Uusimmat viitteet

 • Kotipizza - asiakkaan kuluttajakäyttäytyminen : Brändin ja franchising-yrityksen vaikutus 

  Karikko, Ulla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli perehtyä erilaisiin kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin tutustumalla aihepiiriä käsitteleviin teorioihin ja tutkimuksiin. Asiakkaan ostopäätöksiä tarkastellessa syvennyttiin Hofsteden ...
 • Klaus K:n kokous- ja tapahtumapalveluiden kehittäminen 

  Kiilerich, Silja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykypäivänä yritykset pyrkivät jatkuvasti ylittämään itsensä erottuakseen kilpailusta. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin kartoittamaan Klaus K:n kokous- ja tapahtumapalveluasiakkaiden mielipiteitä ja kehittämään palveluita ...
 • Kuohuviinibaari teatterin aulatilaan : TTT-Teatteripalvelut Oy 

  Matikka, Niina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Tampereen Työväen Teatterin ravintolapalveluita tuottavan tytäryhtiön eli TTT-Teatteripalvelut Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyönä suunniteltiin teatterin Suuren näyttämön aulatilaan ...
 • Ravintolayksikön sisäisen viestinnän kehittäminen 

  Rulja, Tanja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona yritys x:n Tampereen ravintolaosastolle. Se antaa työkaluja yritys x:n esimiehille ravintolayksikön sisäisen viestinnän kehittämiseen henkilöstön tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena ...
 • Luomuvalvonnan hakuprosessi elintarviketoimijoille 

  Koivumäki, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään elintarviketoimijoiden hakeutumista luomuvalvontaan, jota ylläpitää elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Prosessia käydään läpi hakudokumenttien jättämiseen asti. Lisäksi aiheesta on tehty myös ...
 • Tuotevalikoiman kehittäminen kohdeyksikölle : Oma keittiö – konseptin valikoiman kehittäminen Pirkanmaan Osuuskaupan kohdeyksikön tarpeisiin 

  Satuvuori, Emmi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kehitetään ja tuotteistetaan yhdelle Pirkanmaan Osuuskaupan yksikön Oma keittiölle juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa tuotevalikoimaa, huomioon ottaen Pirkanmaan Osuuskaupan toimintatavat. Opinnäytetyö ...
 • Ruokakuvien merkitykset : Suomalaisten elintarvikeyritysten ruokakuvien arviointia 

  Heinämäki, Katri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ruokakuvausta, mainoskuvien käyttöä markkinoinnissa ja suomalaisille ruokataloille tehtyjä ruokakuvia. Työssä perehdytään ruoka- ja mainoskuvaukseen, visuaaliseen markkinointiin ja imagon ...
 • Opiskelijoiden mielipiteet oppisopimuskoulutuksesta : case Pirkanmaan Osuuskauppa 

  Mehtätalo, Annielina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäyteyössä tutkitaan Pirkanmaan Osuuskaupan järjestämään kokkien oppisopimuskoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden mielipiteitä koulutuksesta. Pirkanmaan Osuuskaupalla on ollut hankaluuksia löytää osaavaa ...
 • Perehdyttämisen kehittäminen Hotelli Homelandilla : perehdyttäminen yrityksessä 

  Kataja, Kati (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee perehdyttämistä työpaikalla. Työssä selvitetään pienelle tamperelaiselle majoitusalan yritykselle Hotelli Homelandille heidän tarpeisiin ja resursseihin sopivat perehdyttämissuunnitelman sisällöt ...
 • Majoitusyrityksen talousjohtamisen työkalut : Case: Levin Alppitalot Oy 

  Marjamäki, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee majoitusyrityksen talousjohtamista ja siihen tarvittavia työkaluja. Aihetta käsitellään Levin Alppitalot Oy:n taloushallinnan kehittämisprojektin kautta. Työn tarkoituksena oli kartoittaa ...
 • Perehdyttämisoppaan laatiminen Lappeenrannan kylpylälle 

  Raitanen, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisen perehdyttämisoppaan Lappeenrannan kylpylä tarvitsee, mitä asioita oppaaseen tulee ja millä menetelmillä opastus kylpylällä pitäisi tehdä. Opinnäytetyöni oli Lappeenrannan ...
 • Pizzeria Napolin työhyvinvointi 

  Toivanen, Reetta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä Pizzeria Napolissa. Lisäksi tavoitteena oli tutkia,miten työpaikan työhyvinvointia voidaan kehittää. Työhyvinvointi on ...
 • Karppilan Charolais - lisäarvoa asiakkaille : Asiakkaille kokemuksia ja lähiruokaa 

  Karppila, Iina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden toiveita ja ajatuksia nykyisiä Karppilan Charoilais -tilan tuotteita ja palveluita ajatellen. Tavoitteena oli selvittää kohtaavatko tuotteet ja asiakkaiden ...
 • Työniloa? : Ravintolapäälliköiden psyykkinen työhyvinvointi 

  Viitasalo, Pirkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyössä selvitettiin tamperelaisten ravintolapäälliköiden työhyvinvointia. Työssä keskityttiin psyykkiseen työhyvinvointiin, tosin mukana oli tekijöitä sosiaalisesta työhyvinvoinnista, koska ne ja niiden tulkinta ...
 • Tuotevalikoiman kehittäminen ravintolassa 

  Nieminen, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan erilaisia tapoja laajentaa sekä uudistaa samppanjoihin erikoistuneen pienen anniskeluravintolan valikoimaa. Tarkoituksena on kartoittaa tämän hetkinen toimintamalli sekä pyrkiä etsimään ...

Näytä lisää