KoulutusalaKajaanin ammattikorkeakouluLiiketalous, hallinto ja markkinointi

  • A Study of Community Engagement on Discord for Game Marketing- Case TJR Games Oy 

   Greenberg, Miriam (2019)
   Author: Greenberg Miriam Title of the Publication: A Study of Community Engagement on Discord for Game Marketing- Case TJR Games Oy Degree Title: Bachelor of Business Administration, International Business Keywords: ...
  • A Study of Consumer Buying Behaviour and Consumers' Attitude on Sustainable Production and Consumption in the Food and Beverage Sector 

   Kochina, Kristina (2019)
   Global consumption patterns are unsustainable. It becomes obvious that efficiency gains and technological advances are not sufficient enough to sustain global consumption. Therefore, consumers have to focus on sustainable ...
  • A Study on Retainment of International Students in the Kainuu Region 

   Niiranen, Tommi (2020)
   This thesis focused on studying international students at Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) to remain in the Kainuu region after graduation. This thesis is research-oriented, aiming to locate factors affecting ...
  • AC Kajaanin seuralehden uudistaminen ja brändin kehittäminen 

   Kauppinen, Niina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kajaanilaisen jalkapalloseuran AC Kajaanin seuralehden uudistaminen ja toteuttaminen. Opinnäytetyön päätehtävänä oli tukea AC Kajaanin imagouudistusta ja olla osana sen brändin kehittämistä. ...
  • Addressing Private Label Knowledge Gaps for Optimised Competitive Intelligence 

   Wideman, John (2020)
   The purpose of this thesis is to address knowledge gaps in the quest for rationalised competitive intelligence (CI) between competing private label (PL) brands in the Finnish fast moving consumer goods (FMCG) sector. Two ...
  • Ajanvarauksen saavutettavuus Kainuun Osuuspankissa 

   Piippo, Asko (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli ajanvarauksen saavutettavuus Kainuun Osuuspankissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kainuun Osuuspankin asiakkaiden odotuksia laajennettujen palveluaikojen suhteen sekä miten odotukset ...
  • Alaikäisen kuuleminen tuomioistuimessa huoltoriita-asioissa 

   Rönkkö, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lakien ja kirjallisuuden avulla, miten lasta voidaan kuulla tuomioistuimessa huoltoriita-asioissa. Lapsen kuulemista oli tarkoitus selvittää lapsen edun näkökulmasta. Lasta ...
  • Alaikäisen lapsen sukunimi ja sen muuttaminen 

   Haapalainen, Mirka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia alaikäisen lapsen sukunimeen liittyviä asioita. Nimilain mukaan jokaisella Suomen kansalaisella tulee olla etunimi ja sukunimi. Kun lapsi syntyy, lapselle annetaan joko äidin ...
  • Alaistaitoja kehittämällä kohti koulun toimivaa työyhteisöä 

   Kovalainen, Sirpa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Alaistaidoissa on ammatillisen osaamisen lisäksi piirteitä luottamuksesta, sitoutumisesta ja psykologisesta sopimuksesta. Minimivaatimus on, että työntekijä tekee työnsä hyvin. Työhyvinvoinnin kannalta se ei riitä.Työntekijän ...
  • Aloittavan kuntosaliyrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Mikkonen, Karoliina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selkeä ja toteutettavissa oleva liiketoimintasuunnitelma Kajaaniin sijoittuvalle, aloittavalle kuntosaliyritykselle. Toteutuksessa käytettiin apuna liiketalouteen liittyvää kirjallisuutta ...
  • Alueellisen rekrytointiyhteistyön malli 

   Kyllönen, Päivi (2020)
   Tämän opinnäytetyön avulla selvitettiin, miten alueellista yhteistyötä tulisi kehittää yritysten, julkishallinnon ja muiden sidosryhmien kesken Kainuussa, jotta yhteistyö tukisi rekrytointia mahdollisimman tehokkaasti. ...
  • Alueellistamispolitiikan merkitys asiakkaille - esimerkkinä nimiasioiden käsittely Kainuun maistraatissa 

   Tanskanen, Riikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kainuun maistraatin nimiosastolla asioineiden tyytyväisyyttä ja alueellistamisen mahdollisia vaikutuksia. Sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti Espoon, Helsingin, Hyvinkään ...
  • Alumnitoiminnan kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

   Kurki, Henrik (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää kehityskohteita Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) alumnitoiminnalle. Tavoitteena oli antaa KAMKin alumnitiimille avaimet alumnitoiminnan kehittämiselle, jotta saataisiin ...
  • AMMATILLISEN OSAAMISEN KARTOITUS, ARVIOINTI SEKÄ KEHITTÄMINEN CALL CENTERISSÄ 

   Karjalainen, Anssi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Hyvä osaaminen on yrityksissä kilpailuvaltti. Osaamisenjohtaminen on avainasemassa osaamisen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Sillä pyritään hankkimaan, turvaamaan ja kehittämään osaamista yrityksessä tulevaisuutta varten. ...
  • Analysis of Front-End Processes 

   Fraknoy, Daniel (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   The aim of the thesis was to map out and analyse the Front-End Processes within the development processes of companies to identify areas of improvement. Another goal was to reveal significant similarities, which could serve ...
  • Analyzing China Smart Water Meter Industry Cluster Competitiveness 

   Chan, Parker (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Sustainable development has always been a top issue nowadays. The smart water management is one of the methods to achieve the sustainable development. This paper aims to focus on analyzing the competitiveness of industrial ...
  • Analyzing the appeal of collaboration events in MMORPGs among university students 

   Ollanketo, Tommi (2020)
   The thesis aimed to determine if collaboration events are effective in attracting university students into playing Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs). The thesis has no commissioner. This topic was ...
  • The Art of Optimization : Case: Valmet's Wastewater Applications 

   Yacoub, Samar (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Besides wanting to reach the targeted audience rapidly, it is important to communicate efficiently, and be present when consumers engage in a search. Search engine optimization (SEO) combined with search engine advertising ...
  • Arvonlisäveron alennuskokeilun vaikutukset parturi-kampaamoihin 

   Karhunsaari, Kaija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parturi-kampaamoyrittäjien käsityksiä heidän alaansa koskevasta arvon-lisäverotuksesta. Vuosina 2007 - 2010 Suomi oli osallistunut työvoimavaltaisten alojen arvonlisäveron alennuskokeiluun, ...
  • Asiakaskokemuksen parantaminen katsastusalan yrityksessä palvelumuotoilua hyödyntämällä 

   Mähönen, Päivi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli asiakaskokemuksen parantaminen autokatsastusalan yrityksessä palvelumuotoilun avulla. Pidemmällä tähtäimellä kyse oli kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisesta. Asiakkaalle täytyy muodostua ...