Uusimmat viitteet

 • WordPressin tietoturva ja turvallisuuden parantaminen omalla verkkosivulla 

  Savolainen, Siiri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten WordPress-sisällönhallintajärjestelmän tietoturva toimii ja millä keinoilla turvallisuutta voidaan lisätä omalla WordPress-pohjaisella verkkosivulla. Tietoturva on ...
 • Machine learning ja data science -ratkaisut OpenShiftissä 

  Stenman, Vilho (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka saada data science ja machine learning toteutuksia ajettua OpenShiftin päällä mahdollisimman helposti. OpenShiftiä oli alunperin tarkoitus käyttää toimeksiantajan ympäristössä, mutta ...
 • Web-käyttöliittymätekniikoiden selvitystyö : Case Remion Oy 

  Ukkola, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Web-sovellukset ovat suositumpia kuin koskaan ennen digitalisaation vuoksi. Web-sovelluksien kehittäminen ei kuitenkaan ole suoraviivaista ja sovellus voi jäädä jälkeen parhaiden käytäntöjen ja tekniikoitten kannalta. Tässä ...
 • Selvitys terveydenhuollon FHIR-standardin käytöstä Suomessa 

  Rahkola, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Terveysalan monien eri tietojärjestelmien keskenään toimiminen on tärkeää. Tämä pystytään saavuttamaan käyttämällä standardeja, joista Health Level 7:n kehittämät HL7-standardit ovat yksi keskeisimmistä tekijöistä terveyspuolen ...
 • Idean jakamishalukkuuteen vaikuttavat tekijät innovaatioalustalla 

  Moisio, Sonja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten erilaiset tekijät vaikuttavat halukkuuteen jakaa ideoita innovaatioideoita keräävälle palvelulle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tampereen ammattikorkeakoulun ...
 • The role of concept art in game design 

  Heikkinen, Siiri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Great games come from thorough planning and the best method of planning graphical aspects is concept art. This thesis examines the fields of concept art and their uses in the industry. Concept art can be created with many ...
 • Full-stack-ohjelmiston uudistaminen : case Study: Visma Consulting Oy, TOJ 2.0 

  Niemi, Väinö (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan nykyisestä ohjelmistosta paremmin tarpeita täyttävä versio ja tutkia uudistamisprosessia. Rakentamisprosessissa käytettiin uusia teknologioita ja työkaluja ...
 • Liikkuminen virtuaalitodellisuudessa : case Muumi-Talo 

  Malmi, Noora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä luotiin virtuaalitodellisuuteen ympäristö 3D-mallinnetulle MuumiTalo-teokselle. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Muumimuseo. Tavoitteena oli löytää teokseen sopivimmat liikkumistavat. Työn tarkoituksena ...
 • Angular-sovelluksen tilanhallinta NgRx-kirjastolla 

  Haapavaara, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään Angular-sovellusten tilanhallintaa NgRx-kirjastolla. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli tamperelainen DiCode Oy. DiCoden projekteissa oli ollut haasteita sovelluksen tilanhallinnassa. Eri puolilla ...
 • Pelieditorin tuominen osaksi opetusta : Planetoid Pioneers -aloitusoppaan laatiminen 

  Tikkamäki, Veera (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Videopeliteollisuus on ollut kasvava ala jo pitkään, eikä suunta ole lähivuosina muuttumassa. Suosio näkyy myös kouluissa: on olemassa useita tapoja, joilla pelien synnyttämää intoa on pyritty tuomaan luokkahuoneisiin. ...
 • Pistepilvidatan merkkaaminen Unityllä virtuaalitodellisuudessa 

  Aronen, Samu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää, miten pistepilvidataa pystytään merkkaamaan Unity-pelimoottorissa virtuaalitodellisuudessa. Lisäksi osana tavoitetta selvitettiin alustavat toimenpiteet pistepilvien merkkaamisen ...
 • Pelien äänimaailman luominen : Ääniä ja musiikkia Audacitylla ja FL Studiolla 

  Salminen, Jouko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutustuttiin äänien ja musiikin luomiseen pelejä varten mahdollisimman halvalla. Työssä käsiteltiin tarvittavaa tekniikkaa käyttäen esimerkkinä mahdollisia tarvikehankintoja ja vertailtiin lisäksi muutamaa ...
 • Käyttöoppaan luominen ohjelmointityökalulle : case Pepper 

  Kyei, Micky (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tampereen ammattikorkeakoulu. Tavoitteena oli luoda matalan kynnyksen käyttöopas koulun juuri ostaman Pepper-robotin ohjelmointia varten. Käyttöopas luotiin Choregraphe-ohjelmointityökalua ...
 • Webpackin ja liferay-npm-bundlerin vertailu Liferay-projektin paketoinnissa 

  Piekkola, Sofia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia Liferay-portaalialustalla tehtyjen projektien paketointia ja selvittää kahden eri paketointityökalun – Webpackin ja liferay-npm-bundlerin – eroavaisuuksia. Tutkimusta varten luotiin ...
 • Automatisoitu sähköpostimarkkinointi : case Koti Puhtaaksi Oy 

  Ruotsalainen, Mirella (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli kuvata, jatkokehittää ja viimeistellä toimeksiantajayrityksen sähköpostimarkkinointi tehokkaampaan ja modernimpaan malliin. Työn tarkoitus oli samalla luoda uudistetusta markkinointimallista ...

Näytä lisää