Uusimmat viitteet

 • MAKSULLISEN LOUNGEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN : Kartoitus Oulun lentoasemalla 

  Laaninen, Piia (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Finavia Oyj Oulun lentoasema ja työelämäohjaajana Oulun lentoaseman päällikkö Liisa Sallinen. Oulun lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain lentoasema Helsinki-Vantaan jälkeen ja vuonna ...
 • Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat Keski-Pohjanmaan ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja catering-alalla 

  Tuikka, Eija (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ihmisellä on oikeus opiskella itselleen ammatti. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opinpolkua ammattiopistossa. Erityisopetuksella ja sen tukimuodoilla on merkittävä osa ...
 • Matkailun verkkokauppa 

  Marjakangas-Honkanen, Tiia (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni on matkailun verkkokauppaa käsittelevä työ, jossa käsiteltiin verkkokauppaa matkailuyrityksen ja matkailun kuluttajan näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen avulla. ...
 • Lumijoen kalastushistoria talteen ja aihioita matkailun alueelliseen kehittämiseen 

  Kukkohovi, Pirkko (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee Lumijokea ja sen perinteistä kalastuskulttuuria matkailun opas- ja ohjelmapalvelujen näkökulmasta. Tutkimus on aineistolähtöinen laadullinen tutkimus, jossa tutkimuskohdetta lähestytään eri näkökulmista. ...
 • Matkailijan vastuulliset valinnat 

  Talasmo, Henna (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tutkimuksen aiheena oli tutkia opiskelijoiden näkemyksiä vastuullisesta matkailusta ulko- ja kotimaanmatkoissa. Opinnäytetyön teoriaosa koostuu vastuullisen matkailun lähtökohdista, sen osa-alueista ja ...
 • Suomussalmi venäläisten matkakohteena : Venäläiset matkailijat Suomussalmella keväällä 2015 

  Antropova, Galina (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Opinnäytetyön aiheena oli Suomussalmi venäläisten matkakohteena. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia venäläismatkailua Suomussalmen kunnassa. Keskeistä tutkimuksessa on ollut selvittää, keitä ovat venäläiset Suomussalmi-kävijät. ...
 • Tourism entrepreneurship : challenges possibilities in small tourism businesses 

  Sheikh, Md (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  The aim of the thesis was to find problems and possibilities in small tourism entrepreneurship. The objective of this report was to present an analytic report about the existing psychological, economic, legislative, and ...
 • Metsästysmatkailu Oulun Eteläisen alueella 

  Männistö, Sari (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsäkeskuksen Innometsähanke. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaista metsästysmatkailua harjoitetaan ja tarjotaan Oulun Eteläisen alueella. Luontomatkailun sanotaan olevan nouseva ...
 • LÄHIRUOKA KILPAILUETUNA : Lähiruokaa strategisesta näkökulmasta tarjoiltuna 

  Perätalo, Hanne (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Tämä opinnäytetyön tarkoitus oli tarkastella lähiruoan käyttöä ravintoloissa strategisesta näkökulmasta sekä tuottaa tietoa ravintoloille, jotka suunnittelevat lähiruoan osuuden kas-vattamista raaka-ainehankinnoissaan. ...
 • Nostetaan markkinointi pöydälle: Viihdekeskus Merisärkkä 

  Mustasaari, Pirjo (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Oy Summer Fun Ltd, Viihdekeskus Merisärkkä Kalajoelta. Yritys on perustettu vuonna 1997. Työssä tutkittiin asiakkaiden tämänhetkistä näkökantaa yrityksen markkinoinnista sekä selvitettiin ...
 • Harrastuksesta matkailutuote : Tuotteistaminen asiakaslähtöisesti 

  Keski-Rahkonen, Satu (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteina oli selkeyttää tuotteistaminen selkeästi seurattavaksi ja ymmärrettäväksi ohjeeksi sekä kartoittaa valokuvausharrastajien kysyntää heille suunnattuun matkailutuotteeseen. Teoriaosuudessa ...
 • Lähiruoka näkyväksi osaksi Opetusravintola Kokkolinnan toimintaa 

  Hotakainen, Reea (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Ruoka, sen tuottaminen ja ravitsemus puhuttavat suomalaisia juuri tällä hetkellä hyvinkin paljon. Lähiruoasta ennustetaan tulevaisuuden trendiä ruokamarkkinoilla ja sitä se jo osin on. Lähiruoka määrittyy tuotannon ja ...
 • Matkustaminen pienten lasten kanssa ulkomailla 

  Simpura, Sari (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Opinnäytetyöni on pienten lasten kanssa matkustamista koskeva työ, joka toteutettiin kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välimuotona. Tavoitteena oli saada sekä tilastollista tietoa, että mielipiteitä ja vinkkejä ...
 • OPPIMISTULOSTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA : Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä kehitetty toimintatapa oppimistulostietojen hyödyntämiseksi 

  Mäntykangas, Ulla (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Ammatillisissa perustutkinnoissa otettiin käyttöön ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia 1.8.2006 alkaen. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa mahdollisimman aidossa työtilanteessa työpaikalla tai ...
 • A TOURISM DESTINATION ALANYA : Wellness tourism in Alanya from the Finnish perspective 

  Özkoc, Hûseyin (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2014)
  In this study, wellness tourism in Alanya was examined from the perspectives of the Finnish tourists. The aim of this study was to describe the ideas of the tourists who visited Alanya in relation to the wellness ...

Näytä lisää