Uusimmat viitteet

 • Laskutusprosessin kuvaaminen : Laskutusprosessit ja -konseptit Tampereen Voimia liikelaitoksessa 

  Vainionpää, Suvi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata Tampereen Voimia liikelaitoksen erilaiset laskutusprosessit. Prosessikuvauksien avulla luotiin laskutuskonseptit, joilla saatiin selkeytettyä erilaiset toimintamallit laskutuksessa. ...
 • Perehdyttämisen tehostaminen : case:OP Lounaismaa 

  Nikander, Nelli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää Lounaismaan Osuuspankin perehdytysprosessia entistä yhtenäisemmäksi ja tehokkaammaksi perehdytysoppaan avulla. Tarkoituksena on syventyä toimeksiantajapankin perehdytysprosessiin, ...
 • Hyvä vuorovaikutus oppilaitosprojektissa : Hyvän projektiviestinnän malli 

  Pekkanen, Laura-Tuulia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyöprojektien työskentelyssä toteutetun viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä projektin onnistumisen ja yksilön ammatillisen kasvun kannalta. Työn ...
 • Yksityisestä elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiöksi 

  Johansson, Jutta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten yksityinen elinkeinonhar-joittaja voi muuttaa yritysmuodon osakeyhtiöksi. Tutkimuksen kohteena on case-yritys, joka haluaa tietää, onko yritysmuodon muuttaminen kannattavaa ...
 • Sisältömarkkinointisuunnitelma Marixir Oy:lle 

  Kämäräinen, Alisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda sisältömarkkinointisuunnitelma liikuntapalveluita tuottavalle Marixir Oy:lle. Yrityksessä ei ole aiemmin toteutettu sisältömarkkinointia, mutta asiakaslähtöisten arvojen pohjalta ...
 • Tietosuoja palkkahallinnon näkökulmasta 

  Kivistö, Emma (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sisältöön (679/2016) sekä selvittää miten palkkahallinnossa tulee valmistautua asetuksen voimaantuloon. Opinnäytetyön toimeksiantaja on KuntaPro ...
 • Liiketalouden kehittäminen lomamökkien vuokraustoiminnassa 

  Ahola, Suvi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  TIIVISTELMÄ Tässä opinnäytetyössä tutkitaan liiketoiminnan kehittämistä lomamökkien vuokraustoiminnassa. Tilaajayrityksenä on yrittäjä, joka vuokraa kolmea hyvin varusteltua lomamökkiä Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan alueella. ...
 • Yritysblogi kehityksen kohteena, case: Immuno Diagnostic Oy 

  Valkama, Sini (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Immuno Diagnosticin jo aluillaan olevaa yritysblogia. Toimeksiantaja on hämeenlinnalainen, vuonna 1983 perustettu yritys. Immuno Diagnostic edustaa tunnettuja diagnostiikan ...
 • Siirtohinnoitteludokumentaatio, Case: TKM TTT Finland Oy 

  Toikka, Taru (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia siirtohinnoitteludokumentaatio toimeksiantajayritykselle TKM TTT Finland Oy:lle. Siirtohinnoitteludokumentaation tarkoitus on kuvata verovelvollisen ja saman konsernin muiden yhtiöiden ...
 • Opas: Uuden artistin brändin rakentaminen : Case: 325 Media 

  Rämö, Essi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena uuden artistin henkilöbrändin rakentaminen. Työn päätutkimuskysymyksinä ovat ”Miten uuden artistin brändiä rakennetaan?” ja ”Millä konkreettisilla tavoilla rakentaminen tapahtuu?”. Alakysymyksenä ...
 • Teknisten palveluiden osto- ja myyntilaskuprosessien kuvaukset ja arvonlisäverokirjaukset 

  Mäkilä, Enni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata toimeksiantajan osto- ja myyntilaskutuksen prosessit sekä tarkastella ostojen ja myyntien arvonlisäverokäsittelyä. Työn tuotoksena kehitettiin ohjeistus osto- ja myyntilaskutuksen ...
 • Digitalisaatio työkulttuurin muuttajana : Case: Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

  Lahti, Jonna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee työkulttuuria ja sen muutosta digitaalisuuden sekä muutosjohtamisen näkökulmasta. Aihe rajautui tekijän mielenkiinnon, aiheen ajankohtaisuuden ja toimeksiantajayrityksen tarpeiden mukaan. ...
 • Robotiikan hyödyntäminen palkanlaskennassa : Case: luottamustoimen palkkioiden maksaminen 

  Ilkka, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten luottamustoimen palkkioiden maksamisprosessia tulisi ja voitaisiin kehittää, jotta siinä voitaisiin päästä hyödyntämään ohjelmistorobotiikkaa eli RPA:ta. ...
 • Organisaation muutos ja henkilöstön osallistaminen Kantasairaalahankkeessa 

  Vähäkangas, Iida (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, jonka keskussairaala sijaitsee Hämeenlinnassa. Tällä hetkellä käynnissä on Kantasairaalahanke, jossa tarkoituksena on rakentaa uusi sairaala. Työssä ...
 • Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön sosiaalisen median käytön aloitussuunnitelma 

  Rasimus, Riikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön toimeksiantona ja sen tavoitteena oli kartoittaa säätiökäyttöön sopivia sosiaalisen median palveluja ja luoda käytön aloitussuunnitelma valitulle sosiaalisen ...

Näytä lisää