Uusimmat viitteet

 • WLAN-verkon suunnittelu ja asennus 

  Mäkinen, Minna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata langattomien internet-verkkojen toteutusta ja tekniikkaa. Lähtökohta työssä oli Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Talonpojankadun kampus Kokkolassa. Käytännön osuudessa käydään läpi verkon ...
 • Lean Systemin käyttöönotto Häggblom Kokkolassa : Varaston prosessin näkökulma 

  Järvi, Aale (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aihe seuraa Ab A. Häggblomin konepajan toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoprojektia projektiryhmän työntekijän näkökulmasta. Toiminnanohjausjärjestelmää lähdettiin vaihtamaan, koska edellinen järjestelmä oli vanha eikä ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus- ja kannattavuusselvitys 

  Klapuri, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen aurinkosähköjärjestelmä olisi sopivin Kälviällä sijaitsevaan hevostalliin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdyttiin aurinkoenergiaan ja sen mahdollisuuksiin ...
 • Mittaustiedon monipuolistaminen Modbus-väylällä 

  Hihnala, Henri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä Modbus-kommunikointiprokolla ja mitä sen käytöllä voidaan saavuttaa. Modbus-kommunikointi pohjautuu master–slave-kommunikointiin. Kommunikointi tapahtuu Modbus-viesteillä, jotka ...
 • Google Play -pelipalveluiden lisääminen Android-mobiilipeliin 

  Korpela, Roope (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli Google Play -pelipalveluiden ominaisuuksien implementointia Android-alustan mobiilipeliin. Google Play tarjoaa mahdollisuuden kirjautumiseen Google-tilillä, pelin etene-misen tallentamiseen ...
 • React Native -mobiilisovellus 

  Asplund, Tony (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada kokemusta mobiilikehityksestä, React Nativesta ja siihen liittyvistä teknologioista. Päämääränä oli luoda toimiva kokonaisuus, johon kuuluu React Native -mobiilisovellus, ...
 • WordPress-sivuston luominen asiakkaalle : Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö 

  Karhula, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Päiväkirjaopinnäytetyö on kirjoitettu portfoliomaisena raporttina, jossa kuvataan verkkosivun luomista asiakkaalle WordPress-ohjelmistoa hyödyntäen. Opinnäytetyö toteutettiin päiväkirjamuotoisena yhdentoista seuranta viikon ...
 • Immersiivinen 3D-äänipeli 

  Laitala, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli luoda immersiivinen 3D-äänipeli. MyTrueSound Oy -yritys oli saanut toimeksiannon Näkövammaistenliitto ry:ltä, jota kautta se tuli tietooni. Tavoitteena oli luoda demo yrityksen käyttöön sekä ...
 • Paistovahti 

  Kannisto, Mikko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teollisuudessa käytettävien logiikoiden avulla pyritään saamaan prosessit toimimaan automaattisesti ja parannettua prosessin valvontaa. Logiikalla kerätään tietoa antureilta ja ohjataan käskyjä lähdöillä eteenpäin. Tässä ...
 • Radio-ohjattava ruohonleikkuri : Työnnettävän akkukäyttöisen ruohonleikkurin muuntaminen radio-ohjattavaksi ruohonleikkuriksi 

  Tienvieri, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli muuntaa työnnettävä akkukäyttöinen ruohonleikkuri radio-ohjattavaksi ruohonleikkuriksi. Opinnäytetyön lopputuloksena tuli valmis prototyyppi yksityiskäyttöön ja, se on suunnattu ison ja ...
 • ÄLYKÄS VEDENPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ : Prototyypin ohjausjärjestelmän kehitys 

  Kupari, Roger (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi kokkolalainen yritys Double M Properties Ab. Opinnäytetyön aihe jakautui kahteen osa-alueeseen: suolanpoistolaitteen prototyypin sähköistämis- ja ohjausratkaisuun. Työn pääasiallinen ...
 • Vireystila ja sen mittaaminen 

  Leiniö, Laura (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää vireystilan mittaamista ja vireystilaan vaikuttavia fysiologisia tekijöitä. Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Biline-hankkeen kanssa, joka toimi myös työn toi-meksiantajana. ...
 • Hammashoitokoneen elinkaaritekijät : Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö 

  Harhio, Ilkka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on päiväkirjaopinnäytetyö, jossa seurataan erikoisammattimiehen työtehtäviä ja oppimisprosessia kymmenen viikon ajalta. Tarkastelussa paneudutaan pääasiassa suun terveydenhuollon laitteisiin. Työssä kuvataan ...
 • Web-ohjelmointi : Web-ohjelmointipolku kesäharjoittelijoille 

  Passoja, Matti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni pidin kesäkurssia web-ohjelmoinnista opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet alaan kuuluvaa kesätyötä. Tavoitteeni oli opettaa kaikki vaiheet, joita ohjelmoija tarvitsee verkkosivujen luontiin, ja ...
 • Perehdytysprosessin digitalisointi web-sovelluksen avulla 

  Koskinen, Tomi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli digitalisoida ja automatisoida perehdytysprosessia tilaajayrityksessä. Perehdytysprosessin tueksi toteutettiin web-sovellus käyttöliittymineen ja sovelluslogiikoineen. Sovelluksen tarkoitus oli ...

Näytä lisää