Uusimmat viitteet

 • Raportoinnin tehtävät ja aikataulut Palkeissa 

  Haara, Niina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan sähköistä taloushallintoa, sen raportointia sekä esitellään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen, Palkeiden, Raportointi, konsernikirjanpito ja rekisterit -ryhmälle ...
 • Verkkokaupan mahdollisuudet digitalisoituvassa toimintaympäristössä : Case: Kultasepänliike Tuomaskulta 

  Salo, Julia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat verkkokaupan mahdollisuudet digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja luoda strateginen ohjeistus toimeksiantaja kultasepänliike Tuomaskullan verkkokaupan ...
 • Tuoteryhmän lanseeraus uudelle kohdeyleisölle 

  Iwendorff, Karri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen, jonka produktiivinen osa on Atom Airsoft yrityksen lanseeraaminen larp kohdeyleisölle ja osallistuminen Ropecon 2017 tapahtumaan. Projektin tavoite on lisätä yrityksen näkyvyyttä uusille ...
 • Ohjeistus yrityksen verkkosivujen hakukoneoptimointiin: Torvinen Showtekniikka 

  Valve, Marisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan hakukoneoptimointiin ja asiakaskartoitukseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kattava ohjeistus yrityksen hakukoneoptimointiin. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys keskittyy yleisesti ...
 • Marjamäen yritysalueen vaikuttavuus kuntatalouteen 

  Matoniemi, Aki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Marjamäen yritysalueen tulovaikutusta Lempäälän kuntatalouteen. Tavoitteena on selvittää euromääräinen kokonaissumma, joka koostuu vuosittain saatavista tonttimyyntituloista, ...
 • Tulorekisterin käyttöönoton vaikutukset palkanlaskentaprosessiin Palkeissa 

  Nummela, Tiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää 1.1.2019 voimaan tulevan kansallisen tulo-rekisterin (jäljempänä tulorekisteri) aiheuttamat muutokset Palkeiden palkanlaskentaprosessiin. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, ...
 • Elenia Lämmön viestintä ja mielikuvat 

  Keski-Nisula, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten toimeksiantajan viestintä vaikuttaa asiakkaiden mielikuvaan toimeksiantajasta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Elenia Lämpö Oy ja tutkimus toteutettiin toimeksiantajan tarpeesta. ...
 • Markkinoinnin strateginen suunnittelu ja toteutus : Case: PTS Finland Oy 

  Karhu, Riina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli markkinoinnin suunnittelu sekä toteutus henkilökuljetustoimialalla aloittaneelle startup- yritykselle, PTS Finland Oy:lle. Työn toimeksianto saatiin yrityksen operatiiviselta johtajalta, ...
 • Liiketoiminnan kehittämissuunnitelma asiakastyytyväisyyden parantamiseksi : Hyvinvointialan yritys 

  Pitkänen, Heini (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda liiketoiminnan kehittämissuunnitelma asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä hyvinvointialan yrityksen kanssa, joka toimi samalla tämän opinnäytetyön ...
 • Virtuaalisen työn johtaminen 

  Nokkonen, Olli-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa kehitysprojekti virtuaalisten tiimien johtamisesta. Toimeksiantaja opinnäytetyölle oli Elisa Oyj ja kohderyhmä kehityshankkeelle on 900 henkilön asiantuntijaorganisaatio. ...
 • Amazing Business Train -koulutuksen vaikuttavuus yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta 

  Karvinen, Heidi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämän Amazing Business Train -koulutuksen yrittäjyyskasvatuksellista vaikuttavuutta osallistujien subjektiivisesta näkökulmasta. Työn tavoitteena ...
 • Yrityksen perustaminen Suomessa ja Saksassa - yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

  Kuivaniemi, Sirpa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä yhtiömuotovaihtoehtoja on olemassa sekä vertailla kahden eri eurooppalaisen maan, Suomen ja Saksan, yhtiömuotojen, yrityksen perustamisen, rekisteröinnin ja nimeämisen ...
 • Tapahtuman järjestäminen ja markkinointiopas Hämeenraitille ja sen sidosryhmille 

  Launonen, Jaakko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella onnistunut tapahtuma ja markkinointiopas toimeksiantajalle, Hämeenraitille. Tapahtuman tavoitteena oli Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseututoimijoiden verkostoituminen, virkistäytyminen ...
 • Pohjantähden tarina 

  Kivilahti, Kaisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tutkitaan tarinallistamista vakuutusyhtiössä sekä asiakkaiden mielikuvia yhtiöstä. Työ on tehty Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjantähdelle, jossa itse työskentelen. Tavoitteena oli kartoittaa, millaisia ...
 • Kesätyöntekijöiden massarekrytoinnin toimivuus Pirkanmaan Osuuskaupassa 

  Haapaniemi, Katri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia massarekrytoinnin toimivuutta Pirkanmaan Osuuskaupassa. Kyseistä rekrytointimenetelmää on käytetty jo vuonna 2017, ja haluttiin selvittää uudelleen, mitä mieltä hakijat ovat kyseisestä ...

Näytä lisää