Uusimmat viitteet

 • Kansio perehdytyksen apuvälineenä : Pirkanmaan Osuuskauppa - Emotion 

  Kivinen, Jenny (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Emotion on kauneuden ja hyvän olon erikoisliike, joka tarjoaa monipuolisen valikoiman kansainvälistä ja suomalaista huippukosmetiikkaa, tuoksuja ja terveystuotteita. Monessa myyjän työtehtävistä käytetään apuna tietokonetta, ...
 • Palvelun laadun kehittäminen Laatutaksi Jokinen Oy:ssä 

  Jokinen, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään taksiyrityksen palvelun laadun kehittämistä ja toimialan muutostilannetta. Toimeksiantaja valikoitui toimeksiantajan tarpeen ja opinnäytetyön tekijän kiinnostuksen kohteesta. Opinnäytetyön ...
 • Pk-yrityksen perintä ja luotonhallinta 

  Mäkinen, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laissa perinnällä tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimia, joilla pyritään saamaan velallinen suorittamaan vapaaehtoisesti velkojan erääntyneen saatavan maksu. Vapaaehtoisten perintätoimien osoittautuessa riittämättömiksi, ...
 • Hiljaisen tiedon siirtymisprosessin kehittäminen : Case: Projektipäälliköt Mainostoimisto Propagandassa 

  Halla, Eve (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Mainostoimisto Propaganda Finland Oy:n projektipäälliköiden hiljaisen tiedon siirtymisprosessia tehokkaammaksi. Työn tarkoitus oli selvittää yritykselle keinoja, ...
 • Palvelumyyntihinnasto : case: Kiekkobussi Oy 

  Anttila, Jouni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kiekkobussi Oy. Työn tarkoituksena on luoda yritykselle palvelumyyntihinnasto, joka laajentaa yrityksen liiketoimintaa. Palvelumyyntihinnasto on kilpailukykyinen ja sitä voidaan tarvittaessa ...
 • Digitaalisen muutoksen suunnittelu pankissa 

  Laaka, Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jo keväällä 2016 syntyi tarve miettiä ja tehdä jotain konkreettista digitalisaation jalkauttamiseksi Ruoveden Osuuspankin arkeen ja asenteisiin. Digitalisaatiosta on puhuttu vuosia ja siitä tullaan puhumaan varmasti ...
 • Työnhakijakokemus rekrytoinnissa 

  Siltanen, Riina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää keinoja parantaa tilitoimisto X:n työnantajamielikuvaa. Tavoitteena oli säästää toimeksiantajan resursseja rekrytoinnin osalta. ...
 • Työn ja elämän imua työhyvinvointivalmennuksesta : psykologisen pääoman kehittäminen 

  Lantela, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä keskityttiin selvittämään mahdollisuuksia vaikuttaa työhyvinvointiin. Sen lähteet ovat liiketalouden, terveydenhuollon ja psykologian julkaisuista. Selvityksen lisäksi työssä toteutettiin henkilökohtaista ...
 • Markkinoinnin A/B-testaus Facebookissa : case: Portaali 

  Laaksonen, Saku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee markkinoinnin A/B-testaamista ja sen suorittamista sosiaalisen median palvelussa Facebookissa. Opinnäytetyössä esitellään markkinoinnin ja A/B-testaamisen teoriaa, joita on sovellettu työn ...
 • Tiimityön kehitys kohti muutosvalmista huipputiimiä : case: julkisen sektorin organisaatio 

  Pajunpää, Marianne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiimityöskentely on nykyään erittäin yleinen tapa tehdä työtä. Jotta tiimityöllä tavoitellut edut voidaan organisaatiossa saavuttaa, on tärkeää ymmärtää, miten tiimit kehittyvät ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden toimivuuteen. ...
 • Kotisirkkojen kasvattamisen kustannusrakenne 

  Caraballo, Miia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mistä kotisirkkojen kasvattamisen kustannusrakenne muodostuu. Kustannusrakenteen hahmottamiseksi tehtiin kate- ja tuontantokustannuslaskelmat. Aineisto kerätiin puolistrukturoiduilla ...
 • A Study on the Present International Sales Negotiation Process and an Updated Model for Sales Negotiations 

  Kataja, Satu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Business-to-business (B2B) sales and sales negotiations are essential issues for companies in a continuously changing, uncertain and demanding business environment where the buyers are more sophisticated than before. ...
 • Pienosuuskunnan perustamisen toimenpiteet ja hyvä hallinto : Luontomatkailualan yrittäjyyden näkökulmasta 

  Mallén, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee osuuskuntamuotoisen yrityksen perustamisen toimenpiteitä ja hyvää hallintoa. Tavoitteena on selvittää yritystoiminnan aloittamisessa huomioitavat olennaiset asiat ja viranomaisvelvoitteet erityisesti ...
 • Moni- ja kertakäyttöisten instrumenttien elinkaarikustannusten vertaileminen 

  Andersson, Julia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aihe opinnäytetyölle on peräisin Tampereen yliopistollisen sairaalan välinehuollolta, jossa haluttiin selvitystä moni- ja kertakäyttöisten instrumenttien ekologisista ja taloudellisista eroavaisuuksista. Vaikka ekologisuus ...
 • Työtapaturmien olosuhteiden määrittelyn ja korvattavuuden muutokset työtapaturma- ja ammattitautilain myötä 

  Saarinen, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lakisääteinen tapaturmavakuutus on työnantajan työntekijöilleen työtapaturmien varalta ottama vakuutus, joka on laissa säädetty pakolliseksi. Vakuuttamisesta huolehtivat lain mukaan vakuuttamistoimintaan oikeutetut ...

Näytä lisää