Uusimmat viitteet

 • Uusasiakashankinta ja asiakaspotentiaalin selvittäminen taloushallintoalan yrityksessä 

  Valtonen, Inkeri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli uusasiakashankinta ja asiakaspotentiaalin selvittäminen taloushallintoalalla toimivassa yrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakaspotentiaali uudella markkina-alueella sekä kehittää ...
 • Portaalin Pojat Oy:n strategian luominen budjetti-, kassavirta- ja kannattavuuslaskelmien avulla 

  Rein, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda selkeästi esille strategian luomisen vaiheita ja siinä apuna käytettäviä talouden työkaluja. Opinnäytetyön aihe syntyi kiinnostuksesta yrityksen strategista johtamista kohtaan ...
 • Esimiesten ja henkilöstöosaston tehtävienjako yrityksen X Tampereen tavaratalossa 

  Härkönen, Lotta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin tehtävienjakoa esimiesten ja henkilöstöosaston välillä yrityksen X Tampereen tavaratalossa. Työn taustalla oli toimeksiantajan tarve selkeyttää tehtävienjakoa esimiesten ja henkilöstöosaston ...
 • Käyttöpääoman hallinnan optimointi : Case: Yritys Oy 

  Tiilikainen, Emilia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka kohdeyrityksen käyttöpääoman hallintaa voitaisiin optimoida tehostamalla käyttöpääomaerien prosesseja. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli suomalainen ...
 • Snapchatillä lisäarvoa urheiluseuran markkinointiin : Case Tampereen Tappara / Tamhockey Oy 

  Huhdanpää, Annika; Laine, Jasmiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli urheilumarkkinointi sosiaalisessa mediassa, keskittyen etenkin sosiaalisen media palveluun nimeltä Snapchat. Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda Snapchat-tili suomalaiselle jääkiekkojoukkueelle ...
 • Hevoskaupan sääntely : Vastuiden jakautuminen hevoskaupassa 

  Uusi-Erkkilä, Anniina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hevoskauppaa koskeva lainsäädäntö. Tarkoituksena oli selvityksen avulla eritellä myyjän ja ostajan vastuut, velvollisuudet ja riskit hevoskaupan prosessin eri vaiheissa. Työn avulla ...
 • Vatialan koulun tyytyväisyystutkimus 

  Ahopelto, Iiro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kangasalaisen perusopetusta tarjoavan Vatialan koulun oppilaiden asiakastyytyväisyys. Julkiselta sektorilta usein puuttuvan kilpailuelementin vuoksi, julkiset organisaatiot ...
 • Videomarkkinointi pienyrityksen markkinointikeinona 

  Virtanen, Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten videotuotantoyritys voi käyttää omaa vahvuuttaan, eli videoita hyväksi oman yrityksensä markkinoinnissa ja näkyvyyden parantamisessa. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ...
 • The Possible Effect of Markets in Financial Instruments Directive 2 on High Frequency Trading 

  Seitsonen, Jami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This paper analyzed the possible impact of Markets in Financial Instruments Directive 2 on high frequency trading firms based on a theoretical study. In order to achieve this, the paper introduced the general concepts of ...
 • Osingon muuttunut verotus 2018 

  Kekki, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on tutkia osakeyhtiön verotuksen muuttumista osakeyhtiön ja osakkaan näkökulmasta. Opinnäytetyössä tarkastellaan verotuksen muuttumista vain niiden osakeyhtiöiden osalta, joilla osakeyhtiölain ...
 • E-pelaaminen ammattina 

  Turklin, Kimi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli elektroninen urheilu eli e-pelaaminen uutena ammattina. Muutama vuosi sitten ala oli tunnettu vain pienissä piireissä, mutta parin vuoden sisällä ala on kasvanut huomattavasti. Kuitenkin aihe on ...
 • Laadunhallinta osana toimivaa yritystä 

  Virtanen, Mauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Organisaatioissa ja yritysmaailmassa on ollut jo kauan käytössä lukuisia erilaisia laadunhallintajärjestelmiä ja tekniikoita laadun varmistamiseen. Ne ovat laaja joukko keinoja ja työkaluja joiden tarkoitus parantamaan ...
 • Fuusion vaikutukset myyntipalvelun työntekijöiden työtyytyväisyyteen 

  Sperisen, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Scandic Hotels Oy:ltä, joka joulukuussa 2017 fuusioitui Restel Hotellit Oy:n kanssa. Työn tavoitteena oli selvittää, miten fuusio on vaikuttanut myyntipalvelun henkilökunnan ...
 • Asiantuntijaesimiehen ajanhallinnan kehittäminen 

  Salavamäki, Ida (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia asiantuntijaesimiesten ajanhallintaa selvittämällä, mitä ajanhallinnan menetelmiä esimiehet käyttävät ja millaisia haasteita he kohtaavat päivittäisessä työssään. Opinnäytetyön ...
 • Kun henkirikos koskettaa : Käsikirjan toimittaminen henkirikosten uhrien läheisten kohtaamiseen 

  Pentti, Anni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Viime vuosina tehtyjen tutkimusten perusteella on käynyt ilmi henkirikosten uhrien läheisten heikko asema Suomessa. Läheiset olivat kokeneet ongelmia muun muassa avun saamisessa, palveluihin ohjaamisessa, korvausten ...

Näytä lisää