Kajaanin ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • C++ robottikirjasto 

   Hiltunen, Teo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis was built around the idea of creating a C++ robotics library for the Raspberry Pi. In its entirety, this project began in the fall 2017. For the duration of the project, new code was written and tested, all of ...
  • C++:n ja Blueprintin yhteiskäyttö Unreal-pelimoottorissa 

   Salminen, Miro (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää, miten C++-koodi ja Blueprintit toimivat yhdessä Unreal-pelimoottorissa ja miten valinta erilaisissa tilanteissa näiden välillä tehdään. Yhteiskäytön avulla voidaan saavuttaa sujuva ...
  • CAD-mallin hyödyntäminen koordinaattimittauskoneen ohjelmoinnissa 

   Riekki, Henri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Koordinaattimittauskone on yleistymässä oleva teollisuuden mittalaite, jolla pystytään korvaamaan useita aikaisemmin käytössä olleita mittausmenetelmiä. Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, kuinka mitattavast ...
  • Café Picnicin asiakastyytyväisyystutkimus 

   Ojalehto, Hanna-Maria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kajaanissa uuden, syksyllä 2004 avatun Café Picnic ravintolan asiakastyytyväisyyttä. Tutkimusongelmana oli selvittää, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat Café Picnicin tuotteisiin, ...
  • Calibration Services Markets in Europe : Exploratory Study - Flow, Force and Torque Measurement in Focus 

   Peltoniemi, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   This was an exploratory study the aim of which was to have an overall view of the calibration ser-vices markets in Europe. The goals were to indicate some of the market participants, where they op-erated and what sort of ...
  • Casting a Competitive Esports game 

   Manne, Eirik (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The aim of this Bachelor’s thesis was to explain what it is like to cast an esports game, how it affects the viewer, and why it is done. The focus was on the game Counter-Strike: Global Offensive, due to the author’s ...
  • Caterpillar 793 F vaihteiston kunnostusohje 

   Toivanen, Mika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Toivanen Mika Työn nimi: Caterpillar 793 F vaihteiston kunnostus ohje Tutkintonimike: Insinööri (AMK), kone- ja tuotantotekniikka Asiasanat: Vaihteisto, kunnossapito, kunnostus Tämä opinnäytetyö ...
  • CE-merkinnän hankkiminen säkityslaitteistolle 

   Keränen, Joona (2020)
   Tämän insinöörityön aiheena oli säkityslaitteiston CE-merkinnän hankkiminen ja siihen liittyvän dokumentaation laatiminen tämän toteutumiseksi. Uusi laitteisto pohjautuu sen aikaisempaan versioon, jossa jo hyväksi todettu ...
  • Cemis-Oulun tilauspalvelututkimuksen markkinointi ja asiakastarpeiden kartoitus 

   Kyyrönen, Pirjo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin Cemis-Oulun PALi-projektissa tehtyä Cemis-Oulun tilauspalvelututkimuksen markkinointi- ja palvelujen tarvekartoitustyötä. Tavoitteena oli tehdä Cemis-Oulun tilauspalvelututkimuksen ...
  • CEMIS-Oulun toimintakulttuurin yhtenäistäminen 

   Kyyrönen, Pirjo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Oulun yliopiston CEMIS-Oululle. Vuosina 1991 Kajaaniin perustettu Mittalaitelaboratorio ja 1996 Sotkamoon perustettu Biotekniikan laboratorio yhdistettiin hallinnollisesti CEMIS-Oulu -nimiseksi ...
  • The Challenges in Marketing for Clean Tech SMEs in Finland 

   Smolander, Heidi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Environmental sustainability and clean technology are among the hottest topics nowadays. Advances in clean technology are happening right now and the business sector is moving fast. Finland has started to recognize the ...
  • Change Management in the Internal Supply Chain 

   Ikäheimo, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Change management is a relatively new concept in today’s business life. As the needs of customers change constantly, companies must be able to change their business processes and tools in a highly flexible way in order to ...
  • Character Design and Customization in MOBA Games 

   Jokela, Fae (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis is about character design and customization in MOBA games. For a more in-depth view on the subject, this thesis will also go over character design in video games generally as well as the most common practices ...
  • The Chinese Mobile Game Market 

   Mikkola, Juha (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Only a few Western companies have thus far succeeded in the Chinese mobile game market. Many companies do not even attempt entering the market because it is regarded as too difficult and not enough information is available. ...
  • cKAMK : opetus on yhteyksien luomista, luovuutta ja valmentamista 

   Auno, Päivi; Heikkinen, Eija; Heikkinen, Arto; Karhu, Anne; Karjalainen, Riitta-Liisa; Korhonen, Pasi; Leinonen, Rauni; Määttä, Anne; Oikarinen, Arja; Rajander, Tuula; Takala, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2018)
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Pedagoginen toimintamalli –älyllä ja ilolla osaajaksi (2016) sekä Tekemällä oppien kohti osaamista - Kajaanin ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintapa ...
  • Click Interface –kaapelin testaus 

   Tolonen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Orbis Oy on Nokian kanssa yhdessä suunnitellut STHP (Standard Test System Hardware Platform) testausjärjestelmän, jonka eräs osa on Click Interface –kaapeli. Kaapeli koostuu useista eri signaalilinjoista, koaksiaalikaapeleista ...
  • Client Retention at fitness institution Fitpro Institute 

   Tetteh, Glenn; tetteh, GY (2019)
   The fitness industry has been steadily growing in the past 10 years in the Neth-erlands and it has even reached a point where it is the number 1 sports. This has led to the fact that more and more institutions pop up in ...
  • Client Retention at Fitness institutions Fitpro institute 

   Tetteh, Glenn (2019)
   The fitness industry has been steadily growing in the past 10 years in the Nether-lands and it has even reached a point where it is the number 1 sports. This has led to the fact that more and more institutions pop up in ...
  • CLT-käyttöopas pienrakentajille ja suunnittelijoille 

   Rautiainen, Esa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli laatia käyttöopas ristiin liimattua massiivipuulevyä eli CLT-levyä käyttäville pienrakentajille ja suunnittelijoille. Opas tulee kuhmolaisen CLT-levyjä valmistavan tehtaan, Oy CrossLam Kuhmo ...
  • CLT-tehtaan tuotannon mallinnus ja simulointi Quest-ohjelmistolla 

   Karhu, Leo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli luoda OY CrossLam Kuhmo Ltd. -yritykselle kolmiulotteinen simulaatiomalli tulevasta CLT-tehtaasta. Tarkoituksena oli mallin avulla tutkia tuotannon pullonkauloja ja mahdollisia ...