Uusimmat viitteet

 • Mikroyrittäjän Facebook-markkinoinnin kehittäminen : Case Hierontapalvelu Elviira Samsonov 

  Samsonov, Maarit (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hierontapalvelu Elviira Samsonov. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistehtävänä ja tavoitteena oli kehittää ja tehostaa jo olemassa olevaa yrityksen Facebook-markki-nointia. Opinnäytetyön ...
 • Tulorekisterin käyttöönotto 

  Ojala, Anna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa tulorekisterin käytöstä ja sen vaatimista muutoksista. Vuonna 2019 otetaan käyttöön kansallinen tulorekisteri, jonka tarkoituksena on saada kerättyä kaikki tulotiedot ...
 • Kiinalainen liiketapakulttuuri 

  Ranta, Anna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata kiinalaisen liiketapakulttuurin pääpiirteitä. Opinnäytetyöhöni kuuluu teoriaosa ja tutkimusosa. Teoriaosassa kerrotaan Kiinasta yleisesti. Työssä tarkastellaan Kiinaa maantieteellisesti ...
 • Taloushallinto digitaaliseksi : Taloushallinto digitaaliseksi vaihtamalla taloushallinto-ohjelmaa 

  Brandt, Madeleine (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, voiko case-yrityksen taloushallintoa saada digitaaliseksi vaihtamalla taloushallinto-ohjelmaa. Tarkoituksena oli tutkia, mitä taloushallinto-ohjelman vaihtaminen sisältää ja mitä hyötyjä ...
 • Tilinpäätös, tunnusluvut ja sähköistäminen 

  Ojanen, Sanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdytään tilinpäätökseen ja sen osiin sekä siihen, mikä tilinpäätös yleisesti ottaen on. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista, joten opinnäytetyö perehdyttää lukijan niiden ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Royal Beauty Spa:lle 

  Savela, Jasmin; Takamäki, Iida (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kauneushoitola Royal Beauty Span asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä ja olisiko heidän palvelun laatua tarvetta kehittää. Opinnäytetyön avulla oli tarkoitus selvittää asioiden ...
 • Tilinpäätöksen hyödyntäminen luottokelpoisuuden selvittämisessä : Ullavan Osuuspankki 

  Töyräskoski, Miika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Ullavan Osuuspankki. Osuuspankki on ainoa pankki Ullavassa, ja sillä on noin 2100 henkilö- ja yritysasiakasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä tilinpäätös ja ...
 • Raportointi tilitoimistossa : Case Mediatili Oy 

  Seikkula, Saara (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tutkimusaiheena on selvittää Mediatili Oy:lle tilitoimiston asiakkaiden halukkuutta saada räätälöityjä raportteja. Tutkimuksen avulla etsitään vastauksia siihen, minkälaisia raportteja ja tunnuslukuanalyyseja ...
 • Käyttöohjeen laatiminen OmaVero-palveluun 

  Koskela, Anu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia käyttöohjeet Verohallinnon sähköiseen OmaVero-palveluun. OmaVero-palvelussa voi nähdä kuluvan päivän verosaldon, veroerittelyn ja yhteenvedon maksetuista veroista ...
 • Varastonkiertonopeuden kehittäminen : Case Scanfil EMS Oy Sievi 

  Haikola, Jonna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe, varastonkiertonopeuden kehittäminen, koettiin aiheelliseksi tutkimuskohteeksi, koska sen merkityksestä kohdeyrityksen toiminnassa oli ollut paljon puhetta kuluneen vuoden aikana ja kohdeyrityksessä oli ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Kiinteistö Oy Tankkarille 

  Heikkilä, Minna; Eloranta, Venla (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kiinteistö Oy Tankkari. Tankkari tarjoaa Kokkolassa opiskelija-asuntoja eri asteen opiskelijoille. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asukkaiden tyytyväisyys Tankkarin tarjoamiin ...
 • Juniori Hermeksen varainhankinnan kehittäminen 

  Kivimäki, Kalle (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Juniori Hermeksen varainhankintaa ja tutkia mahdollisia kehitysideoita. Työssä keskityttiin selvittämään Juniori Hermeksen D1-, B, - ja Naisten joukkueiden kausimaksujen suuruutta ...
 • Tarina alkaa ideasta : Portfolio osana ammatillista kasvua toimittajana 

  Rahkola, Maija (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea ammatillista kasvuani toimittajana sekä toimia referenssinä työnhaussa. Opinnäytetyö oli portfolio-muotoinen. Portfolioon keräsin viisi erilaista kirjoittamaani lehtijuttua, ...
 • Lapin Safareiden uuden safarioppaan perehdyttämisopas 

  Storbacka, Tommy (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on työhön perehdytys. Tavoitteena oli tutkia aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, pohtia mitä vaikutuksia perehdyttämisellä on työntekoon ja miten oikeanlainen perehdytys tulisi tehdä. Tämän ...
 • Tekstiililogistiikan toimintojen ulkoistaminen : Case: J. Kärkkäinen Oy 

  Kärkkäinen, Kaisa-Maria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on J. Kärkkäinen Oy. Yritys on ylivieskalainen tavarataloketju, jolla on verkkokaupan lisäksi viisi kivijalkamyymälää Suomessa. Toimeksiantaja ulkoisti tekstiililogistiikan toiminnot elokuussa ...

Näytä lisää