Uusimmat viitteet

 • Asiakastyytyväisyyskysely Norra-hevosrehuista 

  Oksanen, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mielipiteitä ja käyttökokemuksia Norra-hevosrehuista, sekä niiden markkinoinnista ja myynnistä. Kyseessä on melko uusi rehusarja, josta ei ole aikaisemmin laadittu asiakastyytyväis ...
 • Herneen esikasviarvon huomioiminen kevätvehnän typpilannoituksessa 

  Saukkola, Jaakko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää minkälaisia esikasvihyötyjä herne tuo kevätvehnälle lannoituksen kannalta. Opinnäytetyön aineistona käytettiin alan kirjallisuutta, sekä Mustialassa kasvukaudella 2016 suoritettua ...
 • Toisiaan imevät vasikat 

  Hautala, Riikka; Heiskanen, Saara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toisiaan imevistä eläimistä eli vasikoiden ja nautojen imemisongelmasta puhutaan ja kirjoitetaan varsin vähän. Aihe on monelle tuottajalle ajankohtainen ja nautojen hyvinvointiin halutaan panostaa. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Kokemuksia Maxammonin käytöstä lihanautatiloilla 

  Lähde, Armi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä käyttökokemuksia Suo-men rehu Oy:n maahantuomasta Maxammon-entsyymiseoksesta suo-malaisilta naudanlihantuotanto tiloilta. Suomen rehu Oy on myös opinnäytetyön tilaaja ja ohjaajana ...
 • Typen ja fosforin kierto navetassa : Case HAMK Mustialan opetus- ja tutkimusnavetta 

  Valtonen, Susanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tuodaan esille naudan vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, sekä tarkastellaan suomalaisen maidon- ja naudanlihantuotannon yhteisvaikutuksia. Työn tavoitteena on tuoda esille ravinteiden hyväksikäytön ...
 • Viherlannoituskasvien hyödyntäminen Boreal Kasvinjalostus Oy:n kenttäkokeissa 

  Hurri, Kalle (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni on tavoitteena etsiä Boreal Kasvinjalostus Oy:n viljelyyn sopiva viherlannoituskasvi parantamaan maan rakennetta ja tuomaan lannoitusvaikutusta seuraavalle satokasville. Pelloilla tehtävät ruutukokeet ...
 • Sipulikuivurin suunnittelu, rakentaminen ja käyttökokemukset 

  Kause, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli aloittaa tutkimus siemenestä kylvetyn ruokasipulin vaatimasta kunnostamisesta maatilalla tapahtuvaa varastointia ja myyntiä varten. Kunnostus tarkoittaa sadonkorjuun jälkeistä koneellisesti ...
 • Suunnitelma viljelykierron parantamiseksi Kivijoen Vihannes Oy:lle 

  Juola, Heidi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on monipuolistaa Kivijoen Vihannes Oy:n viljelykiertoa etsimällä sopivia välikasveja jäävuorisalaatille, kiinankaalille ja kukkakaalille. Ne ovat maata kuluttavia kasveja, jotka vaativat ...
 • Yhteistyökumppanuuden mahdollisuudet Kuninkuusraveissa : Case Pilvenmäki 2021 

  Pirhonen, Salla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ottaa selvää, ovatko Kuninkuusraveissa mukana olleet sponsoriyhteistyökumppanit olleet tyytyväisiä yhteistyökumppanuuspakettiensa sisältöihin. Tavoitteena oli myös selvittää, miten näitä ...
 • Karitsan luomulihan suoramyynnin hintatutkimus 

  Tolonen, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalainen lammastalous on tällä hetkellä murroksessa. Tilakoot kas-vavat ja suomalaisen lampaanlihan kysyntä kasvaa koko ajan. Tällä het-kellä suomalaisen lampaanlihan osuus kokonaiskulutuksesta Suomessa on vain noin ...
 • Katsaus kotisirkkojen kasvatukseen 

  Kukkola, Aliisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hyönteisten käyttö elintarvikkeena on saanut huomiota myös Suomessa parin viime vuoden aikana. Hyönteisten kasvattamisesta on alettu kehittämään muun muassa uutta tuotantosuuntavaihtoa maatiloille. Tämän opinnäytetyön ...
 • Vesiterapia hevosten kuntoutus- ja valmennusmuotona 

  Gråsten, Irene (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee vesiterapiaa hevosten kuntoutus- ja valmennusmuotona. Työn innoittajana toimi työharjoittelujakso Belgiassa hevostilalla, jossa kuntoutettiin hevosia uinnin avulla. Tilalla on 50 metrin hevosten ...
 • Markkinatutkimus erilaisista viljankuivaamo- ja siiloratkaisuista 

  Glad, Teppo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuspainotteinen opinnäytetyö liittyy Turun Konekeskus Oy:n tarpeeseen selvittää maanviljelijöiden suunnitelmia ja halukkuutta investoida viljankuivaamoihin ja erilaisiin siiloratkaisuihin. Tutkimusaihe on ollut työn ...
 • Siemennurminadan korjuutapavertailu 

  Leppäkoski, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä nurminadan siemenviljelyyn ja erityisesti sen eri korjuutapoihin. Korjuutapoina vertaillaan perinteistä leikkuupuintia pystykasvustosta ja karheelle niittoa. Tarkoituksena on ...
 • Viljan murskesäilöntä 

  Tuominen, Katariina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Murskesäilöntä on edullinen ja kustannustehokas viljan säilöntämuoto, joka yleistyy jatkuvasti. Vilja puidaan keltatuleentumisasteella, jolloin kosteus on 35-45 % ja vilja on tällöin saavuttanut täyden energia- ja ...

Näytä lisää