Uusimmat viitteet

 • Programmering samt ibruktagning av Helvar Digidim Router System 

  Byggmästar, David (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Dagens fastigheter vill man bygga så energisnålt som det bara är möjligt, inte bara byggnadstekniskt sett utan också all teknik bör vara planerad så att energikostnaderna hålls på en låg nivå. Belysningssystemen i en ...
 • KUKA mxAutomation-rajapinta : Robotin ohjaus Siemensin S7-1500 -sarjan logiikalla 

  Kämäräinen, Iiro (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua KUKA.PLC mxAutomation -rajapintaan ja toteuttaa sitä hyödyntävä sovellusesimerkki Siemensin S7-1500 -sarjan logiikalla. Rajapinta mahdollistaa KUKA:n robotin ohjauksen ulkoisen ...
 • ABB:N PROSESSINOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO BOLIDEN KOKKOLAN ELEKTROLYYSIOSASTOLLA 

  Wikström, Frej (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia oppaana ja kuvailla sitä, millaisia eri työvaiheita sisältyy uuden prosessinohjausjärjestelmän käyttöönottoon Boliden Kokkolan elektrolyysiosastolla. Tarkoituksena oli, että opinnäytetyössä ...
 • Liiketoimintatieto 

  Ågren, Jan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia liiketoimintatietoa ja sen eri aihealueita. Työ keskit-tyi eritoten tietovarastoinnin ja tiedonlouhinnan soveltamiseen liiketoimintaa tukevana toi-mintona. Työn teoriaosuus ...
 • 3D-NÄKYMÄN OHJELMOINTI OPENGL 4.5 -OHJELMOINTIRAJAPINNALLA 

  Hevosmaa, Tuukka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutki OpenGL 4.5 -ohjelmointirajapinnan toimintoja, joiden perusteella tuotettiin ja esiteltiin niitä havainnollistava tietokonesovellus. Työ oli omavalintainen ja sen tavoitteena oli kasvattaa kirjoittajan ...
 • TIETOKANNAN SUUNNITTELU HARJOITTELUNOHJAUSHANKKEESEEN 

  Valkama, Jimmy (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena oli mallintaa tietokanta harjoittelunohjauksen tarpeisiin. Toimeksianto tuli Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimalta hankkeelta Ydinosaajat. Opinnäytetyön teoriaosa alkoi tietokantojen peruskäsitteillä, ...
 • KOULURAKENNUKSEN VALVOMOJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN 

  Mäkelä , Juho (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön päätavoitteena on luoda uusi valvomojärjestelmä Raumankarin koululle, jossa on uudistettu grafiikkakuvat valvomossa ja ohjelma koodi. Työvaiheessa luon valvomokuvat ja ohjelmakoodia ilmanvaihtokoneille, ...
 • ANDROID-SOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN : RSS-lukija 

  Isohanni, Jeremias (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Android-sovellus, jonka tarkoituksena on hakea päivityksiä Kokkolan kaupungin tarjoamista kokouksista ja kokousasioista. Android on Googlen julkaisema käyttöjärjestelmä mobiililaitteille. ...
 • RASPBERRY PI -POHJAINEN INFONÄYTTÖ 

  Lindstedt, Arto (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Raspberry Pi on tehokas ja vähän virtaa syövä minitietokone, jonka on kehittänyt englantilainen Raspberry Pi Foundation. Laite on suunniteltu alunperin opetuskäyttöön opettamaan ja innostamaan nuoria ohjelmointiin ja ...
 • HART-LAITTEET ABB 800XA -JÄRJESTELMÄSSÄ 

  Aulosvuo, Janne (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä tutkittiin HART-kommunikointia ABB 800xA-järjestelmässä. Tavoitteena oli löytää Boliden Kokkolan instrumentti- ja sähkökunnossapidolle käyttökelpoisia työkaluja kenttälaitteiden kunnossapitoa ja diagnostiikkaa ...
 • Materiaalitietokannan kehittäminen : Kirjanpitoa yrityksen kokoonpano-osaston materiaaleista 

  Wallin, Pasi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdytään yrityksen kokoonpano-osastoon, tavoitteena varastokirjanpidon selvittäminen ja ohjeistaminen, vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien tuominen esille ja niiden vertailu sekä ideoida ja toteuttaa ...
 • VIRTUALISOINTIA HYÖDYNTÄVÄ LINUX-POHJAINEN CNA-LABORATORIOYMPÄRISTÖ 

  Isohanni, Olli; Kellosalo, Jere (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena on toteuttaa virtualisointia hyödyntävä Linux-pohjainen CNA-laboratorioympäristö, jossa opettajalla on etäyhteys mahdollisuus oppilaiden virtuaalikoneisiin ja niihin kytkettyihin CNA-laitteisiin. Työssä ...
 • ANDROID-SOVELLUKSEN JA PALVELINRAJAPINNAN TOTEUTUS 

  Harju, Toni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Valtacon Oy, joka on Kolpissa sijaitseva IT-yritys. Työn tar-koituksena oli kehittää Android–sovelluksen prototyyppi, jolla on mahdollista demonstroida yrityksen tuotteen toimivuus tuleville ...
 • Linux-palvelin : CentOS-palvelimen asentaminen 

  Kleemola, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on valita sopiva palvelinkäyttöjärjestelmä Oy Valtacon Ab -yritykselle. Käyttöjärjestelmäksi valittiin CentOS, koska se on ilmainen ja se tukee kaikkia tarvittavia sovelluksia. Palvelimelle ...
 • MAGIC: THE GATHERING APUSOVELLUS ANDROIDILLE 

  Isopahkala, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönä oli omavalintainen android-sovellus Magic: The Gathering –korttipelille. Tavoitteena oli toteuttaa akkuystävällinen apusovellus kyseistä peliä pelaaville käyttäen android studiota. Työssä tutustutaan javaan, ...

Näytä lisää