Kajaanin ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3149-3168 / 3170

  • Äidiksi nuorena- : kokemuksia saadusta ohjauksesta ja tuesta 

   Romppainen, Mari; Aitta, Jonna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyömme aiheena oli nuorten alle 18-vuotiaiden ensisynnyttäjien kokemuksia äitiyspoliklinikkakäynnin aikana saadusta tuesta ja tuen tarpeesta. Opinnäytetyömme tarkoitus on kuvata nuoren äidin kokemuksia äitiyspoliklinikan ...
  • Äidinmaitoa, kiitos! : Sähköinen ohjeistus äidinmaidonluovutuksesta 

   Tall, Piia; Heikkinen, Erja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Äidinmaidonluovutus on tärkeää, jotta pienet vastasyntyneet saavat parasta mahdollista ravintoa tukemaan heidän kasvuaan ja kehitystään. Äidinmaito sisältää kaikki vauvan tarvitsemat suoja-aineet ja on parasta ravintoa ...
  • ”Äiti! Nyt se puhelin soi!” : 3-5-vuotiaan lapsen valmistaminen päiväkirurgiseen toimenpiteeseen etukäteispuhelinsoiton avulla 

   Heiska, Anne-Mari; Heiskanen, Riina; Honkanen, Outi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus 3-5-vuotiaan lapsen valmistamisesta toimenpiteeseen etukäteispuhelinsoiton avulla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata vanhempien kokemuksia etukäteispuhelinsoitosta, kun heidän ...
  • Äitien kokemuksia kainuulaisesta perhevalmennuksesta : – Artikkeli Terveydenhoitaja-lehteen 

   Kemppainen, Minna; Kilpeläinen, Henna; Tervonen, Anne-Maarit (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Päätimme kirjoittaa opinnäyteyöstämme kehitystehtävänämme artikkelin, koska emme halunneet sen jäävän vain ammattikorkeakoulun kirjaston hyllyyn luettavaksi. Kirjoittamalla artikkelin pystymme kertomaan opinnäytetyömme ...
  • Äitien kokemuksia raskausajan liikunnasta ja äitiysneuvolan liikuntaohjauksesta 

   Lepistö, Suvi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista ohjausta raskaana olevat naiset ovat liikunnan suhteen kokeneet saaneensa ja, millaista he toivoisivat saavansa Muonion äitiysneuvolasta. Lisäksi tarkoituksena oli ...
  • Äitinä vieraassa kulttuurissa : Kirjallisuuskatsaus maahanmuuttajaäitien tuen tarpeesta 

   Auvinen, Siiri; Palo, Regina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme aihe on maahanmuuttajaäitien tuen tarve äitiydessä vieraassa kulttuurissa. Opinnäytetyön tilaaja on Kajaanin maahanmuuttajapalvelut. Työ on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Mielenkiinnon kohteena ...
  • Äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaiden kokemuksia Kainuun Omasoten käytöstä 

   Lappalainen, Karoliina; Kokkonen, Paula (2020)
   Sähköiset asiointipalvelut ovat tärkeä osa terveydenhoitopalveluita. Niiden kehittäminen parantaa asiakaslähtöisyyttä, hoidon jatkuvuutta ja palveluiden saatavuutta. Kansalaisten osallistumista omaan hoitoon ja terveys- ...
  • Älykameran liittäminen osaksi robotin ohjausjärjestelmää 

   Saksala, Ari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä insinöörityö tehtiin Kajaanin ammattikorkeakoulun automaatiolaboratorioon. Tavoitteena oli liittää konenäköjärjestelmä robotin ohjausjärjestelmään. ABB Automation Technologies AB:n IRB-140 -teollisuusrobottia käytetään ...
  • Älykäs kotihoito -teknologiaselvitys: etähoitoteknologian kehittämistarpeiden tunnistaminen 

   Niskanen, Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Digitalisaatio vaikuttaa vauhdilla myös terveydenhoitoon. Älykäs kotihoito -teknologiaselvityksen tavoitteena on tunnistaa etähoitoteknologian, erityisesti mittaus- ja paikannusteknologian, kehittämistarpeita. Ensin ...
  • Älyllä aktiiviseksi! - virtuaalikehonhuoltotuntien tuotteistaminen 

