KoulutusalaKajaanin ammattikorkeakouluRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 1960−1980-luvun omakotitalojen rakennusvirheet ja niiden korjaus 

   Kinnunen, Joonas (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön esimerkkikohteena on käytetty Kajaanissa sijaitsevaa omakotitaloa, joka on rakennettu 1960-luvulla ja myöhemmin laajennettu 1980-luvulla. Vuonna 2012 - 2013 taloon rakennettiin uusi laajennus, jonka ...
  • 1970-luvun pientalon hankintakustannukset verrattuna uudisrakennuksen hintaan 

   Kinnunen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on antaa tietoa 1970-luvun riskirakenteista ja mahdollisista korjaustarpeista sekä niiden tuomista kustannuksista kyseisen aikakauden asunnon ostoa harkitsevalle. Esimerkkikohteena on ...
  • Ahtaiden tilojen aiheuttamat haasteet kerrostalotyömaalla 

   Korhonen, Jarkko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän insinöörityön tarkoitus on tarkastella kaupunkialueella tapahtuvan kerrostalotuotannon raken-nusvaiheeseen vaikuttavia tekijöitä ja niistä johtuvia ongelmia. Työ tehtiin yhteistyössä Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa ...
  • Airtech-tuloilmaikkunan ja muiden ilmanvaihtojärjestelmien energiataloudellinen tarkastelu pientaloissa 

   Kettunen, Erkki (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
   Ilmanvaihto on tärkeä osa asumista. Se luo edellytykset terveelliselle sisäilmastolle. Tässä insinöörityössä esitellään Airtech-tuloilmaikkunajärjestelmä ja vertaillaan eri ilmanvaihtojärjestelmiä energiataloudellisuuden, ...
  • As. Oy Kontiokulman märkätilakorjaukset 

   Keränen, Aarni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön aiheena oli tuottaa märkätilojen korjaussuunnitelma asunto-osakeyhtiö Kontiokulmaan. Asunto-osakeyhtiö koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1957. Insinöörityö ...
  • As. Oy Pajunkanto Peruskuntoarvio 

   Poutiainen, Jari; Turunen, Kauko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Insinöörityön aiheena oli suorittaa As. Oy Pajunkanto -nimiseen, v. 1976 valmistuneeseen kiinteistöön peruskuntoarvio. Kiinteistöön kuuluu 3 elementtirakenteista kerrostaloa, joissa huoneistoja on yhteensä 66. Tavoitteena ...
  • Asennusoppaan laadinta Jukkatalo Oy:lle 

   Saarinen, Petri (2021)
   Tiivistelmä Tekijä: Saarinen Petri Työn nimi: Asennusoppaan laadinta Jukkatalo Oy:lle Tutkintonimike: Insinööri (AMK), rakennustekniikka Asiasanat: Asennusopas, elementtirakentaminen, työturvallisuus, työvaiheet Opinnäytetyön ...
  • Asiakaslähtöinen kalustesuunnitteluprosessi 

   Ronkainen, Esa (2020)
   Keittiö on ruoanvalmistus- ja ruokailutilana kodin tärkeimpiä tiloja, jonka suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Opinnäytetyö on tehty ohjeeksi kiintokalusteita suunnittelevalle omakoti- tai vapaa-ajan asujalle ...
  • Asuinkerrostalon kuntoarvio, tekninen PTS ja huoltokirja 

   Keränen, Jarno (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän insinöörityön aiheena oli tehdä kuntoarvio, tekninen PTS ja huoltokirja Kajaanin Puistolan asuinalueella sijaitsevaan asuinkerrostaloon. Rakennus on valmistunut vuonna 1965, eikä siihen ole vielä suoritettu perusparannus- ...
  • Asuinkerrostalon muuttaminen esteettömäksi 

