Kajaanin ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • 3D-kentän toteutus Critical Ops -peliin 

   Somero, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Critical Force Oy, joka on kajaanilainen pelinkehittäjä. Yrityksen Critical Ops -peli on ilmainen ensimmäisen persoonan ammuskelupeli, ja se on pelattavissa selaimessa ja mobiilialustoilla. ...
  • 3D-mobiilipelihahmon digitaalinen veistäminen 

   Ohra-aho, Outi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin digitaalisen veistämisen ottamista osaksi 3D-mobiilipelihahmon työnkulkua. Perinteisesti mobiilipelihahmot eivät ole voineet hyödyntää joitain 3D-veistämisen etuja kuten normaalikarttoja, joten ...
  • 3D-mobiilipelimoottorin kehittäminen 

   Oinasmaa, Eetu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli 3D-mobiilipelimoottorin suunnittelu ja toteutus. Työssä esitellään pelimoottorit yleisesti ja niiden historiaa. Lisäksi työssä kuvataan mobiilialustojen ominaispiirteet ja mobiilipelimoottorin ...
  • 3D-peliympäristön toteuttaminen 

   Pitkäkangas, Janne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tutkimiskohteena on kolmiulotteisen peliympäristön luomisprosessi suunnitteluvaiheesta valmiiksi, optimoiduksi maisemakokonaisuudeksi. Työssä selvitetään lyhyesti peliympäristön merkitystä pelaajan uppoutumisessa ...
  • 3D-Robottihahmon Suunnittelu ja Animointi 

   Komulainen, Lauri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli oppia ymmärtämään pelihahmosuunnittelun periaatteita ja keinoja. Toisena tavoitteena oli opetella käyttämään Character Animation Toolkit eli CAT-työkaluja. Opinnäytteellä ei ollut erillistä ...
  • 3D-videopelin kenttägrafiikan suunnittelu ja toteutus 

   Eronen, Lasse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tutkimuskohteena on videopelikentän visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessi ideointivaiheesta aina valmiiseen tuotokseen asti. Työn tavoitteena oli selvittää perusteellisesti eri työvaiheet ja muodostaa ...
  • 5.- 6. luokkalaisten yleisurheilukilpailun turvallisuussuunnitelma 15.5.2014 Kajaanissa 

   Väisänen, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössäni vastasin 5.-6.-luokkalaisten yleisurheilun HESE-kisan turvallisuusjärjestelyistä. HESE-kisa pidettiin Kajaanin Vimpelin urheilukeskuksessa 15.5.2014. Tapahtumaan osallistui yhdeksän luokkaa. Opinnäytetyön ...
  • 5S-järjestelmän käyttöönotto metallialan työsalissa. 

   Seppänen, Markus (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli käyttöönottaa 5S-laatujärjestelmä Oulun aikuiskoulutuskeskuksen kone- ja metallialan opetustilana käytettävään työsaliin. Työn tavoitteena oli teollisuusstandardin mukauttaminen opiskeluympäristöön. ...
  • 5S-MENETELMÄN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO 

   Väisänen, Aki (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja käyttöönottaa 5S-menetelmä Katera Steel Oy:n konepajalla Kajaanissa. Tarkoitus oli löytää ratkaisut eri osastojen ongelmiin ja tehostaa tuotantoa käyttäen apuna Lean-tuotanno ...
  • 8.-luokkalaisten kokemuksia kouluterveydenhoitajilta saamasta seksuaalikasvatuksesta peruskoulun aikana 

   Partanen, Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvailla 8.-luokkalaisten kokemuksia kouluterveydenhoitajien toteuttamasta seksuaalikasvatuksesta peruskoulun aikana. Rajasin aiheeni 8.-luokkalaisiin oppilaisiin, joita Tenetin koulussa on ...
  • A Study of Community Engagement on Discord for Game Marketing- Case TJR Games Oy 

   Greenberg, Miriam (2019)
   Author: Greenberg Miriam Title of the Publication: A Study of Community Engagement on Discord for Game Marketing- Case TJR Games Oy Degree Title: Bachelor of Business Administration, International Business Keywords: ...
  • A Study of Consumer Buying Behaviour and Consumers' Attitude on Sustainable Production and Consumption in the Food and Beverage Sector 

   Kochina, Kristina (2019)
   Global consumption patterns are unsustainable. It becomes obvious that efficiency gains and technological advances are not sufficient enough to sustain global consumption. Therefore, consumers have to focus on sustainable ...
  • Aaltojuotoskoneen muutostyön suunnittelu 

   Kovalainen, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Elektroniikkatuotannossa viallisia tuotteita syntyy aika ajoin. Vialliset tuotteet merkitään hävikiksi, joka vähentää tuote erästä saatavaa voittoa. Viallisia tuotteita voi syntyä monista eri syistä. Mah-dollisuus vikojen ...
  • Aasialaisen ruoan merkitys kainuulaiselle ravintola-asiakkaalle 

   Kuittinen, Päivi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Aasialainen ruoka tuli Suomeen 1950-luvulla ja on kasvattanut suosiotaan siitä lähtien. Se on liitetty usein myös ruokatrendeihin. Suomalaiset pitävät etenkin thaimaalaisesta keittiöstä; ja muun muassa japanilainen sushi ...
  • AC Kajaanin seuralehden uudistaminen ja brändin kehittäminen 

   Kauppinen, Niina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kajaanilaisen jalkapalloseuran AC Kajaanin seuralehden uudistaminen ja toteuttaminen. Opinnäytetyön päätehtävänä oli tukea AC Kajaanin imagouudistusta ja olla osana sen brändin kehittämistä. ...
  • Actel Fusion -piirin suorituskyvyn selvittäminen 

   Väisänen, Timo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn aiheena oli tutkia Actel Fusion -piirin suorituskykyä elektroniikkatuotteen toimintakunnon seurannassa sekä piirin soveltuvuutta ennakoivaan vikadiagnostiikkaan ja prognostiikkaan. Suorituskyvyn tutkiminen tehtiin ...
  • ACTIVE DIRECTORYN KÄYTTÖÖNOTTO - CASE MONDO MINERALS B.V. BRANCH FINLAND 

   Jansson, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Active Directory -verkkopalvelu. Työn toimek-siantajana on Mondo Minerals B.V. Branch Finland. Yritys on Sotkamossa Korholanmäellä, sekä kahdella muulla ...
  • Active Holiday for Families Visiting Ukkohalla 

   Peltomaa, Heli (2019)
   The commissioning party of this thesis was Hiihtokeskus Ukkohalla-Paljakka Oy. The thesis was produced for one of their ski resorts, Ukkohalla Resort, located in Hyrynsalmi in the region of Kainuu. The resort wanted to ...
  • AD-migraatio ja DC:n virtualisointi 

   Heikkilä, Olli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun käyttöjärjestelmälaboratorion fyysisen Domain Controller-palvelimen roolien ja palveluiden migraatiosta uudelle palvelimelle, joka toteutetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun ...
  • Adapted Physical Activity for Adolescents with Developmental Disorders - an electronic guidebook for sports instructors 

   Onkamo, Tiina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Physical activity is important for everyone and especially for people who already have challenges with their health or ability to function. It has a favourable influence on adolescents’ development and growth and can help ...