   Leskinen, Hanne-Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteistaa neljä erilaista virtuaalikehonhuoltotuntia Älyllä aktiiviseksi -hankkeeseen. Älyllä aktiiviseksi -hanke on Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa tavoitteena on ...
  • Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku – Leivontablogit kakkubuumin taustalla 

   Kuusinen, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena ovat leivontakulttuuri, kakut ja leivontablogit. Kakkubuumi on vallannut kotileipojat ja leivontablogit, joten tutkimuksessa haluttiin käsitellä ajankohtaista asiaa. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Ärjänsaaren kehittämissuunnitelma 

   Keränen, Mikko; Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B, Raportteja ja selvityksiä 49 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Ärjänsaari on Kajaanissa Oulujärvellä sijaitseva luonnoltaan ja kulttuurihistorialtaan rikas saari, joka oli vuosikymmeniä Kajaanin tehtaan työntekijöiden ja heidän perheidensä virkistyskäytössä. Viime vuodet saaren mökit ...
  • Ärjänsaaren rakennusten kuntoarviot 

   Simanainen, Miikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin osana UPM Kymmene Oyj:n ja Kajaanin ammattikorkeakoulun sopimaa kaksivuotista hanketta. Hankkeessa tarkastellaan Ärjänsaaren infrastruktuuria, matkailu ja virkistyspalveluiden kehittämistarvetta. ...
  • Ärjänsaaren vesi- ja jätehuolto 

   Malinen, Jukka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin osana UPM-Kymmene Oyj:n ja Kajaanin ammattikor-keakoulun yhteistyössä sopimaa kaksivuotista kehityshanketta. Kehityshank-keessa tehdään mm. Ärjänsaaren rakennuksille kuntoarviot ja vesi- ja ...
  • Äänentasomittari 

   Heikkinen, Matti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Insinöörityön tarkoituksena oli rakentaa äänentasomittari Kajaanin ammattikorkeakoulun tuotantolaboratorion CNC-jyrsimelle. Äänentasomittarin tarkoituksena tulisi ilmaista, milloin melun taso nousee yli 85 dB:in rajan. ...
  • Äänieristäminen sairaalarakentamisessa 

   Koskela, Risto (2019)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, miten säädökset ja ohjeet määrittävät sairaaloiden äänieristämistä ja mitä pitää ottaa huomioon sairaalarakentamisessa hyvän ääniympäristön aikaansaamiseksi äänieristämisen ja ...
  • Ääninauhuri 

   Uusitalo, Matti Johannes (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli etsiä laiteratkaisua radioamatööritoiminnassa olevaan ongelmaan. Tunnistettaessa radiolähetteitä jää usein nopeasti tuleva kanavatunniste kuule-matta, erityisesti morsettamalla käytävässä ...
  • Ääninäyttely ja -suunnittelu videopeleissä 

   Suppala, Henri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Videopelien äänimaailman hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on voimakas vaikutus lopputuotteen laatuun. Pelien äänimaailma koostuu erilaisista ääniefekteistä, jotka yleisesti tunnetaan Foley-ääninä ja ihmisen suorittamasta ...
  • Äänirajapinnan toteutus Kajak3D-pelimoottoriin 

   Vaakanainen, Tero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kajak3D-pelimoottori on usean alustan pelimoottori, joka toimii Windows-, Maemo- ja iPhone-alustoilla. Sen on kehittänyt Kajaanin ammattikorkeakoulun pelilaboratorio. Sitä jaetaan ilmaiseksi Kainuun-alueen yritysten käyttöön. ...
  • Äänisuunnittelun periaatteet ja toteutus videopeleissä 

   Viitaniemi, Vili (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aihepiireinä ovat äänisuunnittelijoiden toiminta pelinkehitystiimeissä, äänisuunnittelun lähestymistavat ja suomalaisen pelistudio RedLynxin kehittämä Trials Frontier-mobiilipeli. Trials Frontier on RedLynxin ...