Uusimmat viitteet

 • Web-sovelluksen teko Djangolla 

  Vuori, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin web-sovelluksien kehittämiseen tarkoitettuun Django-sovelluskehykseen ja sen käyttämään Python-ohjelmointikieleen. Näiden lisäksi työssä käytiin läpi yleisesti mitä web-sovellukset ovat ...
 • Monitehot tutuiksi : Verkko-oppimateriaalin kokoaminen Articulate Storyline 2 -ohjelmaa käyttäen 

  Lindfors, Helene (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Specsavers Learning and Development (L&D) Pohjois-Euroopan Akatemia. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Akatemialle hyödyllinen verkko-oppimateriaali moniteholinsseistä Pohjois-Euroopan ...
 • Kaksivaiheinen tunnistautuminen tekstiviestiyhdyskäytävän avulla 

  Kylmälä, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa PHP-pohjaisen websovelluksen sisäänkirjautumisen tietoturvaa. Työssä rakennettiin toimiva tekstiviestiyhdyskäytävä ja sitä käyttävä kaksivaiheisen tunnistautumisen vaativa ...
 • Zigbee ja Mesh-tietoverkot 

  Alatensiö, Rolle (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä Opinnäytetyö on tehty Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut -tutkimusyksikön pyynnöstä. Tarkoituksena oli tutkia Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen kampuksella sijaitsevaa ZigBee-verkkoa. Tutkimus sisälsi ...
 • Riihimäen kampuksen tietoverkkolaboratorion kehittäminen 

  Hakkinen, Pauli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia vaihtoehtoisia toimijoita Riihimäen kampuksen tietoliikennelaboratorioon. Nykyisellään tietoliikennelaboratoriossa käytetään vain Ciscon laitteita ja palveluita ja tarkoituksena ...
 • IoT-verkot ja palvelut Suomessa 

  Laine, Santtu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Internet of Thingsin kehitys ja tilanne palveluiden ja verkkojen suhteen Suomessa. Opinnäytetyössä käydään teoriatasolla läpi IoT-verkon rakennetta ja yleistasolla IoT-verkon mahdollistamia ...
 • 3D-mallin teksturointi : Substance Painter -ohjelman hyödyntäminen animaatiotuotannossa 

  Suojalehto, Otso (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen Metsästysmuseo oli tämän opinnäytetyön toimeksiantaja. Tavoitteena oli luoda animaatio rataslukkoaseen toiminnasta. Opinnäytetyö esittelee kaikki animaation luomisen työvaiheet, mutta painottuu 3D-mallin teksturoimiseen ...
 • Vakioitujen verkon valvonta- ja hallintamenetelmien ja -tekniikoiden hyödyntäminen tietoliikenneverkkojen kybervalvonnassa 

  Kontio, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää vakioitujen verkon valvonta- ja hallintamenetelmien ja -tekniikoiden hyödyntämismahdollisuuksia tietoliikenneverkkojen kybervalvonnassa. Työ on tehty kirjallisuustutkimuksena ja ...
 • eNolla -sovellus : Projektin kehitysvaiheen seurantatyökalu 

  Tiilikainen, Santeri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää verkkoselainpohjainen projektin kehitysvaiheen tavoitteiden seurantatyökalu. Työn toimeksiantajana toimi hämeenlinnalainen ohjelmistoyritys Flowmedik Oy, joka ...
 • Windows Server 2016 Debug -Ympäristö 

  Jaakkola, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tein opinnäytetyöni Windows Server 2016 Debug -ympäristöstä, jonne asensin palvelimen yleisimmät roolit ja testasin, kuinka Windowsilla toimii containerit. Palvelimen rooleja olisivat muun muassa Active Directory, DHCP, ...
 • Mobiilipelin luominen Unity 3D:llä 

  Pennanen, Riku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yksinkertainen ja helposti opittava, Endless Runner -tyyppinen peli Android-käyttöjärjestelmälle. Pelin visuaaliset osat tehtiin käyttäen Unityä. Ohjelmointia vaativiin osiin käytössä ...
 • Markkinointiohjelmiston kehittäminen : Verkkomarkkinoinnin automatisointi 

  Lehtoranta, Ossi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa City Plus Oy, joka ylläpitää yhteensä viittä eri verkkokauppaa Suomessa ja Ruotsissa. Yritys etsi resurssitehokkaita tapoja ...
 • OpenAPI 2.0 mukainen dokumentointi olemassa olevalle REST-rajapinnalle 

  Tuovinen, Santtu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on toimia oppaana, kuinka jo olemassa olevalle REST-rajapinnalle saadaan luotua OpenAPI 2.0 mukainen dokumentointi. Työn alussa tutustutaan OAS 2.0 kehikkoon, sen tarjoamiin työkaluihin se-kä ...
 • Tarkempi materiaalinhallinta pilvipohjaisella dynaamisella datavisualisoinnilla 

  Järvenpää, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tarkalla materiaalinhallinnalla pystytään luomaan suoraa taloudellista hyötyä organisaatioille vähentämällä hävikkiä ja parantamalla toimitusvarmuutta. Tietotekniikka on jatkuvasti kehittyvä ala, jossa yritysten on tärkeää ...
 • Virtuaalitodellisuuden kehitys 

  Koski, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni käyn läpi, millaista virtuaalitodellisuus oli ennen 2000-lukua, millaista se on nykyään, millaista se voisi olla tulevaisuudessa sekä sen sisältämiä ongelmia. Tutkimus alkaa 1800-luvulta stereoskooppisista ...

Näytä lisää