Uusimmat viitteet

 • Kalliotilojen pystykuilujen suunnitteluratkaisut 

  Eklund, Erik (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Pöyry Finland Oy:lle. Useassa kärkihankkeessa Suomessa on käyty paljon keskustelua eri suunnittelualojen välillä siitä miten kalliotilan pystykuilu tulee suunnitella rakennusfysikaalisesti (ovatko ...
 • HKR-Rakennuttajan valvonta-asiakirjojen kehittäminen 

  Mustonen, Lasse (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Helsingin Kaupungin Rakennusviraston osana toimiva HKR-Rakennuttaja on rakennuttamisen asiantuntijaosasto, jonka tehtäviin kuuluu kilpailuttaa, ostaa ja johtaa Helsingin kaupungin julkisten rakennushankkeiden suunnittelua ...
 • Hulevesiohjelma: tapaus Forssan kaupunki 

  Raimovaara, Eija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sade- ja lumien sulamisvesi eli hulevesi voi hallitsemattomana vesielementtinä olla vahingoksi rakennetulla alueella monin tavoin. Hulevesien hyvä hallinta edellyttää toimivaa yhteistyötä kunnan usean eri toimialan ja ...
 • Keravan jätevesipumppaamoiden saneerausohjelman määritys 

  Keskiväli, Jaakko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Keravan kaupungin Vesihuollolle. Opinnäytetyössä tutkittiin Keravalle rakennettujen jätevesipumppaamoiden rakenteellinen ja toiminnallinen kunto, minkä avulla pyrittiin määrittämään pumppaamoiden ...
 • Nosto-osat tietomallintamisessa 

  Vaahtera, Lassi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Betonirakentaminen voidaan karkeasti jakaa kahteen eri alueeseen, joita ovat paikallavalettu betonirakentaminen sekä teollinen valmisosarakentaminen. Valmisosarakentamisen suosio on nykyään erittäin korkealla tasolla johtuen ...
 • Kosteudenhallintapalvelun kehittäminen : Rakennuksen työmaa-aikainen kosteudenhallinta 

  Nutikka, Irmeli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyöraportti käsittelee A-Insinöörit Kosteusturva -kosteudenhallintapalvelun kehittämistä rakennuksen työmaa-aikaisen kosteudenhallinnan osalta. A-Insinöörit Kosteusturva on ennakoiva elinkaaripalvelu rakennuksen ...
 • Toimittajayhteistyön kehittäminen rakennusliikkeessä 

  Virtanen, Tapio (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Hankintatoimi ja sen yhteistyömallit ovat kehittyneet prosessi- ja teknologiateollisuuden aloilla 2000- luvulla runsaasti. Rakennusalan hankintatoimi ei ole kuitenkaan seurannut tätä kehitystä yhteistyömallien osalta. ...
 • Yhteistoimintamallin kehittäminen Helsingin kaupungin aluerakentamisessa 

  Virmanen, Jari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn taustana on Helsingin kaupunginkanslian vuonna 2014 laatima yhteistoimintamalli, jonka tavoitteena on rakentamisennusteen ja investointien ohjelmoinnin parantaminen aluerakentamisessa. Yhteistoimintamalli otettiin ...
 • Hautausmaan rakennussuunnittelu : Case-kohteena Ähtärin hautausmaa 

  Leppämäki, Sanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn toimeksiantaja on Suunnittelutalo PPG Oy. Opinnäytetyö on käynnistetty yrityksessä kunnallistekniikan suunnittelijana toimivan opinnäytetyön tekijän omasta aloitteesta. Työn tarkoituksena on perehtyä hautausmaiden ...
 • Johtamisen menetelmien ja prosessikuvausten kehittäminen Helsingin kaupungin Rakentamispalvelussa 

  Heinänen, Jarmo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Yritysten johtamismenetelmiä päivitetään ja kehitetään jatkuvasti pyrittäessä lisäämään tuottavuutta, yritysten kasvua ja varmistamaan kustannustehokkaampi työskentely. Helsingin kaupunginhallituksen johtamisen jaosto on ...
 • Vesihuoltolain mukaisten verkostoon liittymisten valvonnan kehittäminen Riihimäen kaupungissa : Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen ympäristövalvonnan työkaluna 

  Tamminen, Riina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn aiheena on vesihuoltolain mukaisten verkostoon liittymisten valvonnan kehittäminen Riihimäen kaupungin alueella. Työn toimeksiantaja on Riihimäen kaupungin Tekniikan ja ympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö. ...
 • Rakentamattomat tontit : Tapaustutkimus: Hausjärven rakentamattomien tonttien rakentumisen edistäminen 

  Sidoroff-Eskelinen, Paula (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn taustana ovat Hausjärvellä kaavoituksen yhteydessä tehdyt havainnot yhdyskuntarakenteessa keskeisilläkin paikoilla olevista rakentamattomista tonteista, jotka eivät ole markkinoinnin parissa. Kunnassa on myös joitain ...
 • Tampereen kaupungin yleisten alueiden huleveden hallintarakenteiden ylläpito 

  Heinonen, Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöhön liittyvä selvitys yleisten alueiden huleveden hallintarakenteiden ylläpidosta laadittiin Tampereen kaupungin tilauksesta Tampereen Infra liikelaitoksen työnä. Työn tarkoituksena oli selvittää yleisten ...
 • Jatkuvatoimiset mittaukset talousveden valmistuksessa 

  Vihersalo, Veli-Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työ on laaja-alainen kehittämistehtävä. Työn tavoitteiden täyttäminen edellyttää laajan vaihtoehtokentän hahmottamista ja soveltuvien vaihtoehtojen tunnistamista vertailukriteereillä. Vaihtoehdot asetetaan paremmuusjärjestykseen. ...
 • Lakimuutosten vaikutukset hulevesien hallintaan, case Lempäälä 

  Jokela, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän työn toimeksiantaja on Lempäälän kunta. Opinnäytetyön tekijä työskentelee Lempäälän kunnassa kunnossapitopäällikkönä ja hänen vastuualueelleen kuuluu hulevesijärjestelmien kunnossapito ja hoito. Ennen lakiuudistusta ...

Näytä lisää