Uusimmat viitteet

 • Sähköasennuksien ohjeistusmallin suunnittelu ja laadinta 

  Jaakkola, Pasi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metso Mineralsilla kehitetään koko ajan tela-alustaisia liikuteltavia murskausyksiköitä, joten ohjeistuksien pitäminen ajan tasalla on haasteellista ja aikaa vievää työtä. Metsolla ollaan ottamassa käyttöön kaapeleiden ...
 • Robotisoidun hiomakonesolun käytettävyyden parantaminen 

  Juurtti, Joona (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää tilaajan Jame-Shaft Oy:n robotisoidusta hiomasolusta automaattisen ajon pysähtymiseen johtavia ongelmakohtia, jotka ratkaisemalla voitiin parantaa solun käytettävyyttä ja tehostaa sen ...
 • Muovifilmin tuottaminen automatisoidulla ekstruusioprosessilla ja laadunvalvonta konenäön avulla 

  Haikonen, Manu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin periaatesuunnitelma, jossa on selvitetty, mikä olisi paras tapa toteuttaa automaattinen laadunvalvontajärjestelmä, jolla tuotantotilanteessa valvoa ekstruusiopäällystyksessä käytettävää sulaa ...
 • Lämmitysjärjestelmän datankeruu ja analysointi 

  Partanen, Atte (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi esineiden internetin perusteita ja kehitettiin sovellus prosessiarvojen tallentamiseen pilvipalveluun. Sovelluksen on tarkoitus tulla Pirkanmaan liiton rahoittamaan Tarkalla ohjauksella ...
 • Valvomo-ohjelmiston päivitys ja käyttöönotto 

  Meriläinen, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin valvomojärjestelmän päivitys Lapuan Peruna Oy:lle, joka on THT Control Oy:n asiakas. Työssä perehdyttiin Cromi-valvomoissa käytettäviin ohjelmointikieliin, SQL-tietokantoihin, ...
 • DeltaV-vesiprosessin käyttöönotto ja kehitys 

  Partala, Henri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli käyttöönottaa ja kehittää DeltaV-automaatiojärjestelmällä toimiva vesiprosessi opetuskäyttöön. Työn toimeksiantajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulu. Työ pohjautuu Aimo Tikan vuonna ...
 • Kysyntäjousto akkupohjaisissa älykkäissä sähköverkoissa 

  Rantanen, Juha-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin valmistavan teollisuuden yritykselle. Työn tavoitteena oli tuottaa yleiskuva markkinoilla olevista sähköenergian akkupohjaisista varastointimahdollisuuksista, joita voitaisiin soveltaa suuremmissa ...
 • Sorvaussolun robotin uusiminen 

  Koskela, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa automaation ja robotiikan mahdollisuuksista sekä hankinta- ja ylläpitokustannuksista konepajateollisuudessa toimivalle Komas Oy:lle. Opinnäytetyössä esitellään lyhyesti ...
 • Lentokonevaakojen kalibroinnin automatisointi 

  Lento, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Ilmavoimien Varikon Akkreditoitu Kalibrointilaboratorio, joka kuuluu Suomen Puolustusvoimien 3. Logistiikkarykmenttiin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella automatisoitu ...
 • OPC-tiedonsiirron rakentaminen : Siemensin ja Metso DNA:n välille 

  Kilpeläinen, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Ekokemin Riihimäen toimipisteessä. Työn tarkoituksena oli tuoda uudelta muovijalostamolta prosessin käyntitietoja OPC-tiedonsiirtoa hyödyntäen sekä piirtää prosessin valvomonäyttöjä päävalvomon ...
 • Sinkityslinjan lämpökäsittelyuunin kaasujen säätöinstrumenttien uusiminen 

  Oksanen, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty terästehtaan sinkityslinjan lämpökäsittelyuunille tehdyt maakaasun ja polttoilman säätöön liittyvät instrumentoinnin muutokset. Työ on tehty SSAB Europelle. Työssä on lisäksi selvitetty ...
 • Oikosulkumoottorin valinta ja mitoitus 

  Parviainen, Esa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sähkömoottori on erilaisten mekaanisten liikeratojen tuottajana oikein valittuna, mitoitettuna ja suojattuna erittäin energiatehokas laite. Useat sähkö- ja automaatioalalle valmistuneet ”uudet” asentajat ovat kovin vähän ...
 • IoT-järjestelmä harjoituskäyttöön 

  Kautto-Seinäjokinen, Vili (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö lähti Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön tarpeesta saada opetusmateriaalia IoT:tä eli asioiden internetiä varten. IoT on laaja käsite, josta on lukuisia eri määritelmiä. Niiden yhteisten ...
 • Lämpölaitoksien varavoimakäyttöjen ohjausjärjestelmän toteutus 

  Nieminen, Aki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn on tilannut Jämsän Aluelämpö Oy. Jämsän Aluelämpö Oy:n Hallin lämpölaitoksen alueelle valmistuu uusi 4 MW:n biolämpölaitos helmikuussa 2017. Uuteen laitokseen asennettiin myös toinen varavoimakone turvaamaan ...
 • Konttilukin punnitusjärjestelmä 

  Artikainen, Harri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty punnitusalan yritykseen. Työn päätarkoituksena oli tehdä asennusohje, miten Kalmarin konttilukkiin asennetaan kontin punnitusjärjestelmä. Asennusohjeelle oli selvä tarve, koska antureiden kysyntä ...

Näytä lisää