KoulutusalaSosiaaliala

  • Hoitajien kohtaamat väkivaltatilanteet Kainuun keskussairaalan teho- ja valvontaosastolla 

   Komulainen, Olga; Piipponen, Juha-Pekka (2020)
   Opinnäytetyössä kuvattiin Kainuun keskussairaalan teho- ja valvontaosaston hoitajien kokemia väkivaltatilanteita. Opinnäytetyö kuvaa kuinka usein teho-osaston hoitajat olivat kokeneet väkivaltaa, minkä tyyppistä väkivalta ...
  • Nuoret miehet ja uni 

   Luokkanen, Suvi-Roosa; Rivinoja, Emma (2020)
   Viime vuosina poikien keskuudessa alle 8 tuntia arkisin nukkuvien prosenttiosuus on lähtenyt kasvuun. Unen vähäisyys vaikuttaa pitemmällä ajalla haittaavasti. Liian vähäinen uni aiheuttaa päätöksenteon ja muistitoimintojen ...
  • Painehaavojen ennaltaehkäisy kotihoidossa 

   Hämäläinen, Riina; Khurtakova, Yulia (2019)
   Painehaavojen ennaltaehkäisy on tärkeää, sillä sen avulla säästytään inhimilliseltä kärsimykseltä ja vältytään turhilta kustannuksilta. Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, millainen ...
  • Toimintaohje Honkalinnan yleisimpiin akuuttitilanteisiin 

   Koistinen, Hanna; Ohtonen, Anni-Kaisa (2019)
   Tämän tuotteistetun opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia toimintaohje hoitokoti Honkalinnassa esiintyviin keskeisimpiin hoitotyön akuuttitilanteisiin. Hoitokoti Honkalinna on Kuhmossa sijaitseva Kainuun sosiaali- ja ...