Uusimmat viitteet

 • Tekstiilin repimiskoneen suunnittelu 

  Launiala, Sami (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuuluu Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hankkeeseen, sen toimeksiantajana toimii Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hanke ja se toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulussa. Hankkeen yhtenä tavoitteena ...
 • Laatukäsikirja : Case: Metallityö Välimäki Oy 

  Kellokoski, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda teknologiateollisuuden alalla toimivalle Metallityö Välimäki Oy:lle laatukäsikirja. Yritykselle oli jo aikaisemmin tehty laatukäsikirja, mutta uusien toimintatapojen myötä se oli jäänyt ...
 • IV-koneiden vertailu ja energiansäästö 

  Moilanen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin IV-koneita joiden tuloilmamäärä on 2 m3/s, eli aivan pienimmät koneet eivät olleet tarkastelunkohteena. Tavoitteena oli saada vertailutietoa erityyppisten koneiden energiatehokkuudesta, ...
 • 5S Menetelmän toteutus Rocla Oy:ssä 

  Portaankorva, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  TIIVISTELMÄ Tämä opinnäytetyö tehtiin Rocla Oy:lle. Rocla Oy kehittää ja valmistaa sähköisiä varasto- ja vastapainotrukkeja sekä automaattitrukkijärjestelmiä. Rocla Oy:n omistaa japanilainen Mitsubishi Logistnext-yhtiö. ...
 • Kaasuvarastojen layout-uudistus 

  Rantamäki, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Oy AGA Ab. Tavoitteena oli luoda Oy AGA Ab:n Riihimäen tuotantolaitokselle mahdollisimman toimiva varastojen layout. Suunnittelemani layout-uudistukset otettiin yrityksessä käyttöön. ...
 • Putkitehtaan H1- ja H2-tuotantolinjojen loppupäiden kehittäminen 

  Aaltonen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan putkitehdas. Työn tarkoitus oli kehittää putkitehtaan H1- ja H2-putkituotantolinjoja siten, että niihin kohdistuvia linjan pysäytyksiä vähennetään. ...
 • Korkealujuusteräksen hitsaus konepajoissa 

  Viiala, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kotimaisten konepaja yritysten tietämystä ja kokemuksia korkealujuusteräksen käytöstä ja perehtyä mahdollisiin ongelmiin ja mahdollisesti selvittää voisiko yrityksiä auttaa tarjoamalla ...
 • Kuljetinrungon valmistusmenetelmien kehitys ja tehostaminen 

  Lipponen, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään kuljetin rungon valmistusta ja valmistus menetelmien kehitystä. Etsin opinnäytetyötä suunnitellessani kumppania tai yritystä, jolle tämän tekisi. Omina kriteereinäni oli löytää yritys, jolla on ...
 • Kuljetinrungon valmistusmenetelmien kehitys ja tehostaminen 

  Lipponen, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään kuljetinrungon valmistusta ja valmistusmenetelmien kehitystä. Etsin opinnäytetyötä suunnitellessani kumppania tai yritystä, jolle tämän tekisi. Omina kriteereinäni oli löytää yritys, jolla on ...
 • Nelikopterin toiminta ja uuden runkorakenteen suunnittelu 

  Koivu, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tein tämän opinnäytetyön omana projektina ja sen tavoitteena oli parantaa osaamistani suunnittelijana, sekä kehittää 3D-mallinnustaitojani. Valitsin aiheeksi nelikopterin, koska ne ovat lähivuosina kasvattaneet suosiota ...
 • Kevytsähköasemien mekaniikkasuunnittelu 

  Mäkelä, Reetta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi ALTEN Finland, ja aiheen taustalla oli yrityksen halu parantaa kevytsähköasemien kokonaissuunnittelun kilpailukykyä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kevytsähköasemien ...
 • 5S-toimintamallin kehittäminen nostintuotannossa 

  Laine, Atte (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön aiheena oli kehittää 5S-toimintamallia Konecranes Finland Oy:n nostintuotannossa Hämeenlinnan nostintehtaalla. Konecranesilla käytetään Lean Six Sigma -menetelmiä prosessien ja liiketoiminnan ...
 • Erään toimittajan varastonkierron parantaminen 

  Taivalantti, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknologiayritys Stera Technologies Oyllä oli havaittu erään tavarantoimittajan varastonkierron olevan hidas. Hidas kierto tarkoittaa hyllyssä pitkään käyttöä odottavia ostonimikkeitä ja suurta varastoon sitoutunutta ...
 • Planeettojen kaasukehien tutkimuslaitepaketin järjestelmäsuunnittelu 

  Meskanen, Matias (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Avaruustutkimusluotainohjelmat sisältävät niin kutsuttuja tutkimuslaite-paketteja, joihin kuuluu useita, kulloiseenkin tutkimuskohteeseen tarvit-tavia laitteita. Ilmatieteen laitos on osallistunut missioihin muun muassa ...
 • Robottiavusteisen särmäyksen hankintaselvitys 

  Ylönen, Juuso (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli ProLaser Oy Riihimäeltä. Työn tarkoituksena oli ottaa selvää, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun liite-tään robotti särmäyspuristimen yhteyteen. Lisäksi robotin hankintaa varten ...

Näytä lisää