Uusimmat viitteet

 • Valotekniikan suunnittelu kiertukäyttöön 

  Suoninen, Heli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on bändivalotekniikan suunnittelu kiertuekäyttöön. Työn tarkoitus on avata valosuunnittelun eri osa-alueita ja tarkoitusta. Opinnäytetyö perustuu omakohtaiseen kokemukseen valosuunnittelijana. ...
 • Äänievakuoinnin mahdollisuudet : AV-tekniset sovellukset evakuoinnissa 

  Tjukanov, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Äänievakuointijärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina valtavasti julkisissa rakennuksissa. Tämä opinnäytetyö käsittelee äänievakuointijärjestelmien ominaisuuksia ja niiden mahdollisuuksia hätätilanteissa. Paloilmo ...
 • Pienen budjetin elokuvafestivaalin tekninen suunnitelu ja toteutus : Savonlinna International Nature Film Festival 2016 

  Hirvonen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa järjestetään lukuisia elokuvafestivaaleja ympäri vuoden, ja jokainen niistä vaatii jonkin asteista ennakkosuunnittelua toteutuakseen. Yleensä festivaalien järjestelyissä on mukana suuri määrä ihmisiä, ...
 • ITKU- itkuvirsiperinne kohtaa nykykulttuurin 

  Vaara, Sinikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyö tutkii ja tarkastelee tekijälle opintojen aikana kehittynyttä työtapaa ja hänen teatteri-ilmaisun ja teatteritaiteen tekemisen työvälineitä esittävän taiteen kentällä. Opinnäytetyön tutkimuksen keskiössä on ...
 • Draamalliset menetelmät palvelumuotoilussa 

  Punkari, Mira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan draamallisten menetelmien käyttöä palvelu- ja bisnesmuotoilussa. Soveltavan draaman arvoa on vaikea mitata tai edes ennustaa. Työn tavoitteena on selvittää, onko draamallisten ...
 • David Lynchin maailma : Eksymisiä auteur-ohjaajan elokuviin 

  Karvanen, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö pureutuu monilahjakkaan David Lynchin elokuvaan. Lynchin teokset mm. Blue Velvet, Eraserhead, Mulholland Drive ja tv-sarja Twin Peaks ovat repineet alas raja-aidat viihde -ja taide-elokuvan väliltä. Opinnäytteessä ...
 • Leikin paikka : Leikki ja draama osana elämää 

  Virtanen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Käsittelen tässä opinnäytetyössä leikkiä elämän eri osa-alueilla ja ikäluokissa. Käyn kirjoitelmassa läpi leikin merkitystä ja avaan sen hyötynäkökulmia. Opinnäytetyö sisältää kirjallisen osion ja liitteenä Draamaharjoitteiden ...
 • Uutta tietoa luomassa : Teatterimenetelmät ja tieteellinen tutkimus yhteistyössä 

  Patrikainen, Sanna-Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tarkastelee osallistavien teatterilähtöisten menetelmien hyödyntämistä osana tieteellistä tutkimusta. Työ pyrkii löytämään tutkijoiden tarpeisiin vastaavia yhteistyön muotoja ja käyttää siksi menetelmänään ...
 • Osallisuus draamatoiminnassa koulussa 

  Brunni, Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kouluissa tapahtuvaan oppimiseen liittyvät tavoitteet ovat murroksessa. Opetussuunnitelman, opetusmenetelmien ja välineiden parissa tapahtuva muutos tuo opetukseen tarpeen uusille lähestymistavoille ja menetelmille, joissa ...
 • Niillä rajoilla : Draamallisia tutkimuksia pyhän äärellä 

  Ruuttunen, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan pyhän rajoja draaman keinoin uskonnollisessa, erityisesti Suomen evankelisluterilaisen kirkon, kontekstissa. Tutkimuksen kohteena on keväällä 2016 ensi-iltansa saanut esitys, Veisaava ilveilijä, ...
 • Suomen kieltä draamalla maustettuna : Ajatuksia suomen kielen opettamisesta draamamenetelmin 

  Linna-Dini, Elisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, mitä lisäarvoa draamamenetelmät voivat tuoda maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen, kuinka teatteri-ilmaisun ohjaaja voisi olla tukemassa maahanmuuttajien suomen kielen oppimista ja ...
 • Nauru pois? : Komediatyöskentely uskonnollisen aiheen käsittelyssä 

  Roiha, Tanja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nauru pois? Komediatyöskentely uskonnollisen aiheen käsittelyssä opinnäytteessä tutkitaan komedian käyttämistä uskonnollisen aiheen teatterityöskentelyssä. Aihetta lähestytään kahden esityksen kautta. Ryhmälähtöinen Usko ...
 • Kolme kertaa tietoisuudesta : Draaman ja teatterin todellisuuksia nykyajassa 

  Mikkola, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on teoreettis-analyyttinen tutkielma tietoisuuden osuudesta draamassa ja teatterityössä. Työ jakaantuu kolmeen artikkelimaiseen osaan, joista ensimmäisessä keskitytään teatterin ja uskonnon käsitteelliseen ...
 • Ohjaajan taide sirkuksessa : Jäsennyksiä, havaintoja ja työkaluja sirkuksen ohjaamiseen 

  Näykki, Meri-Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö avaa ja kartoittaa ohjaajantyötä sirkuksessa sekä esittelee työkaluja sirkusesityksen taiteelliseen luomiseen. Työ myös määrittelee ja luo sirkusohjaamiseen liittyvää termistöä erityisesti dramaturgian ...
 • Grunge : - Käsikirjoituksena ja maailmankuvana 

  Mattila, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on monimuototyö ja koostuu kahdesta osasta: taideteoksesta ja tutkielman muotoisesta raportista. Taiteellinen työ on muodoltaan näytelmä ja käsikirjoitus nimeltään Grunge. Olen kirjoittanut sen ajatellen ...

Näytä lisää