Uusimmat viitteet

 • Riskikartoituksen ja jatkuvuussuunnitelman toteutus yritykselle X 

  Heikkonen, Ilari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli varmistaa riskikartoituksen ja jatkuvuussuunnitelman onnistuminen teoreettisesta näkökulmasta, eikä pelkästään yrityksen omien tavoitteiden kannalta. Vertailulla saatiin käsitys jatkuvuussuunnitelman ...
 • Kirjanpitäjän oikeudellinen vastuu 

  Viitala, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kirjanpitäjän oikeudellista vastuuta tilitoimistossa. Työ on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja siinä tarkastellaan kirjanpitäjän oikeudellista vastuuta tilitoimiston ...
 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma Lautapelikahvila Taverna Oy:lle 

  Harra, Viivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Lautapelikahvila Taverna Oy:lle toimiva suunnitelma sosiaalisen median markkinointia varten. Lautapelikahvila Taverna oli Tampereen keskusta-alueelle perustettava teemallinen kahvibaari, ...
 • Myyjien sitouttaminen ja motivointi 

  Ramu, Timi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työnantajan sitouttamis- ja motivointikäytäntöjä myyntialalla. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten myyntialalla voidaan parantaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. ...
 • Yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen vertailu piensijoittajan näkökulmasta 

  Ruusunen, Oona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla Yhdysvaltojen markkinoille sijoittavien rahastojen tuottoa. Lisäksi tarkasteltiin rahastojen riskitasoja ja kykyä saavuttaa vertailuindeksin tuotto. Näiden tulosten ja tunnuslukujen ...
 • Tilikartan uudistaminen 

  Palovuori, Leena (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli kaupan alalla toimiva yritys, jossa hoidetaan myös samojen omistajien muiden yritysten kirjanpitoa. Yritykset ovat osake- ja henkilöyhtiöitä. Kirjanpito-ohjelman vaihtuessa syntyi ...
 • Dronen hyödyntäminen Vilppulan vankilan alueella 

  Nuutinen, Liisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kauko-ohjattavien miehittämättömien ilma-alusten lennättäminen ei nykyään ole enää pelkästään harrastustoimintaa, vaan vakavasti otettava ja nopeasti kasvava toimiala. Kauko-ohjattavasta miehittämättömästä ilma-aluksesta ...
 • Puhdistus.fi:n palvelun kehittäminen asiakkaita kuulemalla 

  Piikkilä, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Puhdistus.fi:n palvelun laatua ja asiakkuuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua palveluprosessin toimivuuteen ja laatia kehittämisehdotuksia liiketoiminnan kasvuvaiheen ...
 • Kahden työehtosopimuksen käyttämisen ongelmat samassa työssä 

  Hiltunen, Jarmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  AVARN-yhtiössä on 5 turvallisuusalan yritystä, jotka toimivat kukin omalla liiketoiminta-alueellaan. Toimeksiantajayritys AVARN Cash Solutions Oy oli rahankäsittelyliiketoimintaan eli rahankäsittelyyn ja arvologistiikkaan ...
 • Hakukoneoptimointi ja sisältömarkkinointi keinona parantaa verkkonäkyvyyttä : case: Interior Today Co. 

  Koivisto, Piia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä myyntiä parantamalla toimeksiantajan näkyvyyttä verkossa. Tarkoituksena oli tutkia verkkosivuston uusia markkinointimahdollisuuksia, hakukoneoptimointia sekä toteuttaa hakukoneoptimoinnin ...
 • Taloushallintopalvelujen sähköistäminen pk-yrityksessä 

  Salo, Sari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi perheyritys, RaumaSteel Oy. Yrityksen työntekijät työskentelevät laivanrakennuksessa telakalla, yhden asiakasyrityksen eri projekteissa. Työn tavoitteena oli määritellä yrityksen tarpeet ...
 • Osakeluettelomerkinnät asunto-osakeyhtiössä 

  Jääskeläinen, Lea (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään osakeluettelomerkintöjä. Osakeluettelomerkintöjä käsitellään asiakaspalvelun näkökulmasta ja työssä selvitetään mitä asiakirjoja asiakkaan tulee toimittaa isännöintitoimistoon, jotta hänet voidaan ...
 • Tuomi Logistiikan taloustiimin perehdytyksen kehittäminen 

  Lehtola, Anni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tuomi Logistiikka Oy on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama hankinta- ja logistiikkayhtiö. Yhtiön tukipalveluiden yhtenä osa-alueena toimii taloustiimi, joka koostuu talouspäälliköstä, controllerista, ...
 • Produktiokohtaisen talousohjauksen kehittäminen : Helsingin kaupunginteatteri 

  Elimäki, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Helsingin Kaupunginteatterissa aloitettiin tammikuussa 2018 kehitysprojekti organisaation talousohjauksen kehittämiseksi. Tarkoituksena oli käyttöönottaa uusi budjetointi- ja raportointiohjelmisto, joka mahdollistaa ...
 • Palvelun laadun mittaaminen Tampereen Kaukajärven Tokmannilla 

  Furtt, Linda (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Tampereen Kaukajärven Tokmannille. Tutkimusongelmana oli selvittää, millainen palvelun laatu on Tampereen Kaukajärven Tokmannilla. Tutkimuksella kartoitettiin olemassa olevaa ...

Näytä lisää