   Pääkkönen, Markus (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työ käsittelee esteettömän asumisen toteutusta asuinkerrostaloon. Työssä tarkastellaan vanhan rakennuksen esteellisyyttä aiheuttavia tekijöitä ja niiden poistamis- tai pienentämismahdollisuuksia.
  • Asuinkiinteistöjen energiatalous ja ylläpito Siikalatvan kunnassa 

   Leskinen, Petri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Rakennustekniikka ja rakenteet ovat muuttuneet vuosikymmenien saatossa. Rakentamisen lainsäädännöllä ja ohjeistuksella ohjataan rakentamisen suuntaa. Tavoitteena on tehdä pitkäikäisempiä ja energiataloudellisempia rakennuksia. ...
  • Asukasmuutosten hallinta Rakennusosakeyhtiö Hartelassa 

   Kemppainen, Kosti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä on perehdytty Rakennusosakeyhtiö Hartelan asuntotuotannossa tehtyihin lisä- ja muutostöihin. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, missä kohdassa lisä- ja muutostyöprosessia tehdään usein virheitä ...
  • Asumisoikeusasuntojen tarve Kajaanin kaupungissa 

   Lappalainen, Riitta-Liisa (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asumisoikeusasuntojen määrää Kajaanin kokoisessa kaupungissa ja mahdollista tarvetta asumisoikeusasunnoille Kajaanissa. Kajaanissa ei ole vielä rakennettu yhtään asumisoikeusasuntoa. ...
  • ASUNTO OY ARONKUJAN KUNTOARVIO JA HUOLTOKIRJA 

   Ohtonen, Petteri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää vuonna 1976 rakennetun Asunto Oy Aronkujan tämänhetkinen kunto, korjaus- ja huoltotarpeet sekä laatia kiinteistölle huoltokirja. Kuntoarvioon liitettiin tekninen PTS eli pitkän ...
  • Asunto-osakeyhtiöiden tulo- meno- ja kulutustietojen vertailu 

   Vähäsöyrinki, Jukka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityö tehtiin SKH-Isännöinti Oy:lle. Insinöörityön tavoitteena on toteuttaa eri asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksien vertailusta tietopaketti isännöitsijätoimiston isännöitsijöille, asunto-osakeyhtiöiden hallituksen ...
  • Asunto-osakeyhtiön kylpyhuoneremontti 

   Hulkkonen, Samuel (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Rakennus- ja suunnittelupalvelu Kinnunen Oy:lle loppuvuodesta 2015. Yritys on paikallinen rakennusliike. Työn tavoitteena oli kehittää kylpyhuoneremonttiprosessia. Työssä käytiin remonttiin ...
  • Asuntosijoittaminen ja sijoituskiinteistön kehitys sijoittajan näkökulmasta 

   Karjalainen, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Kiinteistösijoittaminen on viime vuosien aikana ollut suosittua. Pörssikurssien voimakas vaihtelu ja korkosijoitusten vaatimattomat tuotot ovat saaneet monet harkitsemaan sijoitusasunnon hankintaa. Sijoitusasunto tarjoaa ...
  • Betonielementtien nosto-osien suunnittelu- ja valintaohje 

   Inkiläinen, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Suomen Elementtisuunnittelu Oy:n käyttöön beto-nielementtien nosto-osien suunnittelu- ja valintaohje. Tarkoituksena oli kerätä yrityksen eniten käyttämien eri valmistajien nosto-osien ...
  • Betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon suunnitteluvaiheen muutosten vaikutukset rakennesuunnitteluun 

   Tuikka, Markus (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli tarkastella betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon tietomallintamalla tehtävän rakennesuunnittelun problematiikkaa ja suunnitteluvaiheen muutosten vaikutuksia. Insinöörityön toimeksiantaja ...
  • Betonijulkisivun vauriot 

   Haverinen, Jaakko (2020)
   Tämä insinöörityö sisältää kirjallisuusselvityksen betonirakenteisten julkisivujen vaurioista. Työn tavoitteena oli selvittää erilaisten vaurioiden syntyä ja etenemistä. Työn lähtökohtana oli kerrostalon parvekkeissa ...