Uusimmat viitteet

 • SKAPANDE AV MARKNADSFÖRINGSMATERIAL FÖR ETT INTERNATIONELLT FÖRETAG 

  Nyman, Anders (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att producera en handbok för uppdatering av grafiskt material åt ett internationellt företag. Manualen kommer att existera i digital form. Som uppdragsgivare fungerade HUR Labs Oy i ...
 • Introduktion till Lean : Ab Norfa Jakobstad Oy 

  Kanckos, Tina (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Syftet med detta examensarbete var att få bättre förståelse för konceptet Lean och kunna introducera det för företag som inte sedan tidigare är bekant med Lean. En undersökning gjordes genom kvalitativa intervjuer hos sex ...
 • LEAN I PRAKTIKEN : Ett tankesätt för produktionseffektivisering 

  Brännbacka, Sara (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Syftet med det här examensarbetet var att ge en tydlig och beskrivande bild av Lean gällande dess uppkomst, värderingar, metoder och verktyg. Målsättningen var att ta reda på hur producerande företag implementerat Lean, ...
 • Den kinesiska affärskulturen : En kvalitativ undersökning för Snellmans Köttförädling Ab 

  Björkell, Teija (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Syftet med detta examensarbete var att ur ett brett perspektiv granska vilka kulturella skillnader det finns i Kina jämfört med vad man är vana med i Finland. Målsättningen var att få ihop en bra redogörelse för vilka ...
 • ETT INTERNATIONELLT FRAMGÅNGSKONCEPT : Arbetstagaren och Lean 

  Rudbäck, Maria (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Syftet med detta arbete var att undersöka vilka olika arbetsmetoder och tankesätt man använder sig av inom Lean samt hur arbetstagarna uppfattar konceptet Lean. Undersökningen utfördes som sex stycken besöksintervjuer där ...
 • Kundens köpprocess och marknadskommunikationen vid bilköp : Case Oy MB-Mobile Ab 

  Häggblom, Anna (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2014)
  I examensarbetet behandlades konsumentbeteendet och de fyra första faserna i kundens köpprocess vid bilköpet. Med köpprocessen i åtanke behandlades även marknadskommunikationen. Målsättningen var att granska hur kunden ...
 • TREPARTSHANDEL INOM EU : Den finländska mellanmannens deklaration 

  Manns, Linda (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2014)
  Som uppdragsgivare för detta examensarbete har Ab Norlic Oy fungerat. Norlic är ett väletablerat företag som har sitt huvudsäte i Jakobstad och ett tiotal sidokontor belägna runtom i Österbotten. Företagets verksamhet ...
 • SOCIALA MEDIER: ETT SÄTT FÖR SMÅFÖRETAG ATT MARKNADSFÖRA SIG. : J & K Hotels and Resorts; Hotel Epoque 

  Laukka, Elina (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2014)
  Målsättningen med det här examensarbetet var att undersöka om sociala medier lämpar sig som marknadsföringsmetod för tjänster på internationella marknader, speciellt små företag. Oftast har företaget en färdig tjänst då ...
 • Exportförfarandet till USA : Noolan Ab 

  Strömberg, Irene (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2013)
  Detta praktikbaserade examensarbets syfte var att reda ut hur ett litet företag på smidigaste och förmånligaste sätt exporterar varor till USA, hur förtullningen sker och vilken betalningsförbindelse som bäst lämpar sig. ...
 • Gränshandel på Åland. : En undersökning av skatteundantagets effekter. 

  Widjeskog, Pernilla (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2013)
  Detta examensarbete är en beskrivning och undersökning av det åländska skatteundantaget. Olika begrepp relaterade till internationell handel behandlas såsom handel mellan länder och handelshinder. Åland är ett litet landskap ...
 • En inblick i Rysslands affärskultur och ekonomi 

  Andersson, Madelene (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2012)
  Målsättningen med dethär arbetet var att ta reda på information om Rysslands affärskultur och ekonomiska situation och på ett lättläst sätt presentera det viktigaste som man bör känna till om man t.ex. ska inleda samarbete ...
 • Tysk affärskultur : Att inleda och upprätthålla lyckade samarbeten 

  Englund, Robin (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2012)
  Målsättningen med mitt arbete var att kunna ge en tillräckligt omfattande bild av affärskulturen i Tyskland, så att det eventuellt skulle kunna fungera som en guide när man antingen tänker inleda handelsförhållanden eller ...
 • Direktmarknadsföringsverktyg för att nå företagskunder framgångsrikt : Rettig Värme Ab 

  Grönhage-Kronqvist, Sara (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Rettig Värme Ab i Jakobstad är en del av Rettig ICC och Rettig Group som verkar i hela Europa och internationellt. Rettig Värme Ab tillverkar radiatorer för vattenburna uppvärmningssystem, främst för den Nordiska marknaden. ...
 • Sociala media i marknadsföringen : Vägen från fenomen till marknadsföringsverktyg 

  Lindvall, Eivor (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Konsumenterna har tagit sociala media i användning och därmed har sociala mediernas betydelse vuxit som en marknadsplats, där även företagen kan ha nytta av att delta i PR- och marknadsföringssyfte. Min målsättning med ...
 • Lagerhållning : Nykarleby Kraftverk 

  Janfelt, Malin (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Målet med detta examensarbete var att ta reda på vad som menas med lagerhållning och vad allt lagerhållning innefattar. Som uppdragsgivare för detta examensarbete fungerade Nykarleby Kraftverk. Företaget är ett kommunalt ...

Näytä lisää