Uusimmat viitteet

 • Naisen tuen tarve raskaudenkeskeytyksen jälkeen 

  Vuorinen, Janina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ei-toivottu raskaus asettaa naisen usein keskelle kriisiä. Raskaudenkeskeytyksen jälkeinen psyykkinen prosessi on jokaisella eripituinen ja erilainen. Ei ole yhtä ja oikeaa tapaa, kuinka tilanteessa tulisi tuntea tai ...
 • Hevosavusteisen toiminnan vaikutukset autismikirjoisen lapsen terveyteen ja hyvinvointiin 

  Lehtonen, Suvi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hevosavusteinen toiminta on Green Care-kehyksen alle kuuluvaa toimintaa, jossa hevosta hyödyntäen voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaista terapia- ja kuntoutustoimintaa. Opinnäytetyössä selvitettiin, millä tavoin hevosavusteinen ...
 • Suositellut ehkäisyvalmisteet : Runsaasti päihteitä käyttävän naisen raskauden ehkäisy 

  Koskinen, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää päihteitä käyttäville naisille annettua ehkäisyneuvontaa Päihdesairaalassa. Tavoitteena oli tuottaa kirjallinen potilasopas, jota sairaalan hoitohenkilökunta voi jatkossa ...
 • Omahoitajuuden merkitys lapsen psykiatrisen hoitosuhteen alussa hoitajien kokemana 

  Järvinen, Tiia; Koikkalainen, Roope (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hoitajien kokemuksia omahoitajuuden merkityksestä lapsen psykiatrisen hoitosuhteen alussa. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat ...
 • Raskausajan ravitsemusopas 

  Tyni, Sanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ajankohtaiset raskaana olevan ravitsemussuositukset. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä terveydenhoitajille ravitsemusohjauksen tueksi konkreettinen opas. Opinnäytetyön ...
 • Leikki- ja kouluikäisten lasten kokemukset leikistä sairaalassa 

  Kuosmanen, Jonna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapsi voi joutua olemaan sairaalassa pitkiäkin aikoja, jolloin hänen kasvunsa ja kehityksensä tulisi turvata myös sairaalassa oloajan. Lapsen tarve leikkiä ja toimia itselleen ominaisella tavalla, ei poistu hänen ...
 • Monikulttuurisuuden huomioiminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hoitotyössä : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Mattila, Mirka-Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Turun yliopistollisen keskussairaalan lasten ja nuorten klinikka. Tarkoituksena oli selvittää, mitä tekijöitä sairaanhoitajan tulee ottaa huomioon työskennellessään eri kulttuureita ...
 • Saattohoitopotilaan läheisten kokemuksia tuen tarpeesta ja saadusta tuesta Koivikko-kodissa 

  Vaittinen, Tuija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Saattohoidon periaatteiden mukaan potilasta hoidetaan oireenmukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla ja huolehditaan sekä potilaan että läheisten psyykkisistä, sosiaalisista ja hengellisistä tarpeista. Tilaajana tällä ...
 • Opas muistisairaille ja omaishoitajille tarjottavista palveluista 

  Rautiainen, Hannele; Heikurainen, Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia palveluita on tarjolla Hämeenlinnan alueella asuville muistisairaille ja heidän omaishoitajilleen. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda opas palveluista yhteystietoineen. ...
 • Ohjaaja sijoitetun nuoren mielenterveyden tukijana - Opas lastensuojelulaitoksen ohjaajille 

  Mäntylä, Säde (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nuorten kotioloissa voi olla sellaisia kriisejä, että yhteiskunnan on huolehdittava heistä. Osa nuorista on avohoidossa ja suurin osa huostaanotettuina. Sijoitettujen nuorten normaali kasvu ja kehitys voi olla uhattuna ...
 • Toiminnallinen oppitunti seitsemäsluokkalaisille nuorille-tupakkatuotteiden vaarat ja vaikutukset 

  Pänkäläinen, Tuisku; Koivu, Tara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Heinolan Lyseonmäen peruskoulun seitsemäsluokkalaisten valistaminen tupakkatuotteista ja niiden vaaroista. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja tarkoitus oli luoda oppitunti ja pitää ...
 • Laskimo- ja valtimoperäisten haavojen hoito kotihoidossa 

  Lehtonen, Jenny; Kangas, Aliisa; Riski, Katja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli laskimo- ja valtimoperäisten haavojen hoito kotihoidossa. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja sen tarkoitus oli tuottaa haavanhoito-opas. Työn tilaajana toimi Attendon kotihoito. ...
 • "Mitä mussa tapahtuu?" : Oppituntimateriaali murkkutunneilla 

  Keskinen, Milla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa oppituntimateriaalia murrosiästä peruskoulun 5.-luokkalaisille terveydenhoitajan ryhmämuotoisen terveyskasvatustyön tueksi. Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanina toimi ...
 • Opas imetyksen aloittamisen tueksi 

  Salminen, Sanna; Piikkilä, Piia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Imetysohjaus on Suomessa koettu osin puutteelliseksi ja imetys saatetaan lopettaa liian aikaisin heikon ohjauksen vuoksi. Imetysohjausta tarjotaan raskausaikana neuvolassa, synnytyksen jälkeen synnytyssairaalassa sekä ...
 • Imetyksen tukeminen lastenosastolla - Imetyksen teemapäivät 

  Ahonen, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää imetyksen teemapäivät Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenosastolle 3A. Tavoitteena oli lisätä osaston hoitajien imetystietoutta sekä auttaa heitä kehittämään omia taitojaan ...

Näytä lisää