Uusimmat viitteet

 • Dockerin hyödyntäminen korkeakouluopetuksessa 

  Anttonen, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää Hämeen ammattikorkeakoululle lähestymistapa, joka tukisi BYOD-toimintamallia ja ratkaisisi osittain palvelimien resurssien riittämättömyysongelmat sekä ajasta ja paikasta riippuvaisen ...
 • Verkkokaupan alennuskuponkijärjestelmä 

  Jussinniemi, Sami (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten toteuttaa verkkokaupan alennuskuponkijärjestelmä. Lisäksi työssä pohdittiin alennuskuponkien ominaisuuksia ja niiden ominaisuuksien tuomia haasteita suunnittelussa ja toteutuksessa. ...
 • Älykkäät vaatteet ja niiden hyödyntäminen työympäristössä 

  Koro, Kristiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua älykkäisiin vaatteisiin ja pohtia miten älykkäitä vaatteita voitaisiin hyödyntää työympäristössä. Materiaaleina käytettiin alaan liittyviä uutisia ja muita artikkeleita. Työn ...
 • Ohjelmistokehitysprojektien ohjelmistoriskit 

  Murtomäki, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää vastauksia ohjelmistokehitysprojektien riskienhallinnan kehittämiseksi, tutkimalla ohjelmistoprojekteissa käytettävien ohjelmistojen riskejä. Tämän lisäksi pyrittiin selvittämään ...
 • Tietokoneiden sovelluksien automaattinen asennus VMware AirWatch -ohjelmistolla 

  Leppänen, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaaja on Ambientia Group Oy ja aiheena työasema-asennuksien automatisointi paikallisiin tietokoneisiin VMware AirWatch ohjelmiston avulla. Keskeisenä tehtävänä on määritellä VMware Air-Watch -ohjelmistoon ...
 • Opettajan digitaitojen kehitysohjelma : Case Lapua 

  Hämäläinen, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio etenee nyt vauhdilla suomalaisissa peruskouluissa. Lapuan kaupungissa on viime vuosina panostettu koulujen tekniseen infrastruktuuriin. Hankittuja resursseja ei silti hyödynnetä riittävästi ja opettajien ...
 • System Center Configuration Manager -toiminnan automatisointi ja tehostaminen 

  Luodonpää, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee työasemahallintaympäristön toiminnan automatisointia ja tehostamista. Käytettävänä hallintatuotteena on Microsoftin System Center Configuration Manager. Käytettävän tuotteen määritteli opinnäytetyön ...
 • Verkkokaupan toivelistaominaisuuden kehitys Django -ohjelmistokehyksellä : case Levykauppa Äx 

  Liljedahl, Veeti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä oli tarkoitus kehittää toivelistaominaisuus Levykauppa Äx:n jo valmiina olevaan verkkokauppaan. Levykauppa Äx:llä oli tarve parantaa verkkokauppaansa, ja tämä työ oli osana verkkokaupan kehitysohjelmaa. Tässä ...
 • Projektinhallinta leanin avulla : Case: Oy Capnova Ltd 

  Kolu, Kimmo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Oy Capnova Ltd (myöhemmin Capnova tai asiakasyritys), jossa työskentelin asiantuntijatehtävissä opinnäytetyön kirjoittamishetkellä. Capnova on vuonna 2000 perustettu tamperelainen IT-alan ...
 • ConExting-keskusteluseinän toteuttaminen Odoo-teknologialla 

  Lattu, Valtteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa Odoo-toiminnanohjausjärjestelmää (Enterprise Resource Planning, ERP), sekä sitä, miten Odoota hyödyntäen toteutettiin ConExting-keskusteluseinä. Opinnäytetyön ...
 • Google Cloud Platform & IoT Core 

  Korhonen, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esitellä yleisesti, mikä on Google Cloud Platformin IoT Core ja miten sen ja IoT-laitteen välille luodaan yhteys. Työn toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut, ...
 • Mobiilipelin kehittäminen Androidille Unreal Engine 4 -pelimoottorilla 

  Kuikka, Roope (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää mobiilipeli Android-käyttöjärjestelmälle käyttäen Unreal Engine 4 -pelimoottoria. Tutkimusongelmat, joihin opinnäytetyössä keskityttiin, olivat pelin kontrollointi mobiililaitteen ...
 • Smart Parks : Digital Tools to Collect and Share Information Related to Parks 

  Schütz, Simon (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The thesis approaches a problem to bring technology into public parks in a way that visitors can interact with each other. The HAMK Built Environment Landscape department attempts to reach exactly this kind of solution ...
 • Development of Revision Application for Android Devices 

  Jauhiainen, Juho (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The goal of this thesis was to investigate and display how to develop a revision application for Android devices. Work has been restricted so that application must be developed using C#-code language and revision material ...
 • Neuvotteluhuoneiden varaustilannetta tarkkailevan pluginin kehittäminen Confluence-järjestelmään 

  Koivula, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle lisäosa eli plugin Atlassianin Confluence-järjestelmään. Plugin tarkkailee asiakkaan toimiston neuvotteluhuoneiden varaustilanteita käyttämällä Zimbra-järjestelmän ...

Näytä lisää