Uusimmat viitteet

 • Liikevaihdon kasvattaminen markkinointiviestinnän keinoin : Ravintola KultaCasinolla 

  Niittumaa, Nea (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoitus on ollut kasvattaa Ravintola KultaCasino oy:n liikevaihtoa markkinoinnin keinoin. Ravintola KultaCasino sijaitsee Viljakkalan Haverin lomakylässä Ylöjärvellä. KultaCasino on vuonna 1985 perustettu perheyritys. ...
 • Työturvallisuus siivoustyössä 

  Teiri, Tuula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia työturvallisuuden toteutumista käytännössä siivoustyössä erilaisissa kohteissa. Työturvallisuus työpaikoilla on osa työsuojelua ja työsuojelu puolestaan on toimintaa, jolla ...
 • Palvelun käyttäjän kokema arvo palvelumuotoilun ja brändin näkökulmasta : case: ResQ Club 

  Lax, Essi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin ResQ Club tunnistaa asiakasarvoon vaikuttavia tekijöitä palvelussaan. Tutkimuksessa asiakkaan kokema arvo määritellään palvelumuotoilun ja brändin näkökulmasta. Tutkimuksen ...
 • Tilapäisen työvoiman perehdytys ravintola-alalla 

  Kukka, Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Restaurant & Bar Miamille, jossa oli ongelmana suunnitelmallisen perehdyttämisen toteutus etenkin vaihtuvan ja tilapäisen työvoiman kanssa. Työssä selvitetään, minkälaiset lait ja teoriat ohjaavat ...
 • Asiakastyytyväisyys : Case: Bakery Cafe 

  Viitanen, Miira (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Tampereen Bakery Cafen kanssa. Työn tarkoituksena on selvittää kahvilan asiakkaiden tyytyväisyyttä lounaaseen, aamiaiseen sekä palveluympäristöön ja henkilökuntaan. Samalla selvitettiin, ...
 • Kiintiö- ja ryhmävarausten sisäänkirjautumisprosessin kehittäminen 

  Ahlgren, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kiintiö- ja ryhmävarausten sisäänkirjautumisprosessia Hotelli X:n toimeksiantona. Tavoitteena oli selvittää sekä nykyhetken tilanne suurten majoitusryhmien kanssa, että saada ...
 • Ruokapalvelujen laatutyö : Tähtäimenä laatukäsikirja 

  Hallila, Marja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantajana oli Valkeakosken siivous- ja ruokapalvelut RukSi ja työn aihe tuli toimeksiantajalta. Työn tarkoituksena oli teoriaosuudessa avata laadun käsitettä sekä selventää ruoan, ruokapalvelun ja ravitsemuksen ...
 • Puhtauspalveluiden laadun varmistaminen ATP-laitteella : tehostetun palveluasumisen yksikkö 

  Bärling, Elina; Jokinen, Susanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen toimeksiantaja oli Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelut Oy. Tutkimuksessa selvitettiin tehostetun palveluasumisen kotien nykyinen puhtaustaso ennalta määritetyistä pisteistä satunnaisena, mutta tavanomaisena ...
 • Kemvit Oy:n jälleenmyyjien tarpeiden kartoitus ja tuotekuvaston kehittäminen 

  Siidoroff, Sylvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö sai aiheensa puhtausaineita valmistavan Kemvit Oy:n tuotteiden ulkoasun muutoksesta sekä tuotekuvastojen uudistumisen tarpeesta. Kemvit Oy uusi tuotteidensa ulkoasun huomattavasti entistä värikkäämmäksi ...
 • Ammattikeittiön tuoteprosessien kehittäminen Burlodgella 

  Jokinen, Piia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Vesilahden kunta. Sain tehtäväksi ammattikeittiön tuoteprosessien kehittäminen Burlodgella. Tavoitteena oli tutustua Cook and Cold ruoanvalmistuksen tuotantotapaan, jota hyödynnetään ...
 • Pienyrityksen taloushallinnon prosessien sähköistäminen : Hyödyt yrittäjän näkökulmasta 

  Surakka, Ida (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää kohdeyrityksenä toimivan pienyrityksen taloushallinnon prosesseja ottamalla käyttöön sähköinen taloushallinnon ohjelmisto. Sähköistämisen hyötyjä arvioitiin yrittäjän näkökulmasta ...
 • Markkinoinnin ja kannattavuuden kehittäminen uuteen kahvilaan : Case: Yritys X 

  Aittamaa, Alli-Leena (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on pääkaupunkiseudulla toimiva kahvilayritys, joka on harjoittanut liiketoimintaansa vasta vuoden ajan. Yritys myy valmistamiaan kotitekoisia kahvilatuotteita ja lounasruokia sekä tarjoaa juhla ...
 • Hiljainen tieto näkyväksi 

  Suomela, Rosa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada työntekijät ymmärtämään hiljaisen tiedon olemassaolon ja laajentaa kirjoittajan omaa osaamista kyseiseen aihealueeseen sekä tutkimuksen tekoon. Työn aihe lähti liikkeelle kiinnostuksesta ...
 • eSport kahvila-baari : kannattaako yrittää? 

  Timola, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, olisiko elektronisen urheilun ympärille konseptoitua kahvila-ravintolaa kannattavaa perustaa Suomeen ja Tampereelle. Yrityksen lopullinen muoto hioutui tutkimusta tehtäessä ja ...
 • Sosiaalinen media markkinointiväylänä : orgaaninen vs. maksettu mainonta Goodway Hotel & Resort:n Facebook-markkinoinnissa 

  Korvenranta, Anna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö pohjautuu Goodway Hotel & Resort:n Facebook-sivujen luomisprosessiin. Teoriaosuus käsittelee sosiaalista mediaa ja Facebookia markkinointikanavina. Teoriaosuudessa tutustutaan sosiaalisen median suosituimpiin ...

Näytä lisää