Uusimmat viitteet

 • Tuotantotilan layout 3D-mallintamisen avulla 

  Suihkonen, Jesse (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Isossakyrössä toimivalle Nortech Metal Oy:lle. Toiminnan kasvaessa yrityksen on investoitava uusiin koneisiin. Konekannan kasvaessa toimivan layoutin merkitys korostuu. Työn ...
 • Maaperätutkimuskoneen kunnossapitosuunnitelma : Ab KS-Geokonsult Oy 

  Nordström , Niklas (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli kruunupyyläinen Ab KS-Geokonsult Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia rakenteilla olevalle maaperätutkimuskoneelle kunnossapitosuunnitelma. Työssä on kuvattu eri maaperätutkim ...
 • DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO : Case Sievin vesiosuuskunta 

  Raudaskoski, Joonas (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli hankkia ja ottaa käyttöön Sievin vesiosuuskunnalle toimiva dokumenttien-hallintajärjestelmä. Työn tarkoituksena oli tehostaa työnkulkuja ja helpottaa dokumenttien löytämistä. Palvelun tarjoajana ...
 • TYÖVOIMAKUSTANNUSTEN MINIMOINTI SAP-TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄSSÄ 

  Rajamäki, Eero (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä oli tarkoituksena vähentää työvoimakustannuksia SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä. Työ suoritettiin virtuaaliympäristössä, jossa on simuloitu nykyaikaisen yrityksen toimet. Kyseinen kuvitteellinen yritys ...
 • Loka-auton pumppukaapin rungon suunnittelu : Kaiser Eur-Mark -imu- ja huuhteluautoissa yleisimmin käytettävä malli 

  Myllymäki, Antti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tehtävänä oli suunnitella uusi runkorakenne Kaiser Eur-Markin imu- ja huuhteluajoneuvojen pumppukaappiin. Lähtökohtana kaapin sisältö ja ulkomuoto säilytettiin samana. Tärkeimpinä tavoitteina oli nopeuttaa tuotantoprosessia ...
 • LUULIIMASYÖTTÖPISTEEN UUDISTAMINEN 

  Rasinmäki, Jani (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin Boliden Kokkolalle uudelle luuliiman syöttöpisteelle vaihtoehtoja, miten se voitaisiin uudistaa, jolloin se olisi vanhaa mallia käyttäjäystävällisempi. Vanhan mallin ongelmina oli ...
 • VALURAUTAISEN MOOTTORINOSAN 3D-MALLINNUS JA SYÖTTÖJÄRJESTELMÄN SIMULOINTI 

  Liedes, Joonatan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Hänninen Engineering Oy:lle ja sen tarkoituksena oli 3D-mallintaa valurautainen moottorinosa 2D-piirustusten pohjalta. Mallintamiseen käytettiin SolidWorks suunnitteluohjelmistoa. Mallintamisen jälkeen ...
 • Hitsauspöytäkonseptin kehittäminen 

  Paasila, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin kallistettava hitsauspöytä Oy Kewatec Aluboat Ab:lle. Tarkoituksena oli parantaa hitsaajien työn ergonomiaa suunnittelemalla hitsaajille sellainen työalusta, joka sallii työskentelyn ...
 • Venttiilit elintarviketuotannon painepesussa 

  Kellokoski, Tomi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin ISS Palveluille Atrian Nurmon toimipisteessä. Työssä esiteltiin ja tutkittiin elintarviketuotannon painepesuun oleellisesti liittyvät asiat. Oleellisimpina ja käsiteltävinä asioina pidin elintarviket ...
 • Riskinarvioinnin kehittäminen yritykselle 

  Leskinen, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö on tehty T-Drill Oy:lle. Insinöörityön tavoitteena oli päivittää ja kehittää yrityksen riskinarvioinnin prosessia ja tuoda esille riskinarvioinnin ja koneturvallisuuden haasteet koneen valmistajan ...
 • TAPITUSHITSAUSKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO : Ab A. Häggblom Oy 

  Potinoja, Miika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli kokkolalainen Ab A. Häggblom Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada yrityksen investoima kaaritapitushitsauslaitteisto käyttöön tuotannossa, sekä lisätä yrityksen tietoa prosessin ...
 • Alumiinisen takakehän 3D-suunnittelu 

  Muuraiskangas, Jukka; Sundfors, Anders (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö on tehty Kokkolan Limetec Oy:lle. Insinöörityön tavoite oli suunnitella kuusi alumiinista valmistettavaa takakehää SolidWorks 3D-suunnitteluohjelmistolla, sekä selvittää alumiinista sekä ruostumattomasta ...
 • Robottitarraimien suunnittelu 

  Salonen, Pontus (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin RobotiON Oy:lle. Opinnäytetyössä tehtävänäni oli suunnitella robottisoluun 5 erilaista tarrainta. Työn alussa sain tiedon tarraintyypeistä, jotka tulevat suunniteltavaan robottisoluun. Työssä ...
 • Nostoapuvälineen suunnittelu 

  Ekola, Jukka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli muoviteollisuudessa käytettävän nostoapuvälineen suunnittelu. Nostoapuvälineellä on tarkoitus nostaa muovitehtaassa käytetty tela pois telakoneistosta huoltoa varten. Suunnittelu koostui ...
 • Lauhdekeräilysäiliön pumppauksen modernisointi 

  Isomaa, Aleksi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarjosi Kokkolan Energia Oy, joka on Kokkolassa toimiva sähköä ja kaukolämpöä tuottava energiayhtiö. Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa lauhdepumppausta kuumalauhteiden keräilysäiliöön. Työn ...

Näytä lisää