- Selaus julkaisuajan mukaan Kajaanin ammattikorkeakoulu

  • TAAJUUSVASTEEN MITTAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

   Mikkonen, Terho (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Insinöörityön aiheena oli toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulussa tietotekniikan koulutusohjelmassa laboratorio-opetuskäyttöön soveltuva piensignaalivahvistimen parametrien mittausjärjestelmä LabVIEW-ohjelmistoa käyttäen. ...
  • Tietoturva Internetissä 

   Karjalainen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Internet on avoin globaali tietoverkko, jossa on miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa. Hyötykäyttäjien lisäksi Internetissä on valitettavasti mukana tahoja, jotka pyrkivät tietoisesti vahingoittamaan tai häiritsemään joko ...
  • Kokoonpanolinjan simulointi QUEST -simulointiohjelmalla 

   Karppinen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Talgo Oy:n Otanmäen tehtaalla junanvaunun korien valmistukseen liittyvät mahdolliset ongelmakohdat. Tarkoituksena oli nimenomaan pyrkiä havaitsemaan mahdolliset tuotannon ...
  • LAATUPROJEKTI KAJAANIN KAUPUNGIN ELINKEINOKESKUKSELLE 

   Tolonen, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Laatujärjestelmän suunnittelu projektina Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa laatujärjestelmän runko Kajaanin kaupungin elinkeinokeskukselle. Elinkeinokeskus muutti uusiin tiloihin keväällä 2001. Tällöin ...
  • Työhön perehdyttäminen : Perehdyttämiskansio Oulun Radisson SAS hotellin vastaanottoon ja kerroshoitoon 

   Nurmi, Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Työni tarkoituksena on selvittää, mitä perehdyttäminen on, mitä oikeaoppisen perehdyttämisen tulisi sisältää ja millä tavoin sen voi toteuttaa. Työssä selvitettiin seikkoja, joita on otettava huomioon perehdytyssuunnitelmaa ...
  • Pystykarsintalaitteen tuotekehitys 

   Eskelinen, Juha (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämä työ käsittelee eräänlaisen pystykarsinta laitteen tuotekehitystä. Tavoitteena on kehittää valmistettavuutta ja parantaa tuotetta, jotta se voidaan päästää markkinoille. Aluksi työssä on tarkoitus tutustua pystykarsintaan ...
  • Purkusuunnitelma Jäniksenpolku 14 D -talolle 

   Kortelainen, Mikko; Vepsäläinen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Muuttoliikkeestä johtuen asuntoja jää tyhjilleen mistä aiheutuu kuluja kiinteistön omistajalle. Kiinteistöstä ei saada tuloja. Sen sijaan menoja aiheutuu muun muassa lämmityksestä ja ylläpidosta. Insinöörityönä laadittiin ...
  • Ponssen 3D-simulaattorin valmistusohjeet 

   Kemppainen, Pasi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämä työ on tehty Ponsse Oyj Tietojärjestelmille, Kajaaniin. Työn tavoitteena oli tehdä valmistusohjeet Ponssen 3D-simulaattorille. Valmistusohjeiden tavoitteena on rakentaa kytkentäkartta simulaattorissa käytettäville ...
  • Lämpölaitoksissa olevien Citect valvomosovellusten standardisointi Wärtsilä Finland 

   Tossavainen, Arto (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Insinöörityö oli osa Wärtsilä Finland Oy:n lämpövoimala projektia. Työn päätavoitteena oli lämpölaitoksen valvomo–ohjelmiston standardisoiminen. Ohjauslogiikkana lämpölaitoksessa oli Siemens S7-300 ohjelmoitava logiikka ...
  • Hartsintäyttöpillistön pesulaite 

   Nissi, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Työn tarkoitus oli suunnitella Evox Rifa Oy:lle kondensaattorien hartsintäyttöpillistöjen pesulaite, joka vapauttaa aikaisemmin kappaleiden pesussa vaaditun työvoiman muihin tehtäviin pesutoimenpiteen ajaksi ja olennaisesti ...
  • Mittausluokan käyttöönotto 

   Vimpari, Arvo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa Kainuun ammatti-instituutin Vaalan koululle käyttämättömänä olleen mittausluokan käyttöönoton mahdollistava oppimisympäristö. Oppimisympäristö koostuu Degem Systemsin ...
  • FSM-testilaitteistojen vertailu ja kehittäminen 

   Annanperä, Sauli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää Sensodec 6S-järjestelmän käyttämien FSM-korttien testauksen luotettavuus ja mahdollisuuksien mukaan testauksen nopeuttaminen. Työ jakaantui käytössä olevien testien ja laitteiden ...
  • Laatuongelmien kartoitus ja ratkaiseminen Kuhmo Oy:llä 

   Kilponen, Antero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Insinöörityön tavoitteena oli selvittää Kuhmo Oy:n tuotantoon ja toimintaan liittyviä laatuongelmia. Ongelmia selvitettiin henkilöstökyselyllä, haastattelemalla laatutyöntekijöitä ja reklamaatioiden syiden pohjalta. ...
  • Päiväkotien terveellisyys ja turvallisuus 

   Kuronen, Raisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Insinöörityön tavoitteena oli määrittää päiväkotien terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, selvittää mahdolliset ongelmat sekä optimaaliset olosuhteet ja miten ne on mahdollista saavuttaa. Päiväkotien ...
  • WCDMA-tukiaseman vikadiagnostiikka ja testaus 

   Tervonen, Ulla-Riitta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämä opinnäytetyö liittyi Nokia Networks:n tukiasemien vikadiagnostiikan kehitysprojektiin, jossa Elektrobit Group Ltd oli alihankkijana. Vikadiagnostiikan tehtävänä on paikallistaa laitteistossa olevat viat, käsitellä ne ...
  • Langaton kohteen valvonta 

   Hassinen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Insinöörityön päätavoitteena oli tutkia eri vaihtoehtoja, miten toteuttaa langaton kohteen valvonta. Lisäksi tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa prototyyppi langattomasta kohteen valvontalaitteistosta, joka ottaa ...
  • GPRS-verkon arkkitehtuuri ja toiminnot 

   Martiskainen, Marko Pentti Olavi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää GPRS-verkon arkkitehtuuri ja sen toiminnan kuvaus. GPRS-protokolla on yksi laaja kokonaisuus muiden liikennöintiprotokollien ja tapojen joukossa, kuitenkin se on laaja ja ...
  • Testaustyökalut TETRA-järjestelmätestauksessa 

   Mansikkala, Jouni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2003)
   Insinöörityön tavoitteena oli kerätä tietoa Nokian TETRA-järjestelmästä ja työkaluista, joita sen testaamiseen käytetään. Näiden kerättyjen tietojen pohjalta tuli tehdä intranet-sivut. Työ koostui suurimmalta osaltaan ...
  • BGA-piirin uudelleen pallotuksen tutkiminen 

   Nivalainen, Sami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2003)
   Nykyään käytetään yleisesti komponentteja joiden kontaktit on sijoitettu komponenttien pohjaan. BGA-piiri (Ball Grid Array) on juuri tällainen piiri, jonka kontakteina ovat piirin pohjassa sijaitsevat juotenystyt. Tämä ...
  • OPTI PC:n kiintolevyn rasitustestaus 

   Pirhonen, Jukka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2003)
   Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa rasitustesti harvesterin PC:n kiintolevylle. Testaustapana käytettiin ympäristötestausta ja menetelmänä satunnaistärinää. Testi perustuu harvesterin käytännön ...