Uusimmat viitteet

 • Kunnossapidon teknisten dokumenttien hallinta : Case Alholman saha 

  Korkeakangas, Teemu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Alholman sahan kunnossapitoon. Tarkoituksena oli tutkia dokumentointia sahan osastoilla, piirtää puhtaaksi joidenkin keskusten kuvia sekä tutustua tulevaan tiedostonhallinta ohjelmistoon. Työssä ...
 • Maa-alkaliaineksen hyödyntäminen biovoimalaitoksen leijupetiprosessissa 

  Niva, Riku (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on tehty Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus ja kehitys -yksikölle ja se käsitteli maa-alkaliaineksen (dolomiitti) syöttöä lämpölaitoksen leijupetiprosessiin. Dolomiitin syötöllä oli tarkoitus vähentää poltossa ...
 • Biokaasuvoimalaitoksen automatiikan uusiminen : Jännitteenjakelu ja väyläkaapelointi 

  Keski-Korpi, Maiju (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on tehty Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän biokaasuvoimalaitoksen automaation uusimiseen liittyvästä jännitteenjakelusta ja väyläkaapeloinnista. Tavoitteena oli suunnitella Demeca Oy:n käyttämällä Beckhoffin ...
 • PERUSELEKTRONIIKAN KOMPONENTTIEN TUNNISTAMINEN : Käsikirja ammattiopisto-opintoihin 

  Ahola, Kai (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on elektroniikan peruskomponenttien tunnistaminen. Työssä käsiteltiin elektroniikan peruskomponenttien toimintaa ja niiden tunnistamista. Työssä komponenttien tunnistamisen helpottamiseksi käytettiin paljon ...
 • STECAGRID 4803 -INVERTTERISTÄ SAATAVIEN TIETOJEN TUTKIMINEN 

  Tölli, Henri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutustutaan StecaGrid 4803 -invertteristä saataviin tietoihin. Työssä käydään läpi aurinkopaneelijärjestelmä, invertterin yhdistäminen internettiin sekä tutustutaan invertterin käyttöliittymään ja tutkitaan, ...
 • Älykäs moottorinohjain : ABB UMC100.3 

  Hirvelä, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä rakennettiin sähkömoottorikäyttöjen opetuslaitteisto Centria ammattikorkeakoulun käyttöön. Laite tuli käytettäväksi Centria Ylivieskan sähkövoimatekniikan laboratoriossa sähkökäyttöjen opintojaksoilla. Laite ...
 • USB-väylän kehitys 

  Haapala, Ilkka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutustua Universal Serial Bus -standardin historiaan ja kehitykseen. Työssä perehdyttiin USB-väyläarkkitehtuurin kehityksen taustoihin, keskeisiin toimintaperiaatteisiin sekä USB-standardin eri ...
 • VERKKOSIVUN TIEDONHARAVOINNIN AUTOMATISOIMINEN : Case: EnergiaGuru 

  Ahoranta, Henna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin datan hakemista verkkosivulta PHP-ohjelman avulla. Haetusta datasta etsittiin tarvittavat tiedot ja ne tallennettiin omaan tietokantaan. Työssä tutkittiin myös ohjelman ajastusta. Teoriaosassa esiteltiin ...
 • Rintamamiestalon sähkösaneeraus ja omatuotantosähkön syöttö sisäjohtoverkkoon 

  Viitala, Jan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan miten käytännössä toteutetaan sähkösaneeraus rintamamiestalotyyppiseen kohteeseen. Opinnäytetyössä kerrotaan mitä erikoispiirteitä rintamamiestalo pitää sisällään, työtä valmisteltaessa ja ...
 • Maatilan biokaasulaitos : Alustava suunnitelma maatilan biokaasulaitokselle 

  Viljasalo, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ on alustava suunnitelma maatilan biokaasulaitoksen toteuttamiseksi. Työ tehtiin maatilalle, jossa on hyvät mahdollisuudet laitoksen tekemiselle. Työn tarkoituksena on selvittää mitä rakenteellisia muutoksia laitoksen ...
 • Koulun suunnittelu 

  Ahvenlampi, Niko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään kohteen sähkösuunniteluun. Tilaaja on laatinut ulkopuolisen konsultinkanssa lähtötiedot, jotka sähkösuunnittelussa tulee huomioida. Sähkösuunnittelussa pyritääntoteuttamaan valaistus ja ...
 • Sovelluskerroksen palvelunestohyökkäyksien toteuttaminen ja torjunta 

  Jääskelä, Jari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin CyberWI-tietoturvahankkeelle, jossa on mukana Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää miten vakavia sovelluskerron palvelunestohyökkäykset ovat ja miten niitä voidaan ...
 • Teollisuussähköverkon oikosulkuvirtojen laskenta 

  Ojalehto, Samuel; Ainasoja, Jyri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin ABBDOC -tietokoneohjelman avulla tehtaan pienjännitekeskusten oikosulkuvirtoja. Laskelmia varten kerättiin tietoja ja tehtaan sähköverkko mallinnettiin tietokoneohjelmaan. Tietojen perusteella ...
 • VIRTAUSMITTAUKSET : Kaasumaisen virtauksen mittaaminen 

  Kurkinen, Marjo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä teoriassa erilaisia virtausmittareita sekä niiden toimintaperiaatteita. Tämän lisäksi tein virtausmittauksia kahdella eri mittarilla sähköinsinööriopiskelija Jouko Saarivirran ...
 • KAUKOLÄMPÖPUTKISTON VUOTOJEN PAIKANTAMINEN LÄMPÖKAMERAKUVAUKSELLA 

  Siltala, Kimi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarjota kaukolämpöyhtiöille kuvausmateriaalia, mielipiteitä ja käyttökokemuksia lämpökameran käytöstä kaukolämpövuotojen paikantamisessa. Kävin läpi kaukolämmityksen tilannetta Suomessa ...

Näytä lisää