Uusimmat viitteet

 • Kaapelivaunun etäkäyttö 

  Hyvönen, Toni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tilaajayritys oli Ylivieskalainen JKS Products Ltd, joka valmistaa ajoneuvon perässä vedettäviä kaapelivaunuja. Kaapelivaunu on tarkoitettu kaapelikelan kuljetuksiin, kaapelin vetoon sekä verkon ...
 • Elintarviketeollisuuden valmistusprosessin anturointi 

  Keski-Rauska, Samuli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksen oli tutkia erilaisia lämpötilan, brixin, ja karkeuden mittausmenetelmiä, joita voitaisiin käyttää jatkuvaluontoisessa prosessissa. Työn toimeksiantaja oli Pyhännällä sijaitseva elin-tarvikealan ...
 • Sähkökiukaan testauksen automatisointi : Automaation kartoitus ja mittalaitteiden suunnittelu 

  Koskela, Miikka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella sähkökiukaankiukaan testauksen automatisointi Ylivieskalai-selle Premec Oy:lle. Kiukaille tehdään kolme eri testiä, jotka ovat maadoitusyhteyden jatkuvuus, sähkölujuus ja toiminnallinen ...
 • Jatkuvatoiminen kunnonvalvonta : Case: Topi-Keittiöt Oy 

  Viitala, Tuomo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin Topi-Keittiöt Oy:lle osana Centria ammattikorkeakoulu Oy:n Teollinen internet liiketoiminnan tukena -hanketta. Tavoitteena oli kehittää mittalaitteisto puruimurin jatkuvatoimiseen kunnonseurantaan. Aluksi ...
 • Kunnossapidon teknisten dokumenttien hallinta : Case Alholman saha 

  Korkeakangas, Teemu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Alholman sahan kunnossapitoon. Tarkoituksena oli tutkia dokumentointia sahan osastoilla, piirtää puhtaaksi joidenkin keskusten kuvia sekä tutustua tulevaan tiedostonhallinta ohjelmistoon. Työssä ...
 • Maa-alkaliaineksen hyödyntäminen biovoimalaitoksen leijupetiprosessissa 

  Niva, Riku (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on tehty Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus ja kehitys -yksikölle ja se käsitteli maa-alkaliaineksen (dolomiitti) syöttöä lämpölaitoksen leijupetiprosessiin. Dolomiitin syötöllä oli tarkoitus vähentää poltossa ...
 • Biokaasuvoimalaitoksen automatiikan uusiminen : Jännitteenjakelu ja väyläkaapelointi 

  Keski-Korpi, Maiju (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on tehty Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän biokaasuvoimalaitoksen automaation uusimiseen liittyvästä jännitteenjakelusta ja väyläkaapeloinnista. Tavoitteena oli suunnitella Demeca Oy:n käyttämällä Beckhoffin ...
 • PERUSELEKTRONIIKAN KOMPONENTTIEN TUNNISTAMINEN : Käsikirja ammattiopisto-opintoihin 

  Ahola, Kai (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on elektroniikan peruskomponenttien tunnistaminen. Työssä käsiteltiin elektroniikan peruskomponenttien toimintaa ja niiden tunnistamista. Työssä komponenttien tunnistamisen helpottamiseksi käytettiin paljon ...
 • STECAGRID 4803 -INVERTTERISTÄ SAATAVIEN TIETOJEN TUTKIMINEN 

  Tölli, Henri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutustutaan StecaGrid 4803 -invertteristä saataviin tietoihin. Työssä käydään läpi aurinkopaneelijärjestelmä, invertterin yhdistäminen internettiin sekä tutustutaan invertterin käyttöliittymään ja tutkitaan, ...
 • Älykäs moottorinohjain : ABB UMC100.3 

  Hirvelä, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä rakennettiin sähkömoottorikäyttöjen opetuslaitteisto Centria ammattikorkeakoulun käyttöön. Laite tuli käytettäväksi Centria Ylivieskan sähkövoimatekniikan laboratoriossa sähkökäyttöjen opintojaksoilla. Laite ...
 • USB-väylän kehitys 

  Haapala, Ilkka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutustua Universal Serial Bus -standardin historiaan ja kehitykseen. Työssä perehdyttiin USB-väyläarkkitehtuurin kehityksen taustoihin, keskeisiin toimintaperiaatteisiin sekä USB-standardin eri ...
 • VERKKOSIVUN TIEDONHARAVOINNIN AUTOMATISOIMINEN : Case: EnergiaGuru 

  Ahoranta, Henna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin datan hakemista verkkosivulta PHP-ohjelman avulla. Haetusta datasta etsittiin tarvittavat tiedot ja ne tallennettiin omaan tietokantaan. Työssä tutkittiin myös ohjelman ajastusta. Teoriaosassa esiteltiin ...
 • Rintamamiestalon sähkösaneeraus ja omatuotantosähkön syöttö sisäjohtoverkkoon 

  Viitala, Jan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan miten käytännössä toteutetaan sähkösaneeraus rintamamiestalotyyppiseen kohteeseen. Opinnäytetyössä kerrotaan mitä erikoispiirteitä rintamamiestalo pitää sisällään, työtä valmisteltaessa ja ...
 • Maatilan biokaasulaitos : Alustava suunnitelma maatilan biokaasulaitokselle 

  Viljasalo, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ on alustava suunnitelma maatilan biokaasulaitoksen toteuttamiseksi. Työ tehtiin maatilalle, jossa on hyvät mahdollisuudet laitoksen tekemiselle. Työn tarkoituksena on selvittää mitä rakenteellisia muutoksia laitoksen ...
 • Koulun suunnittelu 

  Ahvenlampi, Niko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään kohteen sähkösuunniteluun. Tilaaja on laatinut ulkopuolisen konsultinkanssa lähtötiedot, jotka sähkösuunnittelussa tulee huomioida. Sähkösuunnittelussa pyritääntoteuttamaan valaistus ja ...

Näytä lisää