Uusimmat viitteet

 • Yrityksen vetovoimaisuuden kasvattaminen : Case: Vaaterekki 

  Aukee, Emilia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ideoita design-vaatelainaamo Vaaterekin brändin rakentamisen tueksi ja näkyvyyden lisäämiseksi. Lisäksi työssä perehdyttiin jakamistalouden ilmiöön. Yhteistyöhön ...
 • Markkinasegmenttinä Contemporary fashion : Case: Butterfly Effect- jalkine- ja asustemalliston suunnittelu 

  Lauritsalo, Norma (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin muodin contemporary fashion -markkinasegmenttiä. Opinnäytetyössä keskitytään kansainväliseen suunnitteluun, trendeihin ja suunnittelijan inspiraatioon sekä suunnittelijaidentiteettiin. ...
 • TUOTEPERHE TUKEMAAN TYÖSKENTELYÄ JA YRITYKSEN TUNNISTETTAVUUTTA ASIAKASKOHTAAMISISSA : Case: Pihka collection 

  Ylimäki, Miia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella tuoteperhe tukemaan työskentelyä ja tukea yrityksen tunnettavuutta asiakaskohtaamisissa Pihka collection - yritykselle. Yritys valmistaa nahasta kenkiä ja laukkuja omassa liike- ja ...
 • Palvelumuotoilu julkishallinnollisen organisaation palvelupolun kehitystyössä 

  Miettunen, Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä toteutettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja vaiheita mukaellen näkemys siitä, mitkä asiat edistävät 3D -tulostamisen palvelun aloittamista Hämeen ammattikorkeakoulussa olemassa olevilla resursseilla. T ...
 • Design-jalkinemallisto taaperoille 

  Pitkänen, Silja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella jalkinemallisto 0–3-vuotiaille lapsille. Malliston lähtökohtana käytettiin aikaisemmin suunniteltua jalkine- ja asustemallistoa. Suunnittelussa otettiin huomioon kohderyhmän tarpeet ...
 • Sairion Sydämessä : Paikkasidonnaisen yhteisötaideteoksen suunnittelu co-design menetelmällä 

  Pearlman, Mimmi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli paikkasidonnaisen taideteoksen osallistava suunnittelu. Tarkoituksena oli suunnitella taideteos Sairionrannan meluaitaan osallistamalla loppukäyttäjät, eli Sairion asuinalueen asukkaat mukaan ...
 • Pedilen-lestien käyttö mittatilausjalkineissa 

  Perepelkina, Natalia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kenkälestien valmistus Pedilen Rigid Foam -kemikaalista. Työssä keskityttiin kenkälestin tuottamiseen ortopedisellä valmistusmenetelmällä ja sen ominaisuuksien havainnoimiseen mittatilausjalkineiden ...
 • Visuaalinen ohjeisto päivittäiskorttien suunnittelun tueksi : Case: Papershop 

  Kotiranta, Peppi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin Papershop-paperikaupan oman tuotannon päivittäiskorteille visuaalinen ilme sekä sen käyttöä neuvova visuaalinen ohjeisto. Papershop-paperikaupan yhteydessä toimii yrityksen oma painostudio, ...
 • 3D-mallinnusosaajan kompetenssin kehitys 

  Kemppainen, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on 3D-mallinnuksen kompetenssin kehitys. Opinnäytetyön tarkoitus on havainnollistaa 3D-mallinnuksen kompetenssin kehitystä erityyppisten 3D-projektien ja -tehtävien avulla, jotka on tehty vuosien 2015–2017 ...
 • Urbaani STOMPER: Step Up -mallisto : Tuotekehitys ja reflektointi 

  Salminen, Heta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on urbaaniin vapaa-aikaan keskittyvän jalkinemalliston suunnittelu. Työllä on kaksi päätavoitetta: suunnitella urbaani vapaa-ajan jalkinemallisto tuotekehityksen periaattein sekä opinnäytetyön tekijän ...
 • Kirjailu laukkumalliston pääelementtinä : Laukkumalliston tuotekehitysprojekti 

  Mattsson, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella naisille kaunis, yksinkertainen, helposti muunneltava ja toimiva high end -sektorille kohdennettu kuuden mallin laukkumallisto. Lähtökohtana työssä toimi aiemmin suunniteltu ...
 • Designia kahvikupin ääressä 

  Takala, Amanda; Kataja, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin designin ja kulttuurikahvilan yhdistelmän konseptointia. Idea lähti ystäväpiirin yhteisestä haaveesta perustaa monialainen yritys, joka olisi restonomille, kulttuurituottajalle ja kahdelle ...
 • Geometrisen astiaston suunnittelu ja mukin prototyypin valmistaminen 

  Karhu, Mira (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on keraamisen astiaston suunnittelu geometrisiä muotoja hyödyntäen. Projekti alkaa suunnittelutyöllä, jossa aluksi havainnoidaan, miten erilaisia muotoja voidaan hyödyntää astiastossa. Tavoitteena on ...
 • Tiedolliset vaikuttimet suunnitteluprosessissa : Kuosisuunnitelmia Nouki Designille 

  Pouttu, Suvi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tutkii kuosin suunnittelun käytännön vaiheita vaatetusbrändi NOUKIlle. Lähtökohta opinnäytetyöhön oli tekijän oma kiinnostus kuosisuunnitteluun. Työssä tutkittiin suunnittelutyön taustalla vaikuttavia tietoisia ...
 • Oman tyylin etsiminen 101:n kuosin kautta 

  Paavola, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on oman tyylin etsiminen kuosisuunnittelussa. Tavoitteena on selvittää omaa tyyliä, kehittää ammattitaitoa ja luoda samalla kuosipankki myöhempää käyttöä varten. Opinnäytetyön käytännön osuutena ...

Näytä lisää