushuoltojen ohjauksen kehittäminen 

  Aatsinki, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee työstökoneiden sopimushuoltojen ohjauksen kehittämistä. Tilaajana toimii Wihurin Teknisen Kaupan Työstökoneet liike-toiminta-alue, jonka päätoimialana on Yamazaki Mazak CNC-metallintyöstökoneiden ...
 • Mobiilin, itsenäisen LNG-höyrystimen automatisointi 

  Talola, Jani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli kehittää sähkö- ja automaatiojärjestelmä uuteen 0–5MW:n mobiiliin kaasuntoimitusjärjestelmään, jolla on tarkoitus tarjota metaanikaasua putkiverkoston ulkopuolisiin kohteisiin. Tällaista kokonaisuutta ...
 • Kiinteistövalvonnan tehostaminen tuotantolaitoksessa energiatehokkaammaksi järjestelmäksi 

  Lindfors, Kim (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tarkisteltiin tilaajan SSAB Europen Oy:n kiinteistövalvontaa Hämeenlinnan tuotantohallissa ja ilmanvaihdon tehostamista hallintokonttori 1:sessä sekä seurattiin, kuinka kiinteistövalvonnalla voidaan ohjata lämpöenergioita ...
 • Sähköasennuksien ohjeistusmallin suunnittelu ja laadinta 

  Jaakkola, Pasi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metso Mineralsilla kehitetään koko ajan tela-alustaisia liikuteltavia murskausyksiköitä, joten ohjeistuksien pitäminen ajan tasalla on haasteellista ja aikaa vievää työtä. Metsolla ollaan ottamassa käyttöön kaapeleiden ...
 • Robotisoidun hiomakonesolun käytettävyyden parantaminen 

  Juurtti, Joona (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää tilaajan Jame-Shaft Oy:n robotisoidusta hiomasolusta automaattisen ajon pysähtymiseen johtavia ongelmakohtia, jotka ratkaisemalla voitiin parantaa solun käytettävyyttä ja tehostaa sen ...
 • Muovifilmin tuottaminen automatisoidulla ekstruusioprosessilla ja laadunvalvonta konenäön avulla 

  Haikonen, Manu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin periaatesuunnitelma, jossa on selvitetty, mikä olisi paras tapa toteuttaa automaattinen laadunvalvontajärjestelmä, jolla tuotantotilanteessa valvoa ekstruusiopäällystyksessä käytettävää sulaa ...
 • Lämmitysjärjestelmän datankeruu ja analysointi 

  Partanen, Atte (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi esineiden internetin perusteita ja kehitettiin sovellus prosessiarvojen tallentamiseen pilvipalveluun. Sovelluksen on tarkoitus tulla Pirkanmaan liiton rahoittamaan Tarkalla ohjauksella ...
 • Valvomo-ohjelmiston päivitys ja käyttöönotto 

  Meriläinen, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin valvomojärjestelmän päivitys Lapuan Peruna Oy:lle, joka on THT Control Oy:n asiakas. Työssä perehdyttiin Cromi-valvomoissa käytettäviin ohjelmointikieliin, SQL-tietokantoihin, ...
 • DeltaV-vesiprosessin käyttöönotto ja kehitys 

  Partala, Henri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli käyttöönottaa ja kehittää DeltaV-automaatiojärjestelmällä toimiva vesiprosessi opetuskäyttöön. Työn toimeksiantajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulu. Työ pohjautuu Aimo Tikan vuonna ...
 • Kysyntäjousto akkupohjaisissa älykkäissä sähköverkoissa 

  Rantanen, Juha-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin valmistavan teollisuuden yritykselle. Työn tavoitteena oli tuottaa yleiskuva markkinoilla olevista sähköenergian akkupohjaisista varastointimahdollisuuksista, joita voitaisiin soveltaa suuremmissa ...
 • Sorvaussolun robotin uusiminen 

  Koskela, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa automaation ja robotiikan mahdollisuuksista sekä hankinta- ja ylläpitokustannuksista konepajateollisuudessa toimivalle Komas Oy:lle. Opinnäytetyössä esitellään lyhyesti ...
 • Lentokonevaakojen kalibroinnin automatisointi 

  Lento, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Ilmavoimien Varikon Akkreditoitu Kalibrointilaboratorio, joka kuuluu Suomen Puolustusvoimien 3. Logistiikkarykmenttiin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella automatisoitu ...
 • OPC-tiedonsiirron rakentaminen : Siemensin ja Metso DNA:n välille 

  Kilpeläinen, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Ekokemin Riihimäen toimipisteessä. Työn tarkoituksena oli tuoda uudelta muovijalostamolta prosessin käyntitietoja OPC-tiedonsiirtoa hyödyntäen sekä piirtää prosessin valvomonäyttöjä päävalvomon ...

Näytä lisää