KoulutusalaMatkailu

  • 5.- 6. luokkalaisten yleisurheilukilpailun turvallisuussuunnitelma 15.5.2014 Kajaanissa 

   Väisänen, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössäni vastasin 5.-6.-luokkalaisten yleisurheilun HESE-kisan turvallisuusjärjestelyistä. HESE-kisa pidettiin Kajaanin Vimpelin urheilukeskuksessa 15.5.2014. Tapahtumaan osallistui yhdeksän luokkaa. Opinnäytetyön ...
  • Aikuisopiskelun arkea : Narratiivinen tutkimus matkailun restonomiopiskelijoista Kuusamossa 

   Iinatti, Tuija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Matkailulla on Koillismaan aluetalouteen merkittävä vaikutus. Alueen ympärivuotisen matkailun kehittyessä ja kansainvälistyessä tarvitaan alueelle myös uusia matkailun moniosaajia toimimaan alan haastavissa johtamis- ja ...
  • Aikune Gymnastics - a new Wellness Tourism Product for European Market 

   Gaigalova, Varvara (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The history of health tourism in Europe has tended to be based around spas and seawater treatments. Nowadays, this business niche is quite diverse and includes wellness products such as yoga, massage, spa etc. This thesis ...
  • Aiming For Sustainability in Educational Travel - An Empirical Analysis 

   Koch, Julia (2020)
   This bachelor thesis deals with the topic of sustainability in educational travel. In contrast to existing studies of this type, the focus is on the long-term programmes semester abroad and internship during university ...
  • Ajo-opetusvideo Vuokatti Safaris Oy:lle 

   Björkstedt, Talita; Sinko, Anita (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Toiminnallisena opinnäytetyönä suunniteltiin ja toteutettiin uusi ajo-opetusvideo Vuokatti Safaris Oy:lle, tarkemmin suunnattuna huskyohjelmiin. Yritys on käyttänyt ajo-opetusvideota huskysafarien yhteydessä jo pitkään, ...
  • AKTIVITEETTIMATKAILUN OPISKELIJOIDEN OPISKELUPAIKAN VALINTAAN LIITTYVÄT MOTIIVIT KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

   Karjalainen, Anu; Kinnarinen, Annu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kajaanin ammattikorkeakouluun vuonna 2011 hakeutuneiden aktiviteettimatkailun opiskelijoiden opiskelupaikan valintaan liittyviä motiiveja. Aktiviteettimatkailu on Kajaanin ...
  • Alakko nää mua? Osallistava työhyvinvoinnin kehittäminen julkisissa ateria- ja puhtauspalveluissa- Oulun Serviisi 

   Lehtosaari-Drushinin, Päivi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Lehtosaari-Drushinin Päivi Työn nimi: Alakko nää mua? Osallistava työhyvinvoinnin kehittäminen julkisissa ateria- ja puhtauspalveluissa - Oulun Serviisi Tutkintonimike: Restonomi (YAMK) Asiasanat: ...
  • Aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma : – ProLoma Oy 

   Pirttijärvi, Virpi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyössäni olen teoriaosuudessa perehtynyt liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueisiin ja erityisesti yritystoiminnan riskeihin sekä markkinointiin, koska katsoin näiden osa-alueiden olevan aloittavan yrityksen ...
  • Amadeus käyttöohje Helin Matkoille 

   Mård, Minna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössäni toteutettiin Amadeus käyttöohje Helin Matkatoimisto Oy:lle. Olen työskennellyt Helin Matkoilla lipunkirjoittajana vuodesta 2006 ja pääasiallinen työkaluni on ollut Amadeus varausjärjestelmä. ...
  • Amazing Rehjä: työpaikan toiminnallinen virkistyspäivä 

   Salo, Nina; Epikova, Anna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Toiminnallinen opinnäytetyömme pohjautuu elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen soveltamiseen ohjelmapaketin suunnittelussa. Suunnittelemme ja toteutamme toimeksiannosta Nakertaja-Hetteenmäki Kyläyhdistys ry:lle ...
  • The Analysis of Global Tourism Boards’ Chinese Websites 

   Su, Duo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   During the last decade, China’s outbound tourism has increased rapidly, and China is now ranked as the biggest source market for international tourism in Asia. The number of Chinese tourists travelling abroad was less than ...
  • Argentiina matkakohteena - pesokolikon kaksi puolta 

   Saloniemi, Sini (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten matkailijoiden motivaatiota sekä työntäviä ja vetäviä tekijöitä matkustaa Argentiinaan. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat nuorten mielikuvat Argentiinasta. Opinnäytetyön ...
  • Asiakaskartoitus Kajaanin kaupunginteatterista 

   Kemppainen, Jonna; Salo, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Kajaanin kaupunginteatteri. Aihe saatiin suoraan Kajaanin kaupunginteatterilta kysymällä, olisiko teatterilla mahdollisesti opinnäytetyöaihetta. Tarkoituksena on tehdä kysely ...
  • Asiakaspalautekysely Original Sokos Hotel Valjuksen kokoustiloista 

   Romppanen, Teemu (2020)
   Kokous tarkoittaa ihmisten kokoontumista. Kokoukset voivat vaihdella hyvin paljon, ne voivat olla yksinkertaisia aamupalavereita tai monimuotoisempia kokouksia. Kokouksen kesto vaihtelee ja se voi sisältää erilaisia ...
  • Asiakastyytyväisyyden merkitys palveluyritykselle - Case: Scandic Kajanus 

   Väisänen, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö on asiakastyytyväisyyskysely Scandic Kajanukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä hotellin tiloihin, palveluihin ja viihtyisyyteen sekä henkilökunnan ammattitaitoon. ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYS PUOLANKAJÄRVI CAMPING -LOMAKYLÄSSÄ 

   Korhonen, Kirsi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni käsittelee Puolankajärvi camping -lomakylän asiakastyytyväisyystutkimusta joka toteutettiin kesällä 2008. Kysely ajoittui kesä-elokuulle. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka tyytyväisiä yrityksen ...
  • Asiakastyytyväisyys, Runnin Kylpylän ravintola Mamselli 

   Tanttu, Tiia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkitaan asiakkaiden tyytyväisyyttä Runnin Kylpylän ravintola Mamselliin. Ravintola Mamsellissa ei ole sen yli kolmenkymmenen toimintavuoden aikana aiemmin toteutettu vastaavaa tutkimusta, joten se oli ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely - Lauttasaaren liikuntakeskus 

   Karjalainen, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytyöni on asiakastyytyväisyyskysely Lauttasaaren liikuntakeskukselle. Tutkimusongelmana oli selvittää maaliskuussa 2008 uusiin tiloihin muuttaneen liikuntakeskuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä uusiin tiloihin, ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Fazer Amican uuteen opiskelijaravintolaan Savon ammatti- ja aikuisopistolle 

   Veid, Tytti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Fazer Food Services avasi uuden Amica-ravintolan Iisalmeen Savon ammatti- ja aikuisopistolle helmikuussa 2012. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia opiskelijoiden ja henkilökunnan ennakkokäsityksiä Amica-ravintoloista, ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Kahvila Muruselle 

   Herranen, Annukka; Männikkö, Jan-Kristian (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Kajaanissa sijaitsevan Kahvila Murusen asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen toimintaan sekä palvelun, liiketilan ja tuotteiden laatuun. Tutkimuksen avulla haluttiin kehittää kahvilan toimintaa ...