Uusimmat viitteet

 • Teollinen raskifermentaatio : Maitohappobakteerien orgaanisten happojen stabiilius 

  Petrov, Dimitri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kiinnitettiin huomiota nykyleipomoissa yleistyvien ruis-raskin valmistamiseen tarkoitettujen fermentorien toimintaan. Eräässä keskisuuresta leipomosta automaation astetta tuotannossa on järjestel-mällisesti ...
 • Hävikin kartoittaminen kokolihaleikkeleiden valmistuksessa 

  Sulander, Meri-Sisko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja vertailla erään lihajalosteita valmistavan yrityksen kokolihaleikkeleiden valmistuksessa syntyviä kypsennys- ja siivutushävikkejä sekä pohtia niiden vähentämiskeinoja. ...
 • Konttisekoittimen optimointi 

  Brandes, Jasmin (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin yritykselle Maustepalvelu Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, kuinka paljon tuotteiden sekoitusaikoja voidaan lyhentää alkuperäisestä ilman tuotteiden ominaisuuksien muuttumista. Toisena ...
 • Uuden pakkauskoneen käyttöönotto 

  Alho, Jussi-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli uuden pakkauskoneen käyttöönotto ja työn toimeksiantajana toimi MP Maustepalvelu Oy, joka sijaitsee Hämeenlinnassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli laitteen aikataulun mukainen käyttöönotto sekä ...
 • Chian siemenistä valmistettava kastikepohja koirille 

  Roberts, Emma (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tällä hetkellä kasvipohjaisten ruokien suosio on noussut hurjasti ja ihmiset ovat tulleet tietoisemmiksi ostamansa ruoan alkuperästä ja siihen liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Koiranruokamarkkinoilla on paljon ...
 • Hyvien tuotantotapojen kehittäminen elämysjuustolaan 

  Riihimäki, Iina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Elintarvikehuoneiston työtapaohje on työskentelyn apuna olevaa ohjeistusta, jolla voidaan helpottaa hygieenisten työtapojen noudattamista ja omavalvonnan päivittymistä. Tämän työn tarkoituksena oli luoda kasvavalle ...
 • Puutarhasivuvirrat hyönteisten tuotannossa 

  Järveläinen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin osana hanketta nimeltä ArvoBio. Hankeen päätavoitteena on edistää kiertotaloutta puutarhatuotannossa kehittämällä uusia ratkaisuja hävikin vähentämiseksi sekä tehostamalla sivuvirtojen hyötykäyttöä. ...
 • Pienpanimolaitteiston hankinta ja ylösajo 

  Viitanen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli pienpanimolaitteiston hankinta ja ylösajo. Työn tilaajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma. Opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia Hämeen ammattikorkeakoulun ...
 • Rejektivesilannoitteen mahdollisten kontaminaatioreittien ja -syiden selvittäminen ja mikrobiologisen pikamenetelmän soveltuvuus rejektivesilannoitteen laadunhallintaan 

  Keskinen, Päivi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin rejektivesilannoitteen mahdollisia kontaminaatioreittejä ja -syitä sekä mikrobiologisen pikamenetelmän soveltuvuutta rejektivesilannoitteen laadunhallintaan. Työn toimeksiantaja oli St1 ...
 • Jääherkku : Tuotekehitys 

  Tavisalo, Janina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja valmistaa kasvisraaka-aineista mahdollisimman terveellinen jäätelönomainen valmiste. Toimeksiantajan toiveena oli, ettei tuotteeseen lisättäisi sokeria ja siinä käytettäisiin ...
 • Pienmaidonjalostuksen uuden hyvien hygieniakäytänteiden oppaan tuomat muutokset alalle 

  Kansikas, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tutkia, kuinka yhtenäistetään käytäntöjä pienjuustoloiden tarkastuksissa, jotta elintarvikealan toimijan ja valvovan viranomaisen työ helpottuu. Samalla tutkittiin uuden hyvien hygieniakäytänteiden ...
 • Pesukeskuksen operatiivinen käyttöönotto ja sen onnistumista tukevat menestystekijät 

  Seurujärvi, Sara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Turengin jäätelötehtaan vanha pesukeskus oli turvallisuus- ja laaturiski. Pesukeskus oli myös kapasiteetiltaan riittämätön nykyisille tuotantomäärille. Turenkiin päätettiin rakentaa uusi, nykyaikaisempi ja turvallisempi ...
 • Kuluttajaturvallisuuslain mukaisen valvonnan vaikutus Salon ja Hämeenlinnan kaupunkien yleisten leikkikenttien kuntoon 

  Luoto, Jukka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoitus on kuluttajaturvallisuusvalvonnan vaikutuksen arviointi leikkikenttien kuntoon ja turvallisuuteen, eli tarkemmin sanottuna kunnan terveystarkastajan tekemän työn hyödyllisyys leikkikenttien turvallisuuden ...
 • Kasviperäisen valmisruokatehtaan suunnitteluopas ja laatukäsikirja 

  Jokimaa, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa painettuun muotoon kasviperäisten valmisruokien tuotantolaitokselle yleislaatukäsikirja ja suunnitteluopas, joka kattaa eurooppalaistason laatu- ja hygieniavaa-timukset ...
 • Yhdistetyn bioetanoli- ja biokaasutuotantoprosessin rejektien hallinta ja hyötykäyttö 

  Sippola, Jussi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantajana oli St1 Biofuels Oy, joka on suomalaisen St1 energiayhtiön omistama tytäryhtiö. St1 Biofuels tuottaa bioetanolia liikennekäyttöön RE85-polttoaineeksi ja bensiinin sekoitteeksi. Työ toteutettiin ...

Näytä lisää