Uusimmat viitteet

 • ELEKTROLYYSIN KUNNONVALVONTA LÄMPÖMITTAUSTEN AVULLA 

  Jokinen, Antti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantajana on Boliden Kokkola. Bolidenin tavoitteena on olla maailman paras sinkkitehdas. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa virtakiskojen kunnonvalvontaa elektrolyysihallissa. Tavoitteena oli saada ...
 • KNX-JÄRJESTELMÄ : Rakennusautomaation perusteet ja KNX-taloautomaatio 

  Nieminen, Janne; Nieminen, Jussi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusautomaation tarkoituksena on saada rakennuksen sähköiset ohjaukset sekä säädöt toimimaan itsenäisesti ja energiatehokkaasti. Rakennusautomaatiota sovelletaan rakennusten lämmityksen säädöissä, ilmanvaihdon- ja ...
 • RFID-JÄRJESTELMÄ TUOTESEURANNASSA 

  Haakana, Jere (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena sekä tavoitteena oli selvittää RFID-tekniikan soveltavuus tuotelavojen seurannassa sekä toteuttaa lavojen demo-seurantataulukko-ohjelma LABVIEW-ohjelmointiympäristössä. Opinnäytetyössä annetaan ...
 • Liinakuljetin 

  Koskela, Sakari (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa Centria ammattikorkeakoulun automaatiotekniikan laboratorioon opetuskäyttöön logiikkaohjattu kolmenliinankuljetin.
 • Liinakuljetin 

  Koskela, Sakari (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa Centria ammattikorkeakoulun automaatiotekniikan laboratorioon opetuskäyttöön logiikkaohjattu kolmenliinankuljetin.
 • Kotisivut tulevalle kotieläinpihalle 

  Nuora, Matti (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2014)
  Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käsitellään markkinointia sekä internet-sivujen suunnittelua ja tekoa. Aihe työlle valittiin tekijän kiinnostuksesta perustaa oma kotieläinpiha. Opinnäytetyön teoriaosuuden tavoite ...
 • UPS-tukiverkon laajennus 

  Paananen, Matti (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2014)
  Tämä insinöörityö toteutettiin PPO-Yhtiöt Oy:lle, joka on Pohjois-Pohjanmaan suurimpia teleyrityksiä. Vuoden 2012 lopulla PPO-Yhtiöt Oy myytiin Elisa Oyj:lle. Tein tämän työn entisen esimieheni ehdotuksen pohjalta. Käsittelen ...
 • Maaselän Koneen tuotannon tehostaminen ja kehittäminen Leaniin tukeutuen 

  Aho, Pekka (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyötutkimus tehtiin Haapajärvellä toimivalle Maaselän Kone Oy:lle. Yrityksen päätuotteita ovat Hakki Pilke -polttopuukoneet sekä niihin kuuluvat lisävarusteet. Yrityksen myyntialue ulottuu ympäri maailman. Tutkimuksen ...
 • Servopaikoituslaitteisto mekatroniikan opetukseen 

  Kavonius, Mikko (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja rakentaa mekatroniikan kurssin laboratorioharjoituksissa käytettävä servo-opetuslaitteisto. Laitteiston avulla opiskelija pääsee tutustumaan servotekniikan ohella logiikkaohjelmointiin. ...
 • Sekoitinlaitteiston ohjaus S7-1200-laitteistolla 

  Kinnunen, Mikko (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli modernisoida Chem Plantin opiskelijaharjoituksiin käytettävien sekoitusjärjestelmien ohjauslaitteet. Järjestelmien tarkoituksena on opettaa prosessitekniikan opiskelijoille sekoitusprosessia ...
 • RFID-pohjaisen näyteseurantajärjestelmän suunnittelu laboratorioon 

  Manninen, Ville (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä RFID-tekniikkaa käsittelevä opinnäytetyö tehtiin OMG Kokkola Chemicals Oy:n toimeksiannosta. Tarve opinnäytetyölle tuli tarkempien näytteenottoaikojen seuraamiseksi. RFID-tekniikka-nimitystä käytetään radiotaajuudella ...
 • Investointiprojektin analysointi Lumon Oy:ssa 

  Oksa, Pauli (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tuottava työ kannattaa. Tämän päivän yritysmaailmassa kilpailu on kovaa ja tuot-teiden täytyy vastata asiakkaiden tarpeita, odotuksia ja mielikuvia. Näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi tuotteet on kyettävä valmistamaan ...
 • Salaattitehtaan lämpötilansäätöautomaatio 

  Ylitalo, Petja (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Koska ruoka säilyy paremmin viileässä ja ihmiset viihtyvät paremmin lämpimässä, haluttiin Fresh Servantin uuden salaattitehtaan lämpötiloja säädellä. Säätely tehtiin lämpöpumpulla joka pumppaa lämpöä kylmätiloista lämpimiin. ...
 • LANGATTOMAN ANTURIVERKON LIITTÄMINEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN OPC-RAJAPINNAN KAUTTA 

  Isopahkala, Jusa (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen LuTek-projektin yhteydessä. Työssä oli tarkoitus liittää yliopistokeskus Chydeniuksen toteuttama langaton CiNet-anturiverkko automaatiojärjestelmään. Langattoman ...
 • Kellosaaren varavoimalaitoksen automaatiouusinnan esiselvitys 

  Nieminen, Jere (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kaasuturbiinivoimalaitoksen automaation modernisoinnin esiselvitystä Helsingin Energian omistamalla Kellosaaren vara- ja huippuvoimalaitoksella. Laitos on vuokralla Fingrid Oy:llä, joka vastaa ...

Näytä lisää