Kajaanin ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1720-1739 / 3170

  • Naantalin Kultaranta Resort Oy : lähiruokaa ravintolan ruokalistoille 

   Väänänen, Kaisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Naantalin Kultaranta Resort Oy. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää yritystä hyödyntämään enemmän lähiruo-kaa ravintolansa ruokalistoilla. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin ruokalistojen ...
  • Nainen, ole itse aktiivinen : 25 - 49-vuotiaiden naisten rintojen omatarkkailu 

   Taavitsainen, Mira-Maria; Haataja, Kaisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpäsairaus, johon sairastuu vuosittain yli 4000 naista. Vuonna 2009 rintasyöpään sairastuneita naisia oli 4 461 ja samana vuonna rintasyöpään menehtyi 821 naista. Rintojen omatarkkailu ...
  • Naiset Veikkausliigan katsojina 

   Rosendahl, Riku; Jansson, Lauri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme aihe on naiset Veikkausliigan katsojina. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää avoimen nettikyselyn avulla muun muassa, että minkälaisina Veikkausliigan ottelutapahtumat koetaan, ja miksi niihin osallistutaan ...
  • Naishahmon luonti peliin 

   Kankaala, Millamaria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aihe sai alkunsa siitä ajatuksesta, että naishahmoja ei esiinny peleissä samalla tavalla pelin sankareina kuin mieshahmoja. Sitä kautta syveni kiinnostus naishahmojen yleiseen määrään peleissä ja heidän ...
  • Naismatkailijoiden turvallisuus Aasiassa 

   Ihalainen, Emma (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa yksinmatkustavien naismatkailijoiden turvallisuutta Intiassa, Sri Lankassa ja Kaakkois-Aasiassa. Tarkoituksena on myös selvittää, mitä maita naiset pitävät turvallisina tai ...
  • NAISTEN VAATTEIDEN SISÄÄNOSTAJANA AROLA OY:SSÄ 

   Kuokkanen, Anne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli tehdä kajaanilaiseen vaatealan yritykseen Arolaan ohjeistus, joka auttaa ostotoimintaa aloittavaa henkilöä perehtymään työhönsä naisten osastolla. Tähän saakka yritykseltä tällainen ohjeistus ...
  • Namibian Basketball Federation Marketing Strategy 

   Haufiku, Peter (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis aims to deliver a sport marketing strategy guide for the Namibian Basketball Federa-tion. The primary purpose of this thesis is to provide the Namibian Sports Commission, the Min-istry of Sports, Youth & National ...
  • Neuvokas perhe -kortti lapsiperheiden terveystottumusten motivoijana Sotkamossa 

   Arffman, Minna; Väyrynen, Merja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Neuvokas perhe -ohjausmenetelmä, jonka ydin on Neuvokas perhe -kortti, on Suomen Sydänliitto ry:n kehittämä, Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytössä oleva lapsiperheiden liikunta- ja ravitsemusohjauksen apuväline. Opinnäytetyön ...
  • Neuvolaikäisen lapsen uni 

   Tenhunen, Anna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kehittämistehtävän aiheena oli neuvolaikäisen lapsen uni. Työn toimeksiantaja oli Korpilahden terveyskeskuksen lastenneuvola. Lastenneuvolan asiakkaisiin kuuluvat lapset syntymästä kuuteen ikävuoteen asti ja heidän perheensä. ...
  • Neuvonnalla on merkitystä – Artikkeli opinnäytetyöstä Kätilölehteen 

   Rantonen, Anni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kehittämistehtäväni tarkoituksena on kirjoittaa artikkeli raskaana olevien mielipiteistä sikiöseulonnoista saamis-taan tiedoista opinnäytetyön pohjalta. Tavoitteena on antaa sikiöseulontoja tekeville tietoa raskaana olevien ...
  • A new perspective on the product portfolio management of pharmaceutical companies: A case study of closed joint-stock company ZAO "Severnaya Zvezda" 

   Tiseyko, Ekaterina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis was to review the theoretical foundations of product portfolio management for company competitiveness and implement of certain tools for pharmaceutical manufacture СJSC ZAO «Severnaya Zvezda». The ...
  • New Tourism Product Development: New Year Event for Russian Tourists in Fin-land. 

   Labors, Edgars; Khakimullin, Ruslan (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The development and creation of a product is an integral part that every company faces. When it comes to cus-tomers it is of utmost importance to gather all the information starting from buying behavior and traditions and ...
  • Nivalan kaupungin vetovoimatekijät stopover-matkailussa 

   Pihlajaniemi, Alina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Nivalan kaupunki. Opinnäytetyössä haluttiin tuottaa Nivalan kaupungille tarvittavaa matkailutietoa, ja koska matkailutietämystä ei ennestään Nivalasta paljoa löytynyt, oli opinnäytetyölle ...
  • Noninvasiivinen CPAP -hoito akuutissa hengitysvajauksessa : Opetusvideo hoitotyön koulutukseen 

   Repo, Elina; Uusitalo, Tiia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   CPAP (continuous positive airway pressure) tarkoittaa jatkuvaa positiivista ilmatiepainetta. Oikein toteutettu CPAP -hoito vähentää komplikaatioriskiä, kuolleisuutta ja kajoavan ilmatien tarvetta akuutin hengitysvajauksen ...
  • Nordic Hiking World Championships 

   Juntunen, Hannu; Karppinen, Pasi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Suomen Erävaelluskilta ry:lle tulevaa Erävaelluksen MM – Nordic Hiking World Championships kilpailua varten uudet säännöt kummallakin tapahtuman virallisella ...
  • Nostoköysien vaihto-ohje ja kunnonvalvonta mittaukset 

   Inkeroinen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä insinöörityö on tehty Pyhäsalmi Mine Oy:lle. Tilaajalle on tehty Timonkuilun nostokoneen nostoköysien vaihto-ohje ja tutkittu teräsköysien kunnonvalvonta mittauksia. Kunnonvalvontamittauksista on erityisesti keskitytty ...
  • Nostolaitteiden koestuslaite 

   Kemppainen, Tommi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella liikuteltava akkukäyttöinen koestuslaite nostomagneettien testaukseen Easy Lift Oy:lle. Laitteella on tarkoitus todeta yrityksen valmistamien nostomagneettien irtoamiskuormat eri ...
  • Nostovaunun suunnittelu 

   Kamula, Jaakko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tilaaja oli Etteplan, joka on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Tämän insinöörityön tavoitteena oli ...
  • nPVR (Network Personal Video Recorder) -verkkotallennuspalvelu 

   Tolonen, Reijo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin Kainuun Puhelinosuuskunnan toimeksiannosta. Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) on Kainuussa toimiva alueellinen Finnet-yhtiö. Yritys toteuttaa tietoliikenteen ja -tekniikan kokonaispalveluita sekä ...
  • Nuoren aikuisen vastuulliset valinnat matkailussa 

   Lawman, Vivian (2019)
   Tämän opinnäytetyön tutkimuksen aiheena oli selvittää nuorten aikuisten näkemyksiä vastuullisesta matkailusta ulko- ja kotimaassa. Teoriaosa keskittyy kestävän kehityksen osa-alueisiin sekä matkailun uhkiin ja haittoihin. ...