Uusimmat viitteet

 • OpenAPI 2.0 mukainen dokumentointi olemassa olevalle REST-rajapinnalle 

  Tuovinen, Santtu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on toimia oppaana, kuinka jo olemassa olevalle REST-rajapinnalle saadaan luotua OpenAPI 2.0 mukainen dokumentointi. Työn alussa tutustutaan OAS 2.0 kehikkoon, sen tarjoamiin työkaluihin se-kä ...
 • Tarkempi materiaalinhallinta pilvipohjaisella dynaamisella datavisualisoinnilla 

  Järvenpää, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tarkalla materiaalinhallinnalla pystytään luomaan suoraa taloudellista hyötyä organisaatioille vähentämällä hävikkiä ja parantamalla toimitusvarmuutta. Tietotekniikka on jatkuvasti kehittyvä ala, jossa yritysten on tärkeää ...
 • Virtuaalitodellisuuden kehitys 

  Koski, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni käyn läpi, millaista virtuaalitodellisuus oli ennen 2000-lukua, millaista se on nykyään, millaista se voisi olla tulevaisuudessa sekä sen sisältämiä ongelmia. Tutkimus alkaa 1800-luvulta stereoskooppisista ...
 • 3D-hahmon mallinnus ja suunnittelu 

  Lehtonen, Tony (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee 3D-hahmon luomisen eri työvaiheita aina suunnittelusta renderöimiseen. Tavoitteena on kertoa 3D-hahmonmallinnuksen prosessista ja omista työtavoista aloittelevana 3D-mallintajana. Mallintamisen ...
 • Mobiilisovelluksen kehitys ilmoitusten ohjelmistolle 

  Rahkonen, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli suunnitella ja kehittää toimeksiantajalle mobiilisovellus ilmoitusten ohjelmistolle. Mobiilisovelluksen tehtävä on toimia ilmoitusten raportoinnin työkaluna erilaisten organisaatioiden työntekijöiden ...
 • Moniaistinen opasteratkaisu 

  Apunen, Maija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on konseptoida moniaistinen opasteratkaisu Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen kampukselle. Koehenkilö ohjataan toisen kerroksen luokkatilasta uloskäynnille opaskartan, ääni- ja valomajakoiden ...
 • Angular web-application based on Excel calculation tool 

  Koponen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  The purpose of this thesis was to convert as existing Excel calculation tool into a web application. The main goal was to make an easily maintainable and easy to develop further, web application that calculates energy ...
 • 3D-mallinnus kameralla kuvatuista kuvista : Mallinnuksen käsittely pelimoottoria varten 

  Halttunen, Jari-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen Metsästysmuseo. Opinnäytetyön tavoite oli, oppia luomaan 3D-objekti kuvista mallintamalla. Mallin luomiseen tarvitaan perusymmärrys fotogrammetriasta. Mallin ideana on, että sitä ...
 • Wireless measurement of soil moisture and temperature with LPWAN Technology 

  Al-Dulaimi, Bilal (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  A Low Power Wide Area Network (LPWAN) is a type of wireless telecommunication wide area network designed to allow long range communications at a low bit rate among items (connected objects) such as sensors operated on a ...
 • Langaton lähiverkko ja tietoturva 

  Hätönen, Nico (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäyteyön tarkoituksena oli perehtyä 802.11-standardiin pohjautuvan langattoman lähiverkon toimintaan ja tutkia yleisimpien langattomiin lähiverkkoihin kohdistuvien hyökkäysten toimintaperiaatetta. Opinnäytetyössä ...
 • Digitaaliröntgenilmaisimen laaduntestaus 

  Toivonen, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn taustalla oli havainto siitä, miten digitaaliröntgenilmaisimet testataan silmämääräisesti tuotannon työntekijöiden toimesta. Tämä työn osuus haluttiin muuttaa automatisoiduksi, jottei tuotannon työntekijöiden tarvitsisi ...
 • Windows To Go -ominaisuuden käyttöönotto ja hallinnointi 

  Laakso, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Windows To Go -ominaisuuden esittely, käyttöönotto, hallinnointi lähiverkossa sekä etänä ja tietoturvallinen käyttö eri ympäristöissä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Puolustusvoimien ...
 • SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMIEN EROT, EDUT JA VALITSEMINEN 

  Lankinen, Iikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkin opinnäytetyössäni sopivaa alustaa web-laskurille. Laskuriin pääsyä pitäisi pystyä rajoittamaan tunnuksilla, ja sivulle pitäisi pystyä lisäämään yleinen esittely, ohjeita ja blogi. Asiakasyrityksen toiveissa oli ...
 • Työasema-asennusten automatisointi : Microsoft Deployment Toolkit automatisoinnin työkaluna 

  Penttinen, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Oy Canorama Ab:n tilaama Windows työase-ma-asennusten automatisointiprojekti. Asennusalusta rakennetaan virtu-aalisen Windows Deployment Service -palvelimen päälle, johon luodaan asennusnäköistiedosto ...
 • Sovellus varhaiskasvatuksen asiakasyhteydenpitoon 

  Pennanen, Jussi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli luoda web-sovellus varhaiskasvatusta tarjoavien organisaatioiden asiakasyhteydenpitoa varten. Sovellus luotiin erillisinä palvelin- ja asiakassovelluksina. Palvelinsovellus tarjoaa API:n tietokantaan ...

Näytä lisää