- Selaus julkaisuajan mukaan Kajaanin ammattikorkeakoulu

  • Ohjelmistotuotantoprosessin kehittäminen Infomates Software Technologies Oy:ssä 

   Pyrrö, Petteri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on kehittää ohjelmistotuotantoprosessia Infomates Software Technologies Oy:ssä luomalla prosessille uusi rakenne ja toimintatavat. Insinöörityön teoriaosassa käsitellään yleisesti ...
  • Valvontajärjestelmän teknisen suunnittelun perusteet 

   Pelkonen, Eero; Inkilä, Eero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityö on tehty Pohjoisen Maanpuolustusalueen esikunnan Tietotekniikkaosastolle. Valvontajärjestelmät sisältävät rikosilmoitin-, kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmät sekä valvomotekniikan. Lisäksi työ sisältää ...
  • Mediaattoriohjelmisto ja siihen liittyvä projektityö 

   Eronen, Leena (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen käsitys Comptel Corporationin mediaattoriohjelmistosta (MDS). Insinöörityö sisältää yleisen GSM-tekniikan ja mediaattoriohjelmisto-osuuden lisäksi projektityön. ...
  • Television juovataajuuteen lukkiutuva kalibrointilaite 

   Lindsten, Teijo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin ammattikorkeakoululle televisiovastaanottimen juovataajuuteen lukkiutuva kalibrointilaite. Laitteen tuli lukkiutua juovataajuuteen ulkoisesti ilman galvaanista yhteyttä televisiovastaanottimeen. ...
  • Valvomonäyttöjen piirto-ohje Alcont-automaatiojärjestelmään 

   Huotari, Marko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin yksikölle laadittu insinöörityö koostuu kahdesta eri osiosta. Ensimmäinen osio painottuu yleiseen teoriaan valvomonäytöistä. Toinen osio käsittää työn suorittavan osuuden eli valvomonäyttöjen ...
  • Test Engineering –laboratorion suunnittelu ja toteutus 

   Mustonen, Pertti Tapani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Nokia Networks/Product Operations/ Test Engineering –jaoksen testaus- ja rakennuslaboratorio. Työ on suunnattu nimenomaan Test Engineering –jaoksen työtehtäviä ...
  • LMT-ohjelman evaluointi, ohjeistus ja käyttöönotto 

   Lammi, Petri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämän lopputyön aiheena oli LMT-ohjelman evaluointi sekä ohjeistuksen tekeminen ja ohjelman käyttöönotto. LMT on Ericsson RBS200 GSM-tukiaseman viankartoitukseen tarkoitettu ohjelma. Vanheneva tukiasemakalusto aiheuttaa ...
  • Kajaanin Kaukametsän sähköinen huoltokirja 

   Raappana, Jani; Juntunen, Petri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön aiheena oli laatia Kajaanin Kaukametsään huoltokirja. Kiinteistö sijaitsee Kajaanin keskustassa. Kiinteistöön kuuluu kolme rakennusta, opisto-osa, kongressisali ja musiikkiopisto. Huoltokirja laadittiin ...
  • Tapahtuman järjestämisen prosessi Kajaanin Kevätsirkustelutapahtumassa 2000 

   Nurmi, Outi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Opinnäytteen lähtökohtana on se, ettei Kajaanin Kaupunkikeskustayhdistys ry:llä ole kirjallista tietoa siitä, mitä tulee huomioida, kun suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia. Opinnäytteen tavoitteena on selvittää, mitä ...
  • Työttömyys ja työvoimapolitiikka Suomessa ja Kainuussa 1990-luvulla 

   Palo, Sari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Suomessa oli 1990-luvun alussa paha lama, jonka seurauksena työvoiman kysyntä väheni voimakkaasti. Vuosina 1991–1994 katosi 450 000 työpaikkaa. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden avulla koetettiin vähentää työttömyyttä. ...
  • Logiikan Vaihto Hartsintäyttöradalle 

   Leinonen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämä työ tehtiin Evox Rifa Oy:n Suomussalmen tehtaalle. Työn aiheena oli ohjelmoida hartsintäyttöradalle vaihdettava uusi logiikka. Hartsintäyttörata poistaa kondensaattoreista oikosulut ja täyttää kondensaattorin kotelon ...
  • Viivakoodin hyödyntäminen materiaalitoiminnoissa 

   Hyny, Lasse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää materiaalien kotiinkutsua siten, että tilaus voidaan tehdä automaattisesti viivakoodia hyödyntäen. Samalla selvitettiin viivakoodin muita käyttömahdollisuuksia varaston ...
  • Testauskehikon ja rasituskarsinnan suunnittelu ja toteutus 

   Kaipainen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Ponsse Oyj:n Kajaanin tehtaalla valmistettavan Opticontrol-järjestelmän tietokoneyksiköille testauskehikko ja rasituskarsintaohjelma. Testauskehikko toimii tietokoneyksiköistä ...
  • Kosteusvaurioiden vaikutus sisäilman laatuun ja eri tutkimusmenetelmien käyttökelpoisuus asuinkerrostalon kosteusvaurioiden yhteydessä 

   Karvonen, Asko; Schroderus, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kartoittaa tyypillisen asuinkerrostalon kosteusvaurioriskit, selvittää ne keinot, joilla riskeihin voidaan varautua etukäteen sekä selvittää vaihtoehtoiset korjausmenetelmät. Työhön ...
  • Kainuun Sähkö Oyj:n viestiverkon kehittäminen 

   Heiskanen, Marko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tässä insinöörityössä käsitellään Kainuun Sähkö Oyj:n viestiverkkoa. Ensimmäisessä osassa käsitellään Kainuun Sähkön eri järjestelmien nykyisiä ja uusia tiedossa olevia tiedonsiirtotarpeita. Toisessa osassa keskitytään ...
  • Keskusvoitelujärjestelmien dokumentointi 

   Koponen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Insinöörityön ensisijaisena tarkoituksena oli dokumentoida UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin tehtaan dokumentoimattomat keskusvoitelujärjestelmät. Dokumentoinnin yhteydessä tuli laatia myös lyhyt yhteenveto eri keskusvoitelujärjestelmien ...
  • Tietoturva Internetissä 

   Karjalainen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Internet on avoin globaali tietoverkko, jossa on miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa. Hyötykäyttäjien lisäksi Internetissä on valitettavasti mukana tahoja, jotka pyrkivät tietoisesti vahingoittamaan tai häiritsemään joko ...
  • Hartsintäyttöpillistön pesulaite 

   Nissi, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Työn tarkoitus oli suunnitella Evox Rifa Oy:lle kondensaattorien hartsintäyttöpillistöjen pesulaite, joka vapauttaa aikaisemmin kappaleiden pesussa vaaditun työvoiman muihin tehtäviin pesutoimenpiteen ajaksi ja olennaisesti ...
  • Tulevaisuuden leikkikenttäympäristö 

   Väänänen, Minna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämän Elektrobit Kajaanille tehdyn opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata tulevaisuuden leikkikenttäympäristön toimintoja ja mahdollisuuksia sekä löytää teknologiavaihtoehtoja leikkikentän toteuttamiseksi. Tulevaisuuden ...
  • GPRS-verkon arkkitehtuuri ja toiminnot 

   Martiskainen, Marko Pentti Olavi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää GPRS-verkon arkkitehtuuri ja sen toiminnan kuvaus. GPRS-protokolla on yksi laaja kokonaisuus muiden liikennöintiprotokollien ja tapojen joukossa, kuitenkin se on laaja ja